Jaakko Kuusisto

Rehellisyyttä tekijänoikeusaloitteeseen, kiitos

22/07/2013
Kommentteja (287)

Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloite on ollut kovasti puheenaiheena viime aikoina. Nimien keräämisen deadline on käsillä, ja aloite saattaa olla niukasti menemässä läpi. Minultakin on tiedusteltu usean tahon toimesta aionko allekirjoittaa. No, en todellakaan aio. 

Tekijänoikeuslaki varmaankin kaipaa selkiyttämistä ja parantelua joiltain osin, mutta toisin kuin on usein annettu ymmärtää, nykyinen laki ei ole kaiken kaikkiaan mikään susi. Se onnistuu perustehtävässään - luovan työn tekijöiden oikeuksien turvaamisessa - kohtuullisen hyvin. Lain huonompien kohtien korjaamiseen tarvittaisiin melko lailla erilainen aloite kuin se, mikä nyt on käsillä.

Kenties ikävintä aloitteessa on se, että yksi sen keskeisiä seurauksia peitetään savuverhon taakse. Aloitteen tekijät sanovat että "Esityksen tarkoitus ei ole muuttaa tekijänoikeuksien alaisen sisällön lataamista lailliseksi..." mutta käytännössä juuri niin kuitenkin kävisi. Aloite nimittäin pyrkii poistamaan vaatimuksen laillisesta lähteestä yksityisen kopioimisen yhteydessä. Itse asiassa, tämä on sikäli uskomattoman ongelmallinen kohta, että ilmeisesti koko käsite yksityisestä kopioimisesta on ymmärretty väärin - tietoisesti tai vahingossa. 

Yksinkertaistettuna yksityinen kopioiminen (ns. omaan käyttöön kopioiminen) tarkoittaa vain sitä, että kun olet ostanut levyn, saat valmistaa siitä pienen määrän kopioita perheesi ja lähipiirisi käyttöön. Joku haluaa kuunnella sitä autossa, joku kotona, joku lenkillä mp3-soittimelta, ja tämän pitää olla mahdollista ilman useamman kappaleen ostamista. Tähän sinulla kuluttajana on oikeus, ja tätä kopiointia kompensoidaan tekijöille niinsanotulla hyvitysmaksulla. Lisätietoja vaikkapa täältä:

http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuden_perusteita/tekijanoikeudesta_kysyttya/yksityinen_kopiointi.html

Nyt kuitenkin aloite pyrkii hämärtämään koko tätä tilannetta vaatimalla "laillisen lähteen" vaatimuksen poistamista laista. Vaatimus on käsittämätön, sillä koko oikeutus kopion valmistamiseen perustuu siihen, että omistat jotain mitä kopioida. Ja tälle on erittäin hyvä syy, sillä laillisen lähteen vaatimuksen poistaminen johtaisi käytännössä siihen, että kuka tahansa voisi imuroida netistä minkä tahansa tiedoston miltä tahansa palvelimelta ja kutsua sitä yksityiseksi kopioimiseksi. Käytännössä olisi siis mahdollista että kun artistin x uusi levy ilmestyy, joku jossain päin maailmaa lataa sen palvelimelleen, jonka jälkeen kaikki kiinnostuneet voivat hakea sen sieltä ilmaiseksi, "yksityisenä" kopiointina. Yhtään levyä ei tarvitsisi ostaa ja myydä, artisti ei saisi mitään, eikä lakia olisi rikottu.

Tämän huomioon ottaen pidän yllättävänä että ilmeisesti aika moni tekijäpuolen edustaja on ilmoittanut kannattavansa tätä aloitetta. Aloitteessa lukee että "Toissijaisesti esitys pyrkii parantamaan artistien ja muiden sisällöntuottajien asemaa..." mutta jokainen voi arvioida kuinka uskottava tämä lause on. Aloite harhaanjohtaa allekirjoittajia kutsumalla yllä kuvailtua radikaalia ja tekijöiden kannalta äärimmäisen vahingollista muutosta "lain selkiyttämiseksi". 

Toinen esimerkki: "Ehdotuksella on taloudellisia vaikutuksia tekijänoikeusjärjestöille. Esimerkiksi opetus- ja tutkimuskäytön vapauttaminen tekijänoikeuskorvausten piiristä pienentää järjestöjen tulovirtaa." Ensiksikin on epäselvää puhua taloudellisista vaikutuksista tekijänoikeusjärjestöille, koska tosiasiassa taloudelliset vaikutukset koskevat tekijöitä. Eiväthän järjestöt kerää rahaa itselleen, vaan meille tekijöille. Valittu sanamuoto pyrkii sumentamaan todellisuutta, ja kuvastaa aloitteen tekijöiden kielteistä asennetta tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan. Lisäksi on liikuttavaa puhua opetus- ja tutkimuskäytön vapauttamisen taloudellisista seurauksista, mutta jättää kokonaan mainitsematta aiemmin mainitsemani laillisen lähteen vaatimuksen poistamisen todennäköisesti rajut seuraukset.

Aloite kantaa kivasti huolta myös viranomaisten puolesta: "Tekijänoikeusrikosten tutkinta kuluttaa merkittävästi poliisin resursseja, jotka ehdotuksen myötä vapautuisivat vakavampien rikosten selvittämiseen." Eli muutetaan lakia niin että aiemmin rikollinen toiminta muutetaan sallituksi, niin kyllähän sillä poliisin työtaakka helpottuu. Entä jos kokeiltaisiin sitä että ei rikottaisi sitä lakia?

Ihan oikeasti. Ei se ole poliisin, levy-yhtiön, kustantajan, säveltäjän eikä Teoston syy jos joku levittää aineistoa jonka oikeuksia hän ei omista. Tekijänoikeuksista, nettilataamisesta ja piraateista on puhuttu niin paljon ja niin kauan, että täytyy olla todella nuija jos edelleenkään ei hahmota että jos en ole Popedan jäsen, en todennäköisesti saa levittää Popedan musaa ventovieraille.

Tekijänoikeuslain tarkoitus ei ole mahdollistaa kaikkea mitä netissä voi tehdä, vaan turvata luovan työn tekijän oikeudet omaan työhönsä. Ongelman ydin ei ole laki, levy-yhtiö tai Teosto, vaan henkilö joka yhä edelleen yrittää saada musansa ja leffansa ilmaiseksi. 
Ja lopuksi, koska keskustelu on ainakin sosiaalisessa mediassa ollut osin valitettavan asiantuntematonta, kertaan tässä muutaman perusfaktan:

- Tekijänoikeusjärjestöt, kuten Teosto, ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka edustavat tekijöitä heidän itsensä antaman valtuutuksen perusteella. Järjestöt eivät rikastu tekijänoikeuksilla, vaan tilittävät hallintokuluja lukuunottamatta kaiken keräämänsä rahan suoraan tekijöille. 

- Ylintä päätösvaltaa Teostossa käyttävät Teoston jäsenet, jollaiseksi pääsee olemalla neljä vuotta Teoston tekijäasiakas.

- Suurin osa tekijänoikeusasioista on sopimuskysymyksiä, joista ei suoraan määrätä tekijänoikeuslaissa. Jos kustantaja tai levy-yhtiö vie teoksesi tuloista mielestäsi liian ison siivun, syy on tekemässäsi sopimuksessa yhtiön kanssa, ei laissa. Tyypillinen sävellyksen kustannussopimus antaa kustantajalle 33% esityskorvauksista, ja loput säveltäjälle, ja tuota kolmasosaa vastaan kustantaja on velvollinen edistämään teoksen käyttöä mm. julkaisemalla sen. Kustannussopimus voi olla määräaikainen.

- Tekijänoikeuslaki ei estä käyttämästä ns. avoimia lisenssejä.

- Hyvitysmaksulla ei ole mitään tekemistä piratismin tai luvattoman nettilataamisen haittojen kanssa. 

- Tekijöillä ei ole monopoli-tyyppistä asemaa, eikä kyseisen käsitteen soveltaminen tekijänoikeuteen toimi muutenkaan. Olen ennenkin käyttänyt tätä vertausta: väite että minulla olisi "monopoli" oman teokseni hyödyntämiseen on öbaut yhtä järjetön kuin väite että Volvolla on "monopoli" Volvo-merkkisten autojen valmistamiseen. Kuka tahansa saa ruveta säveltämään ja esittämään omaa musiikkiaan.Reino
22/07/2013, 14:10
Luin ja mielipiteeni ei muuttunut joten allekirjoitin aloitteen ja toivottavasti muutkin allekirjoittaa.
Hannu Malin
22/07/2013, 14:14
Miksi, Reino, miksi?
Antti Kirjalainen
22/07/2013, 14:42
www.jarkea.fi -kampanjaa tukee mm. perustulakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen, jonka uskallan väittää olevan ns. tilanteen tasalla. Nykyinen lainsäädäntö on osa kansainvälistä, massateollisuuden lobbaamaa ja poliittisen koneiston leimaamaa liikekannallepanoa, joka lakeineen täytyy ottaa kansalliseen ja kansainväliseen harkintaan. Ranskassa pelätty Hadopi kaatui hetki sitten kun kansalaiset tajusivat mitä heiltä oltiin tekijänoikeuksien nimissä viemässä. Kirjoittamasi avaus tervetullut puheenvuoro ja osa sitä keskustelua joita toivomme aloitteen pohjalta käytävän kun laki otetaan uudelleen käsittelyyn eduskunnassa.
Joonas Mäkinen
22/07/2013, 14:56
Tekijänoikeuksien rikkomiselta on melkeinpä mahdotonta välttyä, niin tiukkaa meinniki nykyään on. Satunnainen henkilö, joka kuuntelee musiikkia YouTubesta ei voi tietää, onko lähde luvallinen. Opetuksessa on erittäin tärkeää, että esim. edellä mainitun palvelun käyttöä ei katsota julkisena esittämisenä. Pelkästään jo tämän kohdan vuoksi allekirjoitin, etten olisi rikollinen siksi, että haluan opettaa oppilaitani parhailla materiaaleilla. "Toissijaisesti esitys pyrkii parantamaan artistien ja muiden sisällöntuottajien asemaa..." Ja tuotahan se juuri tekee. Katsotaanpa kohdat: http://www.cs.helsinki.fi/u/okraisan/tol-diff.html "Hyväksynnän ehtona ovat myös 1) että järjestöjen tulee sallia jäsenilleen näiden omien teosten rinnakkainen lisensointi avoimilla lisensseillä; 2) että järjestöjen tulee tarjota jäsenilleen keino kieltäytyä oikeudenkäynneistä yksittäisiä kansalaisia vastaan; sekä 3) että järjestöjen tulee tarjota asiakassopimus, jossa teoksen julkisesta esittämisestä maksettava korvaus kattaa teoksen tähän tarkoitukseen vaadittavan uudelleenmekanisoinnin." -> lisää vapautta tekijöille, vähemmän byrokratiasotkua, paremmat korvaukset "Kun tekijä siirtää käyttöoikeuksia tai teoksen käyttöluvan edelleen, on hänellä oikeus sopimuksella sovittuun korvaukseen. Jos korvauksen suuruutta ei ole määritelty, katsotaan sovitun kohtuullisesta korvauksesta. Jos sovittu korvaus ei ole kohtuullinen, voi tekijä vaatia sopimuskumppaniltaan sellaista sopimusehdon muutosta, jolla tekijälle taataan kohtuullinen korvaus. Mikäli sopimuskumppani ei suostu muutoksen toteuttamiseen, tekijällä on oikeus purkaa sopimus. + Yhteiseen korvausstandardiin (29 a §) perustuva korvaus on kohtuullinen. Korvaus on kohtuullinen myös, jos se vastaa sopimuksen tekohetkellä sitä, mitä voidaan pitää elinkeinotoiminnassa yleisenä suorituksena, ottaen huomioon myönnetyn käyttöoikeuden sisältö ja laajuus, erityisesti käytön kesto ja ajankohta sekä olosuhteet kokonaisuudessaan. + Milloin sopimus poikkeaa edellä 1 ja 2 momenteissa säädetystä tekijän vahingoksi, on tekijällä oikeus purkaa sopimus. Sama pätee myös, milloin määräykset on kierretty muunlaisella tosiasiallisella toiminnalla. Tekijä voi kuitenkin siirtää ei-yksinomaisen käyttöoikeuden korvauksetta. Tällä säädöksellä ei puututa tekijän oikeuteen määrätä teoksistaan avoimilla lisensseillä." -> Edelleen samaa: parempi neuvotteluasema taiteilijoille ja freelancereille Takaan, että aloitteen laatijat ovat kyllä tuossa mukana henkeen ja vereen. :)
Ismo Lehtonen
22/07/2013, 14:56
Sääli, jos Johannes Koskinenkin todella kannattaa näin tökeröä aloitetta. Vasta-argumentteja Jaakon hyville pointeille ei tunnu täällä vähemmän yllättäen heruvan.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 14:58
Kampanjan riveistä joku voisi kertoa miksi aloite esittää rajuja muutoksia, mm. laillinen lähde -vaatimuksen osalta, ja väittää niiden olevan vain "lain selkiyttämistä". Itse en arvosta "massateollisuus" -tyyppisten termien käyttöä, kun kyse on paljon enemmän yksittäisen luovan työn tekijän asemasta kuin mistään muusta. Piraattipropaganda sikseen!
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 15:01
Joonas: kyse oli kopion valmistamisesta "laillisesta lähteestä". Se ei sellaisenaan liity youtube-kuuntelemiseen mitenkään.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 15:05
Joonas: esittämäsi kohdat saattavat joidenkin asemaa vähän parantaakin, mutta kun aloite samanaikaisesti pyrkii vapauttamaan netistä kopioimisen, on lopputulos tanakasti miinuksella. Aloitteessa on varmaan kannatettavia kohtia, mutta kokonaisuus ei ole hyväksyttävissä, eikä sitä siksi voi allekirjoittaa minun mielestäni.
Ahto Apajalahti
22/07/2013, 15:15
"Se onnistuu perustehtävässään - luovan työn tekijöiden oikeuksien turvaamisessa - kohtuullisen hyvin." Hyvä jos olet tätä mieltä etkä koe piratismia erityisenä uhkana. Käytännössähän on kuitenkin niin, että tekijänoikeusjärjestelmää ei tällä hetkellä pystytä ylläpitämään muuten kuin merkittävien kaupallisen tason oikeudenloukkauksien osalta. "Käytännössä olisi siis mahdollista että kun artistin x uusi levy ilmestyy, joku jossain päin maailmaa lataa sen palvelimelleen, jonka jälkeen kaikki kiinnostuneet voivat hakea sen sieltä ilmaiseksi, "yksityisenä" kopiointina. Yhtään levyä ei tarvitsisi ostaa ja myydä, artisti ei saisi mitään, eikä lakia olisi rikottu." Se, joka lataisi alkuperäisen kopion palvelimelleen levitystarkoituksessa, syyllistyisi edelleen laittomaan toimintaan. "Vaatimus on käsittämätön, sillä koko oikeutus kopion valmistamiseen perustuu siihen, että omistat jotain mitä kopioida." Tämä "käsittämätön" tilanne oli kuitenkin nimenomaan se, joka lainsäädännössä oli ennen vuotta 2006. "Tekijänoikeuslaki ei estä käyttämästä ns. avoimia lisenssejä." Tekijänoikeusjärjestöjen käytännöt kuitenkin käsittääkseni hankaloittavat sitä. "Tekijöillä ei ole monopoli-tyyppistä asemaa, eikä kyseisen käsitteen soveltaminen tekijänoikeuteen toimi muutenkaan." Jokaisesta taloustieteen perusoppikirjasta löytyy kyllä se toteamus, että immateriaalioikeudet ovat monopoleja. Sillon kun jollekin on säädetty lailla yksinoikeus tehdä/levittää tietynlaista tuotetta, kyse on nimenomaan monopolista. Monopolit nyt eivät ole sinänsä yksiselitteisesti pahoja asioita, joten tämä keskustelu ei ole kovin merkityksellistä. Se, että vain Volvo saa myydä Volvo-merkkisiä autoja on myös monopoli. Tässä on kuitenkin hyvä nähdä erillisenä kysymys kuluttajansuojasta, eli siitä että kuluttajalla on oikeus tietää onko ostamassa tietyllä tavalla valmistetun alkuperäisen Volvon vai kenties jonkun huonomman kopion. Vertauksesi siis ontuu. Oikea vertaus olisi se, että joku levittäisi itse tekemäänsä musiikkia sinun nimelläsi. Se olisi toki kuluttajien huijaamista. Ps. Aloite kannattaa allekirjoittaa jo sen takia, että tekijänoikeuksista keskusteltaisiin eduskunnassa kunnolla. Jos aloite ei saa nimiä kasaan, eduskunta tuskin lähivuosina keskustelee tekijänoikeuksista. Tällainen keskustelu ja sen päätteeksi käytävä äänestys olisi kuitenkin hyödyllinen jo sen kannalta, että tulisi selväksi eri edustajien mielipiteet asiasta. Aloite tuskin on menossa sellaisenaan eduskunnassa läpi...
Ahto Apajalahti
22/07/2013, 15:18
Kappalejako ei ilmeisesti tässä oikein toimi, joten edellisestä kommentistani ei saa mitään tolkkua. Tässä kommentti asianmukaisesti rivitettynä: http://pastebay.net/1262215
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 15:20
Ahto: tottakai pidän piratismia uhkana, mutta se ei johdu laista vaan piraateista. Ja mitä tulee vuotta 2006 edeltäneeseen tilanteeseen, ei kopioiminen omaan käyttöön ole koskaan ollut sallittua random ventovierailta, vaan itse omistamastasi kappaleesta. Tiedät hyvin että nettilatailu ei uutta lakia edeltäneessä maailmassa ollut laajamittainen ilmiö.
MC Nikke T
22/07/2013, 15:26
"Ihan oikeasti. Ei se ole poliisin, levy-yhtiön, kustantajan, säveltäjän eikä Teoston syy jos joku levittää aineistoa jonka oikeuksia hän ei omista." Oikeassa olet Jaakko, se on koko musiikkiteollisuuden käsittämätön kykenemättömyys syleillä uutta teknologiaa ja muuntautua sen rinnalla. Loppujen lopuks ikävää tässä on kuitenkin se, että kulttuuria tuottavat tahot on tässä kaikessa ainoita kärsijöitä. Voitte haastella kuluttujia oikeuteen niin paljon kuin haluatte ja niin pitkään kuin jaksatte, mutta ymmärtänette, ettei tämä ikinä tule olemaan se keino, jolla taiteen tekeminen muuttuu elinkeinona yhtä 'toimivaksi' kuin se oli vielä parikymmentä vuotta sitten. Ainoa keino on adaptoitua teknologiseen kehitykseen ja keksiä uusia liiketoimintamalleja. Tämä on väistämätöntä ja minun on hyvin vaikea ymmärtää miten ette näe tätä?
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 15:38
Katsopas MC Nikke T (kuka sitten oletkin) vaikkapa sitä, miten musiikin myynti on muuttunut 2003-2013 välisenä aikana, ja mieti sitten onko uuden teknologian "syleilyssä" epäonnistuttu. Käsittääkseni netti on nykyään pullollaan hyviä ja toimivia ostospaikkoja. Jos ongelma on se, että edelleen pitää ostaa jos haluaa jotain, niin siinä ei liiketoimintamallien rukkaaminen auta. Voisit ehkä myös googlata minkä verran jengiä on vedetty oikeuteen tekijänoikeusrikoksista. On nimittäin aika harvinaista.
Tuomas Venhola
22/07/2013, 15:59
Tekijänoikeuslaki ei ole pelkästään muusikkojen laki. Musiikin myynti nousi huippuunsa 90-luvulla kun siirryttiin digitaalisen musiikin aikakaudelle cd-levyjen muodossa. Iso osa kappalemyyntimääristä oli vanhojen levytysten uudelleenmasterointeja ym. Sittemmin 2000-luvulla kulutustottumukset ovat muuttuneet eikä levymyyntiä pidä katsoa pelkästään piratismilasit nenällä. Musiikki kilpailee nyt myös pelien ja elokuvien kanssa. Mitä tulee oikeudenkäynteihin, niin valtaosa tietääkseni sovitellaan ilman oikeuskäsittelyä - ja sopimuspapereissa on vaitiolovelvollisuus, joten niistäkään ei paljoa voi hiisua sen allekirjoittamisen jälkeen. Operaatio Nalle Puh julkisti jopa summat: 700 euroa yhden levyn jakamiseen osallistumisesta. Se summa todennäköisesti pieninisi oikeudessa, mutta muut kulut sekä haitta koko esitutkinta- ja oikeuskäsittelyn ajan jatkuvasta takavarikosta nostavat sovitteluhalua. Reilua? Ei minusta.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 16:10
Tuomas: vaikea ottaa kantaa tuon yhden levyn jakamisen aiheuttamaan 700 euron seuraamukseen, kun ei tiedä kuinka moni sen vastaanotti. Mikä muuten pakotti jakamaan sen yhden levyn luvatta?
MC Nikke T
22/07/2013, 16:17
Niin Jaakko, netti nimenomaan ei ole pullollaan hyviä ja ennen kaikkea toimivia ostospaikkoja. Varastaminen on huomattavasti helpompaa (ja laadukkaampaa). Näin se vain valitettavasti on. Ja tässähän ongelma piilee. Mitään muita esteitä laillisen kaupan helpottamiseksi ei ole, kuin teollisuuden jääräpäisyys. Kohdistatte edelleen syyttävän sormenne väärään suuntaan. Tässä koko ekosysteemissä se fani siellä ihan lopussa ketjua ei ole se jota tulisi rangaista. Sehän on se, joka teidät hengissä pitää (ja monelle se syy miksi ylipäätänsä tekee taidetta). Siinä välissä on kuitenkin monta tahoa, keinoa ja rajapintaa jossa liiketoimintaa voi kehittää. Se ei vain mitenkään ole, saatika tule enää ikinä olemaan, se yksittäinen kopio, joka vaihtaa omistajaa tiskin yli.
Jaakko Pyykkölä
22/07/2013, 16:32
" Tekijänoikeuksista, nettilataamisesta ja piraateista on puhuttu niin paljon ja niin kauan, että täytyy olla todella nuija jos edelleenkään ei hahmota että jos en ole Popedan jäsen, en todennäköisesti saa levittää Popedan musaa ventovieraille." Popedan jäsenetkään eivät saa levittää omaa musiikkiaan ventovieraille, koska ovat ulkoistaneet oikeuksiensa valvonnan.
Musta Naamio
22/07/2013, 16:39
Tuli se 50000 täyteen jo, häh häh hää.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 16:48
Nikke: missä maailmassa elät? Hyvälaatuisia paikkoja on vaikka kuinka, eikä niiden käytössä ole mitään muuta hankalaa kuin se että jotenkin pitää maksaa. Siitäkö kenkä puristaa?
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 16:51
Jaakko Pyykkölä: kommentissasi ei ole oikein järkeä, hehän levittävät sitä koko ajan.
Niken kanssa sama maailma
22/07/2013, 16:57
Mistä löytyy se laadukas ostospaikka, mistä saa kotimaisia tv-sarjoja (tai muita vast.) esim. vaikka viikon sisään siitä kun ne julkaistaan? Yle tekee parhaansa, heille nettijakelusta kudosta.
Biblio
22/07/2013, 16:59
"[K]oko oikeutus kopion valmistamiseen perustuu siihen, että omistat jotain mitä kopioida" -- Ei ihan noin, kopion saa nykyisen lain mukaan laillisesti tehdä yksityiseen käyttöön myös esimerkiksi kirjaston äänilevystä tai kaverilta lainatusta levystä.
Biblio
22/07/2013, 17:06
Ks esim. http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuden_perusteita/tekijanoikeudesta_kysyttya/yksityinen_kopiointi.html
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 17:06
Biblio: joo, kirjasto on se poikkeus tuossa. Kaverilta kopiointi lukeutuukin tuohon "lähipiiriin" joka kuuluu olennaisesti yksityisen kopioinnin määritelmään.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 17:12
Niken kanssa sama maailma: ehdotan että tallennat telkusta ja katsot kun haluat. Niin on totuttu tekemään jo 1980-luvulta asti :-)
Vesiperä
22/07/2013, 17:18
Asia ei minua liioin koske, mutta näin heikolla argumentaatiolla laadittu kirjoitus sai minut taipumaan ja jätin sähköisen allekirjoitukseni muiden nimien jatkoksi. Jaoin myös sivun 700 fb-kontaktilleni sekä työpaikkani intraan.
Vesiperä
22/07/2013, 17:20
Asia ei minua liioin koske, mutta näin heikolla argumentaatiolla laadittu kirjoitus sai minut taipumaan ja jätin sähköisen allekirjoitukseni muiden nimien jatkoksi. Jaoin myös sivun 700 fb-kontaktilleni sekä työpaikkani intraan.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 17:29
Vesiperä: ole hyvä ja erittele mitkä argumentit olivat heikkoja ja miksi.
Mikko Tikkanen
22/07/2013, 17:42
"Käsittääkseni netti on nykyään pullollaan hyviä ja toimivia ostospaikkoja. Jos ongelma on se, että edelleen pitää ostaa jos haluaa jotain, niin siinä ei liiketoimintamallien rukkaaminen auta." ###### Voi ristus sentään. Siinäpä sitä jo ollaan ongelman äärellä heti käyttelyssä. Suoraan sanottuna hitusen pistää sapettamaan tällainen "faktanheittely" sopivasti kapulakieleksi sovitettuna, muistetaan vielä mainita että "ne muut" ovat "valitettavan asiantuntemattomia". Siinä taas asiaan perehtymätön jallitetaan mukavasti uskomaan että nyt puhuu asiantuntija. Ennen kuin alat haukkumaan muita asiantuntemattomiksi olisi hyvä edes alustavasti tutustua asiaan. Jos olisit tutustunut edes vähänkään tietäisit että maailma on itseasiassa täynnä palveluita jotka ovat hädintuskin toimiva, hyvänä esimerkkinä pohjoismainen CDON ja sen digitaalinen elokuvavuokraamo tai vaikkapa julkaisijoiden omat pelikaupat. Jos siis olisit vaivautunut tutkimaan asiaa tietäisit että näiden "hyvien ja toimivien kauppapaikkojen" käyttö on useasti jopa täysin mahdotonta ja olisit oivaltanut että ongelma onkin se että piratismi on useasti ainoa järkevä keino päästä käsiksi sisältöön. Tietäisit myös että joka kerran kun businessmallit on rakennettu huolella ja itse palvelu kunnolla, ovat kuluttajatottumukset muuttuneet radikaalisti: iTunes, Netflix, Spotify, Steam. Vaan ei. Case in point: Norjassa toimivien digitaalialustojen ansiosta piratismi on kääntynyt melkoisen mukavaan laskuun, kaikki tämä vain siksi että kuluttajille on tarjottu käyttökelpoiset palvelut. #### Mitä taas tulee "lailliseen lähteeseen" yksityisessä kopioinnissa. Kai olet myös tietoinen että tälläkin hetkellä yksityinen kopiointi laillisesta tahi laittomasta lähteestä ei ole rangaistavaa? Ei siis pitäisi olla suuri yllätys että näistä maininnoista halutaan eroon. Miksikö? Koska lait toimivat niin. Niiden kuuluu selkeästi määrittää mikä on rangaistavaa, ilman ylimääräisiä porsaanreikiä. Kyse ei siis ole sinua vastaan hyökkäämisestä vaan täysin toimimaattoman lain korjaamisyrityksestä: em. sanamuodosta tai Lex Karpelan muista järjettömyyksistä kuten se että laillisesti ostettua kopiosuojattua CD:tä ei saa muuttaa mp3:ksi puhelimeensa. Tahi jo perustuslailliset sudenkuopat jossa määritellään ettei tietyistä asioista _saa edes puhua_. Nämäkö ovat mielestäsi oikein? Tai unohdetaan mikä on oikein, koska se tuntuu olevan kovin suhteellista. Puhuit kovasti businessmalleista. Tämäkö on mielestäsi hyvä businessmalli, jolla todistetaan että vika on kuluttajissa? Myydään kuluttajalle jotain mitä hän ei voi edes käyttää. Eikä varsinkaan myydä sitä mitä kuluttaja oikeasti haluaisi - Helppoa tapaa hankkia sisältöä josta voi nauttia missä tahansa. Ja kun myynti laskee, valitetaan mediassa kuinka piraatit, eli kuluttajat, tuhoavat kaiken. Ja samalla lobataan pari lakia läpi mikä pakottaa kuluttajan entistä ahtaampaan asemaan. Yksikään business ei kestä tällaista toimintaa, miksi siis musiikkialalla pitäisi olla lainsuoma erikoisasema? #### Lopuksi olisi hyvä muistaa miten kansalaisaloite toimii. Kyseessä ei siis ole lakiehdotuksesta, vaan aloite sen muuttamiseen, joten koko aloitteen tyrmääminen yhden sanamuodon perusteella, kuin lakitekstiä tulkien, on vähintäänkin arvelluttavaa. #### Keskustelu asiasta on vähintäänkin tervetullutta, mutta myös asiaan perehtyminen olisi toivottavaa. Suosittelen keskustelemaan vaikkapa suomen suurimman elokuvaprojektin, Iron Sky:n ohjaajan, Timo Vuorensolan kanssa asiasta. Hän kuitenkin edustaa sisällöntuottajia, saa elantonsa siitä mutta on myös hyvin perillä siitä, kuinka oikea maailma toimii. Hän on myös kirjoittanut näistä asioista useasti mediassa.
Jussi
22/07/2013, 17:54
Itseasiassa Popedan jäsenkään ei saa levittää materiaalia, jos tekijänoikeudet ovat levy-yhtiöllä. Toinen selkeä virhe on kohdassa "Eli muutetaan lakia niin että aiemmin rikollinen toiminta muutetaan sallituksi, niin kyllähän sillä poliisin työtaakka helpottuu. Entä jos kokeiltaisiin sitä että ei rikottaisi sitä lakia?". Kun sitä lakia kuitenkin rikotaan, niin sillä ei ole käytännössä mitään väliä onko se laitonta. Tuollainen "ollaanpas nyt kunnolla"-ajattelu on naurettavan naivia. Portugal dekriminalisoi huumeiden hallussapidon, ja huumekuolemat ja HIV-tartuntojen määrä laski. Joten kyllä joissain tapauksissa se laillistaminen on ihan hyvä vaihtoehto.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 17:55
Mikko Tikkanen: olen tehnyt musiikkia elääkseni nyt 24 vuotta, ollut Teoston asiakas saman verran, levyttänyt kolmisenkymmentä levyä, toimin kustannusyhtiössä, saan elantoni freelance-muusikkona, ja voit totta vie uskoa että olen perehtynyt alaan. En pidä siitä että tulet minun sivuilleni heittämään tuollaista läppää. Minä en ole syyttänyt tavallisia kuluttajia mistään, vaan kritisoinut aloitetta joka mielestäni sisältää epätoivottuja asioita.
Iiro Sinisalo
22/07/2013, 17:56
Minuakin kiinnostaisi tietää, että mistä saa ostettua digitaalisia versioita TV-sarjoista ja leffoista. Sarja- ja leffapuolella on vain tuollaisia surkeita "vuokrapalveluita" kuten Netflix, joissa maksat kuukausimaksun ja saat katsoa vapaasti koko sisältöä, mutta valikoima on aivan surkea. Itse en ole ainakaan vielä törmännyt palveluun, josta saisin sellaisia tuotteita, joita haluaisin digitaalisessa muodossa. Musiikissa Spotify on tietysti loistava edelläkävijä, propsit heille siitä, ja joitain DRMästä vapaita myyntipaikkojakin on onneksi tullut. Ja ennenkun alotetaan flameemaan taas, ilmoitan jo nyt, etten ole koskaan ladannut laittomasti netistä mitään, enkä aiokaan, olen vain sitä mieltä, että nykyinen lainsäädäntö ajaa enemmän kustantajien kuin tekijöiden asiaa.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 17:58
Jussi: ihanko tosissaan rinnastat huumeriippuvuuden ja musiikin kuluttamisen? Mielestäni luovan työn tekijän kunnioittaminen sen verran ettei pölli hänen elantoaan, ei ole naiivi asia. Mikä siinä on niin vaikeaa?
Malka Omassa Silmässä
22/07/2013, 17:59
"Niken kanssa sama maailma: ehdotan että tallennat telkusta ja katsot kun haluat. Niin on totuttu tekemään jo 1980-luvulta asti :-)" Tämä kertoo täydellisesti missä maailmassa Jaakko elät. Mene sinäkin lypsämään maitosi suoraan lehmästä sitten, senkin fariseus.
Sofia
22/07/2013, 17:59
Ei muuten verkko suinkaan ole pullollaan ostopaikkoja - määrällisesti ehkä, mutta käytännön toteutusta ei hyvällä tahdollakaan voi sanoa innovatiiviseksi. Ei verkkomyynti lyö leiville, jos se on vain sitä, että tilaapa se levy täältä netistä, hinta on tämä ja postikulut nämä. Ostaisin itse mielelläni tilapäisesti tarvitsemiani englanninkielisiä kirjoja kätevästi sähköisinä, koska niiden saatavuus kirjastoista on usein huono. Uskoisin, että markkinoita olisi teoksille, joita ihmiset eivät halua nurkkiinsa pyörimään, mutta tarvitsevat niitä silti satunnaisesti vaikkapa työssään. Mutta esim. Amazon myy e-kirjojaan usein jopa kalliimmalla kuin fyysisiä kappaleita. Sieltä voisi jopa vuokrata kirjoja valitsemakseen ajaksi - loistava idea sinänsä - mutta jo muutaman päivän hinta on suurempi kuin ostaessa. On selvää, että ostokset jäävät tekemättä, ja jonotan mieluummin kirjaston kappaleita. Eikö tämä nyt ole loistavan liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämättä jättämistä? Lisäksi ennen Spotifyta ostelin joskus yksittäisiä teoksia iTunesista. Mutta joku tunari oli määritellyt, että raita kuin raita maksaa saman 99 senttiä, jolloin 20 minuutin soolosarja saattoi maksaa kuusi-seitsemän euroa siinä missä tunnin mittainen orkesteriteos euron. Mitä järkeä tässä on? Voidaanko väittää, että verkon mahdollisuudet todella on jo hyödynnetty? Musiikkikustantajat voisivat laajentaa tarjoomuksiaan jo ennen kuin Spotifyt ja muut ehtivät pystyttää bisneksiään. Ei tavallinen kuluttaja suinkaan aina osaa kiertää suojauksia ja rajattuja käyttöaikoja, eikä ehkä välitä yrittääkään, jos monimuotoisia palveluja on tarjolla. Jos vaikkapa järkevästi hinnoiteltua musiikkia saisi vaivattomasti ostaa tai vuokrata ja päälle saisi vielä hyvän palvelun (esim. CD:n ohjelmalehtisen sähköisenä) ja omantunnon, piraatin hankkiminen ei ehkä tule mieleenkään. Pienistä virroista voisi saada kerättyä hyvät tulot, mutta toistaiseksi vakavaa yritystä tehdä bisnestä verkossa ei näytä olevan.
niinnäätyhjäpäää
22/07/2013, 17:59
Muusikot vaan kapakoita ja lavoja kiertää, se o hyvä ettei raha tuu levyjä myymällä ja kotona makaamalla. Levyn voi aatella niin et se on vähä niin kuin flyeri et tällast musaa tulkaa kuuntelee ;)
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 18:02
Iiro: en ole asiantuntija leffapuolella, mutta voi olla että palvelut ovat vasta kehittymässä nyt kun riittävän nopeat nettiyhteydet alkavat olla yleisiä. Kehitystä tietysti jarruttaa laittomien palvelujen käyttö. Spotifystä sen verran että valitettavasti sen liiketoimintamalli ei ole kestävällä pohjalla: monet pienet ja keskikokoiset indie-tuottajat ovat menettäneet valtaosan tuloistaan liityttyään Spotifyyn. Tiedän levy-yhtiöitä jotka harkitsevat vetäytymistä koska pysyminen siellä tietää varmaa konkurssia.
Piratismiharha
22/07/2013, 18:03
Piratismin syyttäminen musiikkimyynnin rappiosta on täysin harhainen lähtökohta. Todellinen syy on teollisuuden jälkeenjääneisyys teknologiaan nähden ja lisääntynyt kilpailu kuluttajien ajasta esimerkiksi pelien taholta. Tästä harhaisesta lähtökohdasta on syntynyt mm. Lex Karpela ja röykkiö muita järkyttäviä ylilyöntiä. Nämä ylilyönnit on nyt hyvä perua ja keskittää voimavarat uusien palveluiden kehittämiseen. Valitettavasti olemme Suomessa jo nyt melkoisesti Ruotsia jäljessä. Onneksi tilanne korjautuu hiljalleen, mutta piratismiharha on aiheuttanut vähintään 10 vuoden takapakin digitaalisten sisältöjen levitykselle. Norjassa on jo havaittu ilmaislatailun määrän selvä lasku ja tämä johtuu lähes täysin laillisten palvelujen paranemisesta - ei sekopäisistä piraattivainoista. On siis todella hieno juttu että aloite näyttää menevän läpi siitä huolimatta että monet 70-luvulla ja sitä aiemmin syntyneet eivät täysin asiaa ymmärrä.
Yliopisto-opettaja
22/07/2013, 18:03
Allekirjoitin aloitteen pelkästään siksi, että voisin näyttää puheen etnografiaa käsittelevällä luennollani Youtubesta esimerkkejä ilman, että syyllistyn rikokseen.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 18:04
Malka Omassa Silmässä: käypäs hakemassa huumorintajusi ja lue kommenttini uudelleen :-)
Vesiperä
22/07/2013, 18:08
"Eli muutetaan lakia niin että aiemmin rikollinen toiminta muutetaan sallituksi, niin kyllähän sillä poliisin työtaakka helpottuu. Entä jos kokeiltaisiin sitä että ei rikottaisi sitä lakia?" Tämä on mielestäni mahdollisesti koko artikkelin typerin argumentti. Tässä ei pyritty lainkaan tarttumaan itse asiaan vaan kylmästi nousi "mummujen hakkaaminen lailliseksi" kortti. Se, että viihdeteollisuus ei elä tätä päivää ei voi tarkoittaa sitä, että kaikkien muiden tulee taantua heidän tasolleen. Kaikki nämä viihdeteollisuuden voimavarat kun olisi kohdennettu hyvään tuotteeeseen ja markkinapaikkaan ei tällaista keskustelua edes tarvitsisi käydä.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 18:14
Ei kannata yrittää laittaa piratismia ilmiönä viihdeteollisuuden syyksi. Kyllä sen syyt ovat enemmän ihan inhimillisiä: ilmaisen tavaran houkutus nyt alkajaisiksi. Mutta kiitos kommenteista, nyt olen käyttänyt tähän riittävän monta tuntia tälle päivälle.
Niken kanssa sama maailma
22/07/2013, 18:20
Jaa nauhoittaa kuin 80-luvulla? Just just. Eli ratkaisu näihinkin ongelmiin on palata menneisyyteen? Onko sulla myydä beta-nauhuria, oma meni taannoin rikki? Vakavasti ottaen, tästä näkyy hyvin kuinka paljon niitä laadukkaita palveluita on. Ulkomaisen sisällön puolesta tilanne alkaakin olla hyvä - ja kotimaisen musiikin, kiitos Spotifyn - ja hyvät palvelut todistettavasti laskevat piratismia. Vaan tällaisten palveluiden kehittäminen Suomessa on tehty käytännössä mahdottomaksi. Yrittäjiä on ollut, mutta ovat joutuneet luovuttamaan ennen kuin edes pääsivät kunnolla aloittamaan.
Niken kanssa sama maailma
22/07/2013, 18:20
Jaa nauhoittaa kuin 80-luvulla? Just just. Eli ratkaisu näihinkin ongelmiin on palata menneisyyteen? Onko sulla myydä beta-nauhuria, oma meni taannoin rikki? Vakavasti ottaen, tästä näkyy hyvin kuinka paljon niitä laadukkaita palveluita on. Ulkomaisen sisällön puolesta tilanne alkaakin olla hyvä - ja kotimaisen musiikin, kiitos Spotifyn - ja hyvät palvelut todistettavasti laskevat piratismia. Vaan tällaisten palveluiden kehittäminen Suomessa on tehty käytännössä mahdottomaksi. Yrittäjiä on ollut, mutta ovat joutuneet luovuttamaan ennen kuin edes pääsivät kunnolla aloittamaan.
Edustaja
22/07/2013, 18:38
Jos eduskunta aloitteen saatuaan etsii taustatietoja netistä ja löytää nämä allekirjoittajien "perustelut", koko paperi lentää saman tien roskikseen. "Seuraava aloite!"
Isko Salminen
22/07/2013, 19:02
Ensinnäkin, niin kuin useampi täällä kommenteissa on jo todennut, verkko ei _todellakaan_ ole pullollaan toimivia ja helppokäyttöisiä ostopaikkoja. Ja jos niitä nyt löytyy kourallinen, mietipä jokunen vuosi taaksepäin jolloin iTunesia lukuunottamatta ainoa tapa kuluttaa digitaalista mediaa oli piratointi. Jotain tästä nykytilasta kertoo esimerkiksi se että TV-sarjojen season passien ostaminen Euroopassa/Suomessa on suurimmaksi osaksi mahdotonta. Alan jääräpäisyys ja vanhoissa bisnesmalleissa roikkuminen on opettanut kuluttajat hakemaan sisältöä niistä ainoista lähteistä joista sitä sisältöä on saatu: aikoinaan vertaisverkoista ja nykyään torrent sivustoilta. Onko tämä oikein? Ei tietenkään. Voidaanko tähän vaikuttaa säätämällä jyrkempiä ja jyrkempiä lakeja? Ei tietenkään. Jos Jaakko mielestäsi alan puolelta ollaan jo tehty kaikki mahdollinen sisällön ostamisen helpottamiseksi ja business mallien kehittämiseksi, luulen että isoin ongelma tässä keskustelussa tuijottaa sinua aamuisin peilistä. Minkä takia edelleen vuonna 2013 on kuluttajille helpompaa ja kätevämpää piratoida sisältöä kuin laillisesti maksaa siitä? Sinä päivänä kun sisällön laillinen ostaminen ja kuluttaminen on helpompaa ja kätevämpää kuin se piratointi, piratismi häviää. Alalla voidaan joko keskittyä lobbaamaan lakeja ja syyttelemään piraatteja siitä kun sisältönne ei myy, tai sitten voidaan keskittyä tuottamaan parasta viihdettä mitä asiakkaanne haluavat. Itse yrittäjänä tietäisin mihin näistä keskittyisin.
Matti Meikäläinen
22/07/2013, 19:03
"Kehitystä tietysti jarruttaa laittomien palvelujen käyttö. " Tämähän on täysin päätön logiikka. Kilpailu käyttäjistä nimenomaan johtaa parempilaatuisten palveluiden tuottamiseen. Se, että nykyään on tarjolla Spotifyn tasoisia musiikkikauppoja johtuu vain ja ainoastaan siitä, etteivät vanhat DRM-suojattuja ja laaduttomia kappaleita myyneet kaupat pystyneet kilpailemaan piratismin kanssa.
Jani Pani Pakana
22/07/2013, 19:08
Koko aloitteen tärkein pointti: piratismi on rikkomus ei rikos kuten pahoinpitely, raiskaus tai muu iljettävä teko! Samalla kun valvonta keskittyy jahtaamaan teini-ikäisiä pilatakseen heidän elämänsä, oikeat piraatit, jotka myyvät laittomasti musaa, elokuvia ja muuta taidetta pääsevät pälkähästä. Ongelma on, että tässä nurinkurisessa maailmassa oikeudenkäynti ja kiristäminen on tuottavaa bisnestä ja tekijäoikeusjärjestöt ovat tajunneet, että tästähän saa paremmin ja helpommin rahaa kuin kehittämällä toimivia kanavia taiteet levittämiseksi. Tekijänoikeusjärjestöistä on tullut mafioosoja.
Tero
22/07/2013, 19:10
"Samalla lakiin lisätään myös artistien oikeus kieltää järjestöiltä kanteiden nostaminen yksittäisiä kansalaisia vastaan." Varsinainen oikeus, ei kai mikään eduskunta tuollaista hyväksy. Jos varastan Volvon, niin voisiko sitten joku Volvon tehtaan työntekijä kaataa syytteet.
IiKoo
22/07/2013, 19:12
"Minkä takia edelleen vuonna 2013 on kuluttajille halvempaa piratoida sisältöä kuin laillisesti maksaa siitä? Sinä päivänä kun sisällön laillinen ostaminen ja kuluttaminen ilmaista, piratismi häviää." Kirjoita mitä tarkoitat, Jani Pakana.
Insinööreiltä varastetaan laillisesti
22/07/2013, 19:12
Miksi taiteilijoilla pitää olla eri vapaus mitä muilla. Jos suunnittelija suunnittelee laitteen tai jopa keksii uuden, niin hänellä ei ole mitään oikeuksia siihen. Työnantaja voi itse mielimäärin nauttia saamistaan voitoista ja tekijä ei saa siitä mitään. Samat oikeudet kaikille, silloin pitää minulla olla mahdollisuus kopioida aivan vapaasti. Insinööreille pitää taata samat oikeudet kuin taitelijoille, me omistamme niihin oikeudet vaikka vaihtaisimme firmaa. Meidän luomisvapautta rajoitetaan hyvin paljon, entisellä työnantajalla on oikeus vuoden ajan suunnittelijan keksintöihin.
IiKoo
22/07/2013, 19:13
"Minkä takia edelleen vuonna 2013 on kuluttajille halvempaa piratoida sisältöä kuin laillisesti maksaa siitä? Sinä päivänä kun sisällön laillinen ostaminen ja kuluttaminen ilmaista, piratismi häviää." Kirjoita mitä tarkoitat, Jani Pakana.
IiKoo
22/07/2013, 19:15
"Minkä takia edelleen vuonna 2013 on kuluttajille halvempaa piratoida sisältöä kuin laillisesti maksaa siitä? Sinä päivänä kun sisällön laillinen ostaminen ja kuluttaminen ilmaista, piratismi häviää." Kirjoita mitä tarkoitat, Jani Pakana.
IiKoo
22/07/2013, 19:20
Insinööri on töissä usein kuukausipalkalla eli siinä firma ostaa työntekijän työn tulokset omaan käyttöönsä, taiteilija ei saa levy-yhtiöltä palkkaa vaan tulot koostuvat tekijänoikeustuloista ja keikkaliksoista. Siksi. Inssi voi toki alkaa yrittäjäksi ja myydä työnsä tuloksia eniten tarjoavalle
Niin noh
22/07/2013, 19:20
En viitsinyt kirjoittaa sen pidempää jaarittelua asiasta mutta kysynpä sinulta Jarkko yhden asian; Onko mielestäsi järkevää että musiikin levittämisessä Internetissä saa kovemman tuomion kuin taposta tai murhasta Suomessa? Ja ennenkuin alat jaaritella että "eihän näin ole, koska et saa vankeustuomiota", on parinsadan tuhannen euron lasku nuorelle käytännössä kuolinisku.
IiKoo
22/07/2013, 19:20
Insinööri on töissä usein kuukausipalkalla eli siinä firma ostaa työntekijän työn tulokset omaan käyttöönsä, taiteilija ei saa levy-yhtiöltä palkkaa vaan tulot koostuvat tekijänoikeustuloista ja keikkaliksoista. Siksi. Inssi voi toki alkaa yrittäjäksi ja myydä työnsä tuloksia eniten tarjoavalle
IiKoo
22/07/2013, 19:22
Insinööri on töissä usein kuukausipalkalla eli siinä firma ostaa työntekijän työn tulokset omaan käyttöönsä, taiteilija ei saa levy-yhtiöltä palkkaa vaan tulot koostuvat tekijänoikeustuloista ja keikkaliksoista. Siksi. Inssi voi toki alkaa yrittäjäksi ja myydä työnsä tuloksia eniten tarjoavalle
IiKoo
22/07/2013, 19:23
"Minkä takia edelleen vuonna 2013 on kuluttajille halvempaa piratoida sisältöä kuin laillisesti maksaa siitä? Sinä päivänä kun sisällön laillinen ostaminen ja kuluttaminen ilmaista, piratismi häviää." Kirjoita mitä tarkoitat, Jani Pakana.
IiKoo
22/07/2013, 19:24
Anteeksi toistot. Tumpeluutta havaittavissa.
Juho
22/07/2013, 19:28
Joo, kertokaa minullekkin mistä saa laadukasta tavaraa ladattua laillisesti? Spotify on suorasoitossa musiikkipuolella ihan OK, vaikkakin heidänkin kirjastonsa on vielä turhan suppea. Sarja- ja elokuvapuoli on todella surkeaa, joudut tekemään miljoona juttua ennen kuin saat videon katsottavaksi. Kuten on jo miljoona kertaa sanottu, se hinta ei todellakaan ole syypää piratismiin, vaan helppous. Paypal/Luottokortti click => täysversiotiedostosta oamalle koneelle HD-laatuna => valitsemallasi lempisoittimella pyörimään. Mutta ei - kaikki mitä lataat sisältää miljoona estofilua, jonka vuoksi toistoon kelpaa vain jotkin tietyt softat ja homma on niin hankalaa... Ei hyvä.. Netflix ja HBO:n omakin kauppa niin jälkijunassa ensijulkaisuihin verrattuna.. (ne sinäänsä ihan kivan toimivia kauppoja muuten)
Tatu
22/07/2013, 19:37
Aika ansiokkaasti tämä aloite ja monet sen allekirjoittaneet onnistuvat siirtämään keskustelun pelkästään viihdeteollisuutta koskevaksi. Häviää se fakta, että vaikkapa se musiikkiteollisuus perustuu ihmisten työlle, jotka säveltävät, sanoittavat ja soittavat. Kaikkein ikävintä tämän keskustelun viritessä on ollut huomata, että lähes kaikissa kommenteissa muistetaan aukottomasti ylistää Spotifyta. On totta, että se on keksinyt uuden tavan tuoda musiikkia kuunneltavaksi lukemattomille ihmisille ja sillä saralla onkin alan onnistuneimpia ideoita vuosiin. Silti Kuusiston näkemyksen jakaen, sen liikeidea ei ole artistien kannalta kestävä vaikka laillinen onkin. Pienet artistit ja levy-yhtiöt menettävät tulojaan. Jos Spotifyn lanseeraama idea musiikin jakamisesta etenee laajemmalle, ollaan tilanteessa, jossa raha ratkaisee kaiken ja vain kaupallisilla levy-yhtiöillä ja isoilla artisteilla on mahdollisuus selvityä. Musiikin monimuotoisuus suppenee pikkuhiljaa kohti turvallista keskitietä ja valtavirtaa. Tällainen kehitys tappaa sen jo nyt pieneksi käyneen mahdollisuuden, että ilman isoa pääomaa ja suurta levy-yhtiötä voi julkaista hyvää musiikkia ja tienata elantonsa muusikkona. Yksikään ylemmistä kommenteista ei pysty edelleenkään kumoamaan Kuusiston väitettä siitä, että ongelma koko asiassa on nimenomaan ihmisten haluttomuus maksaa kuuntelemastaan musiikista.
Mikko
22/07/2013, 19:49
Kuluttajien syytähän se toki on, ettei Spotifysta taiteilijalle itselleen tule liksaa? Ei muuta ku kasettimaksuihin korotuksia, niin ongelma on ratkaistu?
Juho
22/07/2013, 19:50
Joo, kertokaa minullekkin mistä saa laadukasta tavaraa ladattua laillisesti? Spotify on suorasoitossa musiikkipuolella ihan OK, vaikkakin heidänkin kirjastonsa on vielä turhan suppea. Sarja- ja elokuvapuoli on todella surkeaa, joudut tekemään miljoona juttua ennen kuin saat videon katsottavaksi. Kuten on jo miljoona kertaa sanottu, se hinta ei todellakaan ole syypää piratismiin, vaan helppous. Paypal/Luottokortti click => täysversiotiedostosta oamalle koneelle HD-laatuna => valitsemallasi lempisoittimella pyörimään. Mutta ei - kaikki mitä lataat sisältää miljoona estofilua, jonka vuoksi toistoon kelpaa vain jotkin tietyt softat ja homma on niin hankalaa... Ei hyvä.. Netflix ja HBO:n omakin kauppa niin jälkijunassa ensijulkaisuihin verrattuna.. (ne sinäänsä ihan kivan toimivia kauppoja muuten)
Myös muusikko
22/07/2013, 20:02
Musiikkia joka on tehty sen tekemisen ilosta ilman dollarinkuvia silmissä onneksi löytyy vaikka millä mitalla esim. demoscenen piiristä. Useimmat tuotokset jopa päihittävät laadukkuudessaan mainstream-tuotokset hyvinkin helposti. Ja parhaintahan on että noita scenetuotoksia laitetaan ilmaiseksi jakoon ihan itse artistien toimesta jotta kaikki niistä voisivat nauttia. Näin itsekin scenessä vaikuttavana luovan työn edustajana ihmetyttää suuresti kuinka tekijänoikeuspoppoo edustaa ainoastaan omia piirejään. Itsekin joudun maksamaan omista tuotoksistani hyvitysmaksuja joita tuskin ikinä tulisin saamaan liittymättä erinäisiin musiikkini oikeuksia rajoittaviin tahoihin. Tälläisiin ihmeellisyyksiin toivoisin edes jotain muutoksia uudessa laissa...
IiKoo
22/07/2013, 20:08
Mutta eikös kaupankäynnin perusidea ole ollut se, että jollakin on tuote, jonka myy haluamallaan tavalla haluamassaan paikassa määrittelemällään hinnalla. Jos ostajalle tämä ei kelpaa, voi ostaa jonkun muun tuotteen tai olla ilman. Mikäs tässä nyt on hankalaa? Jos naapurini kasvattaa perunoita eikä hän myy suoramyyntinä, ei se tarkoita sitä, että olen sitten oikeutettu hakemaan ilmaiseksi hänen pellostaan, koska perunan ostaminen on tehty niin hankalaksi ja kun muuten tarvitsisi ihan itse mennä kauppaan ja vieläpä maksaa niistä perunoista. Jos joku TV-sarja ei ole laillisesti ostettavissa, voi olla, että kukaan ei ole sitä vuokraamassa/myymässä. Se voi tulla myyntiin/jakeluun vaikka vähän myöhemmin. Se voi olla tuotteen julkaisijan/jakelijan päätös ja minun mielestä siihen on syytä sopeutua.
Ile
22/07/2013, 20:09
Maailma muuttuu ja se on parempi artistin muuttua mukana jos meinaa leivässä pysyä. Ei voi olettaa että kun teknologia menee kokoajan eteenpäin niin ihmiset ostaa ikuisesti niitä cd:itä. Mulla ei ole edes enää yhtään cd-soitinta paitsi blueray-soitin joka oletettavasti osaa myös cd:tä soitaa. Jos se pikkunen indietrubaduuri haluaa mulle myydä musiikkiaan niin on parempi keksiä joku muu tapa saada sen mun ulottuville tai vaihtaa alaa. Tuntemani muusikot käy ihan päivätyössä ja tekee musiikkia ja keikkailee rakkaudesta musiikkiin, ei minkään suojatyöpaikan perässä.
Ile
22/07/2013, 20:11
Maailma muuttuu ja se on parempi artistin muuttua mukana jos meinaa leivässä pysyä. Ei voi olettaa että kun teknologia menee kokoajan eteenpäin niin ihmiset ostaa ikuisesti niitä cd:itä. Mulla ei ole edes enää yhtään cd-soitinta paitsi blueray-soitin joka oletettavasti osaa myös cd:tä soitaa. Jos se pikkunen indietrubaduuri haluaa mulle myydä musiikkiaan niin on parempi keksiä joku muu tapa saada sen mun ulottuville tai vaihtaa alaa. Tuntemani muusikot käy ihan päivätyössä ja tekee musiikkia ja keikkailee rakkaudesta musiikkiin, ei minkään suojatyöpaikan perässä.
IiKoo
22/07/2013, 20:17
Ile: Ei kyse ole suojatyöpaikasta, vaan bisneksestä, jossa vallitsee bisneksen lait: joku taho tekee musaa ja määrittelee sille hinnan jolla sitä voi kuunnella. Sitten ihmiset joko maksaa sen hinnan mitä siitä pyydetään tai eivät maksa eivätkä kuuntele. Tällaista on yritystoiminta.
J. Velho
22/07/2013, 20:22
Ja taitaahan tuo CD-levyjenkin kopioiminen olla käytännössä laitonta, koska niissä tuntuu kaikissa olevan jokin tekninen suojaus. Kopioiminen on laillista mutta suojauksen purkaminen tekee touhusta laittoman.
Jukka
22/07/2013, 20:24
"Yksikään ylemmistä kommenteista ei pysty edelleenkään kumoamaan Kuusiston väitettä siitä, että ongelma koko asiassa on nimenomaan ihmisten haluttomuus maksaa kuuntelemastaan musiikista." Mitähän kommentteja sinä olet lukenut? Täällähän on moni nimen omaan sanonut olevansa valmis maksamaan hyvistä palveluista. Ongelma on se, että nykyään olisi teknisesti mahdollista laittaa käytännössä kaikki koskaan tuotettu digitaaliseen muotoon muunnettavissa oleva sisältö koko (nettiin pääsevän) maailman saataville, mutta vanhentunut lainsäädäntö johtaa siihen, että tästä pääsevät nauttimaan vain ne, jotka ovat valmiita rikkomaan lakia. Itse olen entinen ammattimuusikko, ja toistelin pitkään näitä samoja mantroja, että "piraatti on varas" ja "tekijällä on oikeus korvaukseen työstään", jne. Viimeistään Spotify avasi silmäni sille, kuinka huikeita mahdollisuuksia avoin digitaalinen levitys voisi avata myös esimerkiksi kirjallisuudessa, elokuvissa jne. Kysymys sisällöntuottajien toimeentulosta tulisi pitää tästä kokonaan erillään. Vaihtoehtoisia ansaintamalleja ei päästä edes pohtimaan niin kauan kun jääräpäisesti pidetään kiinni vuosikymmenten takaa juontuvista kopioinnin kielto- ja estosysteemeistä.
J. Velho
22/07/2013, 20:26
Ja taitaahan tuo CD-levyjenkin kopioiminen olla käytännössä laitonta, koska niissä tuntuu kaikissa olevan jokin tekninen suojaus. Kopioiminen on laillista mutta suojauksen purkaminen tekee touhusta laittoman.
Cypherlocker
22/07/2013, 20:26
Sitten on tämä kulma asiaan: http://www.teleread.com/copy-right/copyright-extension-kills-books-study-finds/ http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290181 How Copyright Makes Books and Music Disappear
Jukka
22/07/2013, 20:29
"Yksikään ylemmistä kommenteista ei pysty edelleenkään kumoamaan Kuusiston väitettä siitä, että ongelma koko asiassa on nimenomaan ihmisten haluttomuus maksaa kuuntelemastaan musiikista." Mitähän kommentteja sinä olet lukenut? Täällähän on moni nimen omaan sanonut olevansa valmis maksamaan hyvistä palveluista. Ongelma on se, että nykyään olisi teknisesti mahdollista laittaa käytännössä kaikki koskaan tuotettu digitaaliseen muotoon muunnettavissa oleva sisältö koko (nettiin pääsevän) maailman saataville, mutta vanhentunut lainsäädäntö johtaa siihen, että tästä pääsevät nauttimaan vain ne, jotka ovat valmiita rikkomaan lakia. Itse olen entinen ammattimuusikko, ja toistelin pitkään näitä samoja mantroja, että "piraatti on varas" ja "tekijällä on oikeus korvaukseen työstään", jne. Viimeistään Spotify avasi silmäni sille, kuinka huikeita mahdollisuuksia avoin digitaalinen levitys voisi avata myös esimerkiksi kirjallisuudessa, elokuvissa jne. Kysymys sisällöntuottajien toimeentulosta tulisi pitää tästä kokonaan erillään. Vaihtoehtoisia ansaintamalleja ei päästä edes pohtimaan niin kauan kun jääräpäisesti pidetään kiinni vuosikymmenten takaa juontuvista kopioinnin kielto- ja estosysteemeistä.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 20:33
Jukka, kirjoitit: "Viimeistään Spotify avasi silmäni sille, kuinka huikeita mahdollisuuksia avoin digitaalinen levitys voisi avata myös esimerkiksi kirjallisuudessa, elokuvissa jne. Kysymys sisällöntuottajien toimeentulosta tulisi pitää tästä kokonaan erillään. " Jukka hyvä, me teemme työksemme sitä sisältöä. Jos me emme saa tuloja sen sisällön myymisestä kuluttajille, niin mistä sitten? Ajatuksessasi ei ole, anteeksi vaan, mitään logiikkaa. Ja sanon senkin kaikille kommentoijille, että on tavattoman helppoa vaatia "uusien ansaintamallien" keksimistä, ja heti kun joku keksii säveltäjille muun ansaintamallin kuin korvaukset sävellysten käytöstä, olen valmis kuuntelemaan. Mutta ei tällaisia ehdotuksia tule, ei koskaan.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 20:36
J. Velho: tuossa sinulla on sinänsä pointti. Kopiosuojaukset on mielestäni ehkä suurin virhe mitä julkaisijat ovat tässä asiakokonaisuudessa tehneet, juuri siksi että se polki omaan käyttöön kopioimisen oikeutta. Nykyään tosin taitaa olla niin että ainakaan äänilevyistä kovinkaan moni ei taida olla suojattu, ainakaan klasaripuolella.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 20:40
Nyt kun useampi on täällä peräänkuuluttanut laadukkaita nettikauppoja, niin klasarin ystäville vinkiksi www.eclassical.com. Myyvät tiedostoja parilta sadalta indie-levymerkiltä sekä FLAC- että mp3-versioina. Jatkossa kuulemma myös monikanavalataukset tulossa.
Jukka
22/07/2013, 20:41
En osaa sanoa, mikä olisi hyvä ansaintamalli, mutta onhan niitä ehdotettu vuosien varrella jo suomalaisissakin nettikeskusteluissa vaikka kuinka paljon. Ihan vaatimattomallakin mielikuvituksella tulee mieleen, että sisällöntuottajille maksettaisiin vaikka verovaroista latausten mukaan, demokraattisesti päätetyn kaavan mukaan. En todellakaan väitä, että tämä olisi välttämättä hyvä malli, mutta uskallan väittää, että sekin olisi vähemmän huono kuin nykyinen.
IiKoo
22/07/2013, 20:56
Jukka: sosialismia on itärajan takana jo kokeiltu.
Agentti
22/07/2013, 20:59
"Vaatimus on käsittämätön, sillä koko oikeutus kopion valmistamiseen perustuu siihen, että omistat jotain mitä kopioida." Tässä kohtaa kirjoitus menee metsään. Laki ei ota mitään kantaa siihen kuka kopioinnin lähteen omistaa. Se vain antaa oikeuden tehdä teoksesta kopion itselleen ja lähipiirille. Kopiointioikeuden kannalta on täysin irrelevanttia mistä lähteenä käytettävä kappale on peräisin. Ennen nettiaikakautta kopioinnille oli vain luonnolliset rajat, joten kopiointi pysyi paremmin hallinnassa kuin nyt.
Ostaja
22/07/2013, 21:04
"En todellakaan väitä, että tämä olisi välttämättä hyvä malli, mutta uskallan väittää, että sekin olisi vähemmän huono kuin nykyinen." Mitä vikaa on siinä, että ihmiset ostavat sen mitä haluavat? Näinhän kaikkialla muuallakin elämässä toimitaan.
Repe
22/07/2013, 21:07
Allekirjoitin. Lopeta Jukka musan teko, niin ei harmita enää.. No, leikki sikseen, nykyinen laki on liian tiukka, joten sitä pitää muuttaa.
Nyt loppuu paskanjauhaminen
22/07/2013, 21:09
"Ei kannata yrittää laittaa piratismia ilmiönä viihdeteollisuuden syyksi. Kyllä sen syyt ovat enemmän ihan inhimillisiä: ilmaisen tavaran houkutus nyt alkajaisiksi. Mutta kiitos kommenteista, nyt olen käyttänyt tähän riittävän monta tuntia tälle päivälle. " Ettei se todellinen syy nyt kuitenkin olisi järkevien ihmisten haluttomuus maksaa törkeitä kiskurihintoja ahneille kapitalisteille ja lisäksi tahoille keille tulot tuotteista eivät edes ylipäätään kuuluisi? Nykyään iso osa ihmisistä kuvittelee, että kaikista tuotteista ja palveluista on jotenkin oikein ja reilua pyytää yli-hintaa ja tehdä sillä itsensä ja kaverinsa rikkaaksi että saa vaihtaa järjettömästi uuteen autoon joka toinen vuosi ja kerskakuluttaa. Mitäs jos ne hinnat laskettaisiin oikeasti järkevälle ja reilulle tasolle? Voisitte huomata ihmeen tapahtuvan kun ihmiset alkaisivat useammin ostaa tuotteita ja tukea siten tekijöitä ilmaisen lataamisen sijaan. Olisiko mitenkään mahdollista sellainen älyllinen ja oikeasti järkevään ajatteluun perustuva toimintamalli? Toinen iso syy on viihteen tarjonnan aivan käsittämättömän valtava kasvu. Ihan oikeastiko te kuvittelette, että ostajamäärät per tekijä ja tulot jotenkin ihmeellisesti pysyvät suhteellisesti samana kuin onnellisina hyvinä aikoina jolloin yksittäisellä viihteen tekijällä oli huomattavasti enemmän ostavia asiakkaita kun kilpailua oli vähemmän? Herätkää nyt jum***uta todellisuuteen ja lopettakaa se piipittäminen piratismista ja ihmisten törkeä ja väärä syyllistäminen! Sitäpaitsi, mikäli ns. laitonta lataamista ei olisi olemassa, et sinäkään kirjoittaisi tätä juttua tänne eikä kukaan olisi sitä myöskään lukemassa, sillä tämä sen mahdollistava teknologia ei olisi koskaan kehittynyt ja tullut tarjolle, ei ainakaan näin nopeasti ja tässä mittakaavassa, koska nykyistä valtavaa joukkoa osaajia ei olisi kehittynyt, eikä ideoita olisi syntynyt, eikä sen myötä koko IT-alaa sellaisena kuin se nykyään on. Se on aivan tasan 100% kylmää faktaa. Miettikääpä vähän sitä.
Kansalainen Kane
22/07/2013, 21:12
Tasapuolisuus olisi hyvä lähtökohta lainsäädännössä. Kuten ylläkin esitetyt esimerkit esim. koulumaailmasta osoittavat, nykyistä lainsäädäntöä ei ole mietitty ihan kokonaan käyttäjien näkökulmasta. Samaa voi sanoa jo kuuluisaksi tulleesta Chisu-gatesta. Mopo on karannut käsistä, kun lainsäädäntäö on tehty pelkästään edunsaajien näkökulmasta unohtaen, mitä vaikutuksia ja sotkuja siitä voi tulla tavallisten kansalaisten arkeen. Tottahan toki käytännössä kaikkien mielestä tekijöiden olisi saatava riittävät korvaukset teoksistaan. Mutta on yksinkertaisesti epäoikeudenmukaista katsoa asiaa pelkästään tuotantoyhtiöiden ja tekijöiden näkökulmasta unohtaen se, millaisia vaikeuksia ja epäselvyyksiä tavallisella ihmisellä on edessään, kun yrittää selvitä liian epäselväksi jätetyn lain koukeroiden keskellä. Onko esim. kohtuullista rinnastaa yhden kappaleen laiton lataaminen rikosoikeudellisesti pahoinpitelyyn? Tuollaiset ylilyönnit ovat vain omiaan saamaan koko tekijänoikeuslainsäädännön näyttämään surkuhupaisan epäuskottavalta viritelmältä sen sijaan, että se toimisi parhalla mahdollisella tavalla tekijöiden ja teosten käytön säätelyssä.
Kuluttaja
22/07/2013, 21:15
Katson itse mielelläni televisiosarjoja netistä, vaikka televisiossa on 34 tuumaa enemmän kuin läppärissä, on läppäriä helpompi kantaa huoneesta toiseen. Pyrin katsomaan ohjelmat laillisista palveluista, esim. Ruudusta ja Katsomosta, kokemus on kuitenkin opettanut, että harmaan alueen stream-palvelut ovat paitsi nopeampi käyttää, tarjoavat ohjelmat paljon vakaampina. Eli täysin saman hintaisista palveluista valitsen sen, jota on helpompi käyttää. Aikaisemmin (pari kuukautta sitten) ohjelmisto toimi myös laillisella puolella hyvin, joten ei ollut syytä käyttää harmaata palvelua.
Janne
22/07/2013, 21:17
Spotify, Netflix ja iTunes ovat parhaimpia esimerkkejä toimivista ansaintamalleista. Kuitenkaan niiden kaltaisia palveluita ei ole juuri yhtään muita näkynyt. Miksi ei? ###### Alkuperäisessä tekstissä on paljon asiavirheitä, tässä muutamia: "Kuka tahansa saa ruveta säveltämään ja esittämään omaa musiikkiaan." ## Julkinen esittäminen vaatii aina luvan. "Aloite nimittäin pyrkii poistamaan vaatimuksen laillisesta lähteestä yksityisen kopioimisen yhteydessä. Itse asiassa, tämä on sikäli uskomattoman ongelmallinen kohta, että ilmeisesti koko käsite yksityisestä kopioimisesta on ymmärretty väärin - tietoisesti tai vahingossa. " ## Laillisen lähteen tietäminen on erittäin vaikeaa. Youtubesta ladattaessa ja kopioitaessa ei vaan voi käytännössä mitenkään tietää, onko musiikki siellä laillisesti vai ei. Entä muut nettisivut? Ja tämähän koskee kaikkea muutakin kuin vain musiikkia, myös niitä kuvia jotka latautuvat automaattisesti kun WWW-sivulla käy. "Ja tälle on erittäin hyvä syy, sillä laillisen lähteen vaatimuksen poistaminen johtaisi käytännössä siihen, että kuka tahansa voisi imuroida netistä minkä tahansa tiedoston miltä tahansa palvelimelta ja kutsua sitä yksityiseksi kopioimiseksi" ## Ja näin käytännössä onkin. Nuorista suurin osa, oliko se 2/3, lataa usein Internetistä. Onko mitään järkeä tehdä SUURESTA OSASTA kansaa rikollisia? "Ensiksikin on epäselvää puhua taloudellisista vaikutuksista tekijänoikeusjärjestöille, koska tosiasiassa taloudelliset vaikutukset koskevat tekijöitä. Eiväthän järjestöt kerää rahaa itselleen, vaan meille tekijöille. Valittu sanamuoto pyrkii sumentamaan todellisuutta, ja kuvastaa aloitteen tekijöiden kielteistä asennetta tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan. " ## Kyllä ne rahat valuvat nimenomaan levy-yhtiöille eli järjestöille, ei tekijöille. ## Lopuksi mainittakoon, että ei ole mitenkään itsestään selvää, että piratismi (siis kopiointi tässä yhteydessä) aiheuttaisi taloudellisia tappioita musiikkiteollisuudelle tai edes tekijöille. Aiheesta on ihan oikeitakin tutkimuksia, joista voidaan havaita että vaikutus on marginaalinen
Chisu Gate
22/07/2013, 21:23
Uskoisinpa että suurin osa kansalaisaloitteen allekirjoittajista ei kannata nettipiratismia vaan heidän tavoitteenaan on vain lainsäädännön muuttaminen selkeämmäksi ja paremmaksi tekijänoikeussuojatun aineiston käyttäjien kannalta. Yksityiskohdista voidaan ja tullaan toki keskustelemaan, mutta eikö ihan tavoiteltava ja hyvä lähtökohta myös tekijöiden kannalta ole saada aikaan sellainen lainsäädäntö, että se tekee heidän teostensa käyttämisen ja ostamisen riittävän helpoksi ja selkeäksi? Esim. YouTuben käytön osalta nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö on kuitenkin epäselvä ja hämärä.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 21:31
Agentti: olet väärässä. Lähteeksi ei kelpaa mikä tahansa. Lähde pitää olla laillinen, toisin sanoen sellainen jonka oikeudenomistaja on laittanut saataville. Oikeus kopioida rajoittuu lähipiiriisi, joten et voi hakea netistä random lähdettä.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 21:38
Janne: puhut ihan pötyä ja taidat tietää sen itsekin. Et tarvitse mitään lupaa keneltäkään jos esität omaa musiikkiasi, ja luvan tarvitseminen muidenkaan teoksissa rajoittuu lähinnä eräisiin näyttämöteoksiin joista pitää tehdä esityssopimus oikeudenomistajan kanssa. Tämä siksi, että näyttämöteosten esityskorvaukset eivät kulje tekijänoikeusjärjestöjen kautta, vaan perustuvat suoriin sopimuksiin. Tämä ei siis edes liity tekijänoikeuslakiin saati Teoston kaltaisiin järjestöihin. Tulojen "valuminen" levy-yhtiöille on edelleen vanhaa väsynyttä piraattipropagandaa. Levy-yhtiön ja artistin välinen rahaliikenne perustuu kahdenväliseen sopimukseen, ei tekijänoikeuslakiin.
Muutosta ilmassa
22/07/2013, 21:41
Kustannus- ja tuotantoala on ollut jo pitkään nettimurroksen aiheuttamassa myllerryksessä, mikä näkyy niin sanomalehti- ja kirja-alalla kuin musiikkibisneksessäkin. Suuret mediatalot ovat pelästyneet muutosta kuten laskevia myyntilukujaan. Syntipukiksi on löydetty piratismi, vaikka monien asiasta tehtyjen tutkimusten mukaan piratismi ei ole se olennainen syy, miksi esm. musiikin myynti on laskenut. Eihän lehtien ja kirjojenkaan myynti laske siksi, että joku jossain tekisi ja levittäisi laittomia kopioita lehdistä ja kirjoista. Kulttuuri ja mediakäyttätyminen vain muuttuu. Pitäisi päästä irti takertumisesta pelkästään piratismiin ja sen oletettuihin katastrofaalisiin vaikutuksiin, kun kyse on laajemmasta murroksesta kulutustavoissa, mediassa ja yhteiskunnassa. Yhä suurempi osa mediasta on netissä, ja tekijänoikeuslainsäädännön uudistajien pitäisikin keskittyä nimenomaan vastaamaan digitalisoitumisen, nettimaailman ja mediamaailman kokonaismuutoksen haasteisiin sen sijaan, että lakia sorvattaisiin vain vanhanaikaisesti tulkitun piratismin (fyysinen kopiointi) torjunnan näkökulmasta.
tuntityönä
22/07/2013, 21:49
Eikö tekijäinoikeusjärjestöjen tulisi suojata tekijöiden oikeuksia työhönsä myös näitä mediayhtiöitä vastaan? tällä hetkellä omivat työt itselleen.. ja miksi pitää olla niin pitkä suoja aika? eihän insinööritkään saa korvausta puhumattakaan perikunnat. sen jälkeen, eli jos työn myy jollekkin niin se pitäisi myydä kokonaisuudessaan tiettyyn hintaan piste tehtyjen työtuntien mukaan piste.
Aloitteen vastustaja
22/07/2013, 21:50
Luin tämän koko viestiketjun läpi. Mielenkiintoisia pointteja puolesta ja vastaan. Omaan oikeudenmukaisuuteeni ei kuitenkaan kuulu se, että otan toisen tekemän tuotteen ilmaiseksi. Mikäli aloite menee läpi tällaisenaan, ollaan aika lähellä sen oikeutusta. Mielestäni olisi tehokkaampaa, mikäli esimerkiksi aiemmin mainittu YouTuben (ja vastaavien kanavien) käyttö opetusmateriaalina sallittaisiin erikseen ilman, että aloitteeseen kytkeytyy näin suuren mittakaavan mahdollisuus pölliä jonkun hengentuotteet laillisesti ilman mitään tarkoitusta hyvään - kuten nyt vaikka lapsosten sivistämiseen. Jos ja kun aloite nyt näyttää menevän eduskunnan käsittelyyn, toivon tämän poikivan keskustelua yleisesti tekijänoikeuksista. Ei niinkään sellaisenaan uudistamaan lakia kulttuurin sisällöntuottajien kustannuksella.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 21:50
Muutosta ilmassa: ei tässä oikeastaan fyysisten tallenteiden piratismista olekaan kysymys. Aloitteessa on kohta joka todennäköisesti vapauttaisi tiedostokopioinnin tavalla, jota on mahdoton hallita, ja siitä on paljolti kyse. En ole millään tavalla sinisilmäinen sen suhteen että levyteollisuus palaisi vanhaan loistoonsa vanhoilla keinoilla, mutta toisaalta on niinkin että netti ei voi olla kontrolloimaton alue sen enempää kuin muukaan yhteiskunta. Jotain rajoja pitää aina olla jotta järkevä toiminta olisi ylipäätään mahdollista.
Sani Leinonen
22/07/2013, 21:51
Jaakko, kaikella kunnioituksella työtäsi ja klassisen musiikin genreä kohtaan rohkenen epäillä, että kopiosuojausten poistaminen klasarilevyistä ja sen genren nettikauppojen kehittäminen ei saata riittää ratkaisuksi piratismin kitkemiseen.
Pertti Ström
22/07/2013, 22:02
Minä kirjoitan aloitteen. Nykyinen tekijänoikeuslaki on syvältä!
Tino
22/07/2013, 22:03
Allekirjoitin aloitteen. Onhan noi rangaistukset ihan älyttömiä.
Marko
22/07/2013, 22:03
"Jukka hyvä, me teemme työksemme sitä sisältöä. Jos me emme saa tuloja sen sisällön myymisestä kuluttajille, niin mistä sitten?" Tässä 'työstä on saatava kelpo palkka' -ajattelussa on sisällöntuotannossa vähän nurinkurinen tilanne: mitä paremmin tuotettu sisältö myy, sitä pienempi korvaus per esitys(?) riittäisi palkaksi ja kääntäen. Jos teokset kiinnostavat vain harvoja, pitäisi jokaisesta esityksestä ja kopiosta päästä rahastamaan oikein kunnolla, jotta edes voita saisi leivän päälle. Live-esitykset ja niiden lipputulot ym. ovat kai vuorenvarma tulonlähde vähänkään laajemmin kiinnostavalle muusikolle. Samoin kaiken muunkin ammattimaisen hyödyntämisen ainakin pitäisi olla. IMHO, pahinta piratismia on juuri musiikin oikeudeton ammattikäyttö. Jos oman sektorin leipä tuntuu kapenevalta, niin silloin pitää varmaan kokeilla jotain muuta. Millaista teknoa tai discopoppia syntyy klassisen musiikin osaajalta? :-)
Maisteri
22/07/2013, 22:06
Miksi minä maksan tyhjistä DVD ja muista tallennemedioista Jaakko Kuusistollekin tekijänoikeusmaksuja, vaikka en ole ikinä kuunnellut ja tallentanut yhtään Jaakko Kuusiston tuotosta? En näin tee muuten tulevaisuudessakaan.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 22:07
Sani: ei tietysti riitäkään. Mainitsin nyt vaan kun oli puhe. Noin yleisesti nettikaupoista voisi sanoa että hyvän nettikaupan ominaisuuksiksi pitäisi riittää että tarjonta on laajaa, äänitteen laatu ok (useimmille riittää ilmeisesti mp3-taso) ja että maksaminen luottokortilla on tehty turvalliseksi. Jos tämä ei riitä, saattaa olla että ongelma ei ole palveluntarjoajassa.
Janne
22/07/2013, 22:08
Jaakko, Vastaisitko vielä muihin kysymyksiini ja huomioihin! Teoston sivuilla lukee "Musiikkia toiminnassaan käyttävät yritykset ja yhteisöt ovat Teoston asiakkaita. Musiikintekijöille rahallisesti merkittävimmät asiakkaat harjoittavat radio- ja televisiotoimintaa tai järjestävät suuria tapahtumia. Käyttäjäasiakkaita ovat myös mm. ravintolat, parturi-kampaamot, liikennevälineet, kuntokeskukset, toimistot, online-palvelut ja äänitteitä julkaisevat levy-yhtiöt. Mikään taho ei joudu maksamaan Teosto-korvauksia, jos se ei käytä musiikkia." http://www.teosto.fi/kayttajat/usein-kysyttya/231/233 ## Eli Teosto ei tee eroa sillä, kuuluuko tekijä Teostoon vai ei. Maksu peritään mistä tahansa esitetystä musiikista.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 22:11
Maisteri: käy osoitteessa www.hyvitysmaksu.fi niin ehkä asia avautuu.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 22:15
Janne: sori mutta nyt ei lähde enää tekstiä täältä. Olen käyttänyt aiheeseen melkein kokonaisen työpäivän verran, ja olen oikeasti lomalla :-)
Jussi
22/07/2013, 22:16
Itse näen että ongelma on että netti piratismia ei pidetä rikoksena ja jos pidetään niin ei ainakaan näpistystä suurempana. Suurin osa nuorista tekee sitä ja uskon että todellinen määrä on vielä suurempi kuin kyselyt paljastavat, koska kuka nyt rikoksiaan mainostaa. Kun joku jää kiinni eikä sovi asiaa oikeussalin ulkopuolella, korvaukset ovat niin suuria, että käytännössä kyseinen nuori on ulkona yhteiskunnasta lopun elämää ja käytännössä yhteiskunnan elätettävänä. Eli omasta mielestäni tällä hetkellä rangaistukset tekijänoikeusrikkomuksista eivät ole linjassa teon vakavuuteen. Toisaalta esim. musiikin lataaminen netistä ei pitäisi olla sellainen rikos että se riittäisi antamaan oikeuden rikkoa viestintäsalaisuus. Nettipiratismia ei voi lopettaa lisäämällä valvontaa ja kiristämällä tuomioita, koska on yksinkertaiset keinot liikkua netissä turvallisesti ja ladata pihat punaisena niin ettei kukaan tiedä kuka lataa ja mitä. Tieto tästä leviää jokaisen P2P oikeuden käynnin jälkeen lisää ja enemmän väkeä siirtyy maanalle. Samalla sinne mene sekaan myös oikeat rikolliset ja heidän jäljittäminen on hyvin hankaa sieltä.
tuntityönä
22/07/2013, 22:16
Eikö tekijäinoikeusjärjestöjen tulisi suojata tekijöiden oikeuksia työhönsä myös näitä mediayhtiöitä vastaan? tällä hetkellä omivat työt itselleen.. ja miksi pitää olla niin pitkä suoja aika? eihän insinööritkään saa korvausta puhumattakaan perikunnat. sen jälkeen, eli jos työn myy jollekkin niin se pitäisi myydä kokonaisuudessaan tiettyyn hintaan piste tehtyjen työtuntien mukaan piste.
Muusikko66
22/07/2013, 22:21
Todella vammaista inistä jos levymyynnillä ei rahaa tipu, nykyaika on mitä on. Jaa ihmisille musaa, jengi diggaa, tulee ehkä keikoille, ostaa paitaa + saat keikkaliksaa ja kaljaa. Piste.
tuntityönä
22/07/2013, 22:23
Eikö tekijäinoikeusjärjestöjen tulisi suojata tekijöiden oikeuksia työhönsä myös näitä mediayhtiöitä vastaan? tällä hetkellä omivat työt itselleen.. ja miksi pitää olla niin pitkä suoja aika? eihän insinööritkään saa korvausta puhumattakaan perikunnat. sen jälkeen, eli jos työn myy jollekkin niin se pitäisi myydä kokonaisuudessaan tiettyyn hintaan piste tehtyjen työtuntien mukaan piste.
Ostaja
22/07/2013, 22:34
"En todellakaan väitä, että tämä olisi välttämättä hyvä malli, mutta uskallan väittää, että sekin olisi vähemmän huono kuin nykyinen." Mitä vikaa on siinä, että ihmiset ostavat sen mitä haluavat? Näinhän kaikkialla muuallakin elämässä toimitaan.
LK
22/07/2013, 22:38
"Koska en saa uusinta tv-sarjaa itselleni heti sen ensilähetyksen jälkeen, voin varastaa sen." vs. "Koska en saa uusinta iPhonea heti ensimmäisen tiedotteen jälkeen, voin varastaa sen." Argumentit siitä, että ei ole hyviä ja nopeita paikkoja ostaa sisältöä _oikeuttaisivat_ varastamiseen, tuntuvat nelivuotiaan lapsen höpinältä. Aikuisen ei ole pakko saada kaikkea heti. Tai no, kypsän aikuisen ei ole pakko saada kaikkea heti.
Esko Leinonen
22/07/2013, 22:42
En ymmärrä tätä tekijänoikeuskeskustelua ollenkaan. Sen ymmärrän, että jos joku tekee musiikkikappaleen ja esittää sen jossain tilaisuudessa, siitä hän toki voi halutessaan pyytää maksun. Mutta asiahan on näin, että jos joku levy-yhtiö tekee levyjä tai muita niin sanottuja tallenteita niin sanottuun yleiseen levitykseen, tuon (ahneista ahneimman !!!) levy-yhtiön tulee maksaa kappaleen tekijälle sovittava korvaus jo tuossa tekovaiheessa siitä, että ehkä sen levyn/tallenteen joskus joku jopa ostaakin. Koska eihän se nyt ole laitaa, että poliisi tulee jonkun kotiin ja vie alakoululaisen tietokoneen ja antaa tälle alakoululaiselle sakot "luvattomasta kopioinnista". Pitäähän se vähittäiskauppiaan ostaa se autokin jota yksityinen kuluttaja - esim. edellämainitun lapsen isä - voi koeajaa. Ja jos sitten koeajon - tai äänitteen tapauksessa koekuuntelun - jälkeen edelleen haluaa ostaa tuon ihanuuden itselleen, niin sitten ostaa. On niissä suomalaisten äänitteiden hinnoissa jo varmaan varaa maksaa tekijöillekin, sillä äänitteen tuottaminen kansineenhan maksaa about 1 EUR/kpl, ja kauppojen hyllyillä hinnat ovat välillä 15-20 EUR/kpl. Mutta johan se on näkyvissä ihan konkreettisestikin, millainen on ahneilla loppu.
Allekirjoitettu
22/07/2013, 22:48
Jaakko Kuusiston kommenteista ja blogista paistaa tietämättömyys ja vanhuus, anteeksi vaan mutta olet pudonnuttämän alan kelkasta jo hyvän aikaa sitten. Onneksi aloite meni läpi, hävisit pelin. HA HA HA
Basisti
22/07/2013, 22:49
Siis hommanhan pitää mennä siten, että: 1) Soittajat soittaa ja sovittajat sovittaa ja solistit ulvoo ILMAISEKSI. Korkeintaan kaljaa tulee studiopäivinä 1 sixpack per studio-orkesteri. 2) Levy-yhtiö monistaa levyt ulkomailla halavalla. 3) Levyn tuotantokustannus kerrotaan kaavalla 2 x g, jossa 2 on kakkonen, x on kertomerkki ja g on maan vetovoima (noin 9,8). 4) Sitten levyjä voi ostaa kaupasta kuka vaan. Jos joku tässä vaiheessa sanoo että niinhän se meneekin, onpi ihan oikeassa hän (bass. huom.). 5) Jos joku ihmettelee, mihin joutuvat edellä kuvatusta toiminnasta ilmiselvästi kertyvät tuotot, se on ihan oikein. 6) Mutta miksei tuohon kohdan 5) kysymykseen vastaa kukaan ?
Mainosrahotteinen
22/07/2013, 22:52
Ihmetyttää, miten jotkut kommentoijat eivät koe asenteiden liittyvän mitenkään piratismiin... Syyksi nähdään vain yritysten huonot/puutteelliset palvelut. Näkisin, että syytä löytyy molemmista. Palvelujen laatuun liittyen, nykyään kuluttajat ovat tottuneet saamaan tuotteet sillä hetkellä kun mieli tekee, ja jos lailliset palvelut eivät tätä mahdollista, niin todennäköisesti toimiva vaihtoehto löytyy vertaisverkoista tai internetistä. Ei ehkä tällä hetkellä päde niinkään enää musiikkiin, vaan enemmänkin tv- ja elokuvapuolelle. Ilmainen lataaminen on helppoa. Asennepuolella, se, että laittomaan lataamiseen suhtaudutaan nykyään melko kevyesti, johtuu osittain siitä, että yritysten palvelut laahasivat pitkään jälkijunassa ja mm. taistelua käytiin satunnaisesti yksittäisiä henkilöitä kohtaan kohtuuttomin korvausvaatimuksin. Palvelut ovat joka tapauksessa kehittyneet ja esim. musiikkia myyviä sivustoja ja palveluja löytyy mielestäni erittäin hyvin. Sen kun laittaa googleen kappaleen/albumin nimen ja osta/buy, niin luulisi linkkiä löytyvän. Lisänä Spotify. Mielestäni ihmiset vain suhtautuvat laittomaan lataamiseen liian kevyesti, koska asian voi suorittaa omassa rauhassa muutamalla hiiren painalluksella ilman seuraamuksia. Vaikkakin, tekijänoikeusbarometrin mukaan asenteet ovat vuosi vuodelta kohentuneet (l. ilmainen lataaminen koetaan vääränä tekona). Mahdollisesti asiassa tulisi käyttää sekä keppiä että porkkanaa. Parempia palveluita, mutta estot ja rangaistukset tulisi kohdentaa Pirate Bayn tyyppisiin organisaatioihin. Toki siellä voi jakaa myös laillista materiaalia, mutta palvelun tosiasiallinen käyttötarkoitus ei liene epäselvä. Lisää aiheesta esim. kirjassa "Freeloading - How Our Insatiable Hunger for Free Content Starves Creativity" http://www.tinymixtapes.com/features/book-review-freeloading-how-our-insatiable-hunger-for-free-content-starves-creativity Mitä tulee vielä itse ehdotukseen. Kuten täällä on jo kommentoitu, ehdotus sisältää monia eri kohtia, joista on varmasti hyvä lähteä keskustelemaan, jotta laki saataisiin paremmin vastaamaan nykyhetkeä.
Harri
22/07/2013, 23:02
Kyllähän tuo niin pitäisi mennä, että oikeus teokseen kuuluu sen tekijälle. Tekijä on käyttänyt teoksen tekemiseen aikaansa, luovuuttaan ja rahaansa, jos tekijä ei sitä teostaan halua juuri tällä hetkellä myydä, niin se on voi voi. Siinä ei auta rinsessamaiset itkupotkuraivarit. Joskus vaan jää ilman tikkukaramellia. Tekijänoikeuslain alkuperäinen tarkoitus on ollut suojata tekijän oikeutta teokseensa, kaikki nämä kaupalliset jutut ja valitukset materiaalin ja immateriaalin logistiikasta kuuluvat johonkin aivan muualle kuin tekijänoikeuslakiin. Ei tämäkään aloite nyt ainakaan tekijän oikeuksia paranna.
Anonyymi Muusikko
22/07/2013, 23:23
Huono saatavuus perusteluna laittomaan kopiointiin on täydellistä itselleen valehtelua. Lopetin aikanaan n. 500 levyn kokoelman kartuttamisen kuin seinään, kun huomasin että samaa tavaraa saa ilmaiseksi. Opiskelijana olin sen verran PA, että kaljoittelu tuntui paljon järkevämmältä sijoitukselta, varsinkin kun ei tarvinnut lopulta tinkiä mistään. Tunnen lukuisia piraatteja ja monella heistä pohjimmainen motivaatio musiikin näpistelyyn on täysin sama, eli selvempi säästö kuin Siwassa konsanaan. Osa porukasta tosin on Open Source -uskovaisia ja taitaa aidosti uskoa asiaansa. Nämä jantterit eivät sitten taas tunne muusikon arkea tai kieltäytyvät ymmärtämästä kuulemaansa. Perusvastaus on lyödä jotain tilastoja tukemaan väitettä että levyteollisuudella menee hyvin. Kyllä, muutamilla lafkoilla kokonaisvoluumi pysyy samana, mutta tämä johtuu vain ja ainoastaan globaalista keskiluokan kasvusta, joka siis kompensoi piratismin kaivamaa lovea. Pienet lafkat kärsivät kaikkialla. Parhaimman kuvan saa kun käy Helsingissä levykauppakierroksella. Ennen oli moneen lähtöön, kohta ei enää mitään. Eli on täysin kestämätöntä väittää, että piratismi loppuisi hyvien laillisten palveluiden myötä. Minusta ne fyysiset levykaupatkin olivat oikein hyviä laillisia palveluita. Parhaissa saa jopa levyvinkkejä ja hymyn kaupan päälle. Mietitään nyt hetki: kadulla on kaksi Siwaa, toinen ilmainen, toisessa joutuu kaivamaan kuvetta. Kumman sinä valitset? Ainoa keino hillitä piratismia on sakottaa. Jättisakot ovat kohtuuttomia eivätkä palvele kenenkään etua, mutta tuollainen 250 euroa levittämisestä ja 50 lataamisesta kuulostaisi järkevältä. Lopettaisin itsekin varastamisen ja kävisin kirjastossa useammin.
Timo
22/07/2013, 23:28
Väkevää keskustelua. Sitä minä en ymmärrä, että toisen työn luvatonta kuppaamista oikeutetaan huonoilla kaupallisilla palveluilla. Ettäkö jos Alepassa on hankala maksaa, niin ne banaanit saa varastaa? Ei saa. Jos ei halua nähdä sen verran vaivaa, pitää syödä jotain muuta. Jaakon tms musan kuuntelu ilmaiseksi ei ole kansalaisoikeuskysymys. Lisäksi Jaakko säveltää työkseen, ja ihmisillä on oltava oikeus palkkaan työstään. Minun on vaikea ymmärtää miksi hänen pitäisi "keksiä uusia ansaintalogiikoita". Sen voisivat tehdä hienosti myös joku tämän blogin kommentoijista. Siihen en ota kantaa, ovatko nykyiset rangaistukset kohtuullisia, mutta niin ei tee Jaakkokaan.
Jussi
22/07/2013, 23:31
Usein musiikipuolella tulee esiin hyvänä esimerkkinä Spotify. Omasta mielestäni se on teknisesti toimiva, mutta korvaukset varsinkin uusille muusikoille/bändeille ovat naurettavia. Itse arvelen antavani paljon suuremman rahallisen tuen arvostamilleni muusikoille ostamalla heidän levyjään.
Markus Asunta
22/07/2013, 23:32
Muutamaan otteeseen olen tavannut täällä kauniin ja romanttisen ajatuksen muusikosta, joka tekee päivätyötä leipänsä eteen ja jakaa sitten hengentuotteitaan esim. ilmaiseksi. Sellaisista lähtökohdista musiikkia saavat tehdä vain perheettömät taiteilijat, joiden ajasta ei päivätyön lisäksi kilpaile muu kuin se taide. Aika valitettavasti on rahaa. Laadukkaan taiteen tekeminen käy helpommaksi, jos sitä on mahdollisuus tehdä ns. työajalla.
Ostaja
22/07/2013, 23:33
"En todellakaan väitä, että tämä olisi välttämättä hyvä malli, mutta uskallan väittää, että sekin olisi vähemmän huono kuin nykyinen." Mitä vikaa on siinä, että ihmiset ostavat sen mitä haluavat? Näinhän kaikkialla muuallakin elämässä toimitaan.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 23:33
Esko Leinonen: väität että levyn kokonaistuotantokustannus on luokkaa 1€/kpl. Tuo ei ole edes lähellä totuutta, ja on harmillista keskustelun kannalta jos joku sattuu uskomaan.
Jaakko Kuusisto
22/07/2013, 23:36
Allekirjoitettu: jos aiot harrastaa tuota tyylilajia minun sivuillani, niin uskalla edes tehdä se omalla nimelläsi. Olen nimittäin sen verran vanha että vaadin käytöstapoja.
Kaikkea kaikille ilmaiseksi.
22/07/2013, 23:39
Mä haluan ilmaiseksi Pamela Anderssonin 3D-tulostimen kautta mun makkariin. Joku vois maksaa myös mun pizzat ja kaljatkin. Joku muu vois tehdä kaiken duuninkin mun puolesta, kun mä haluun klikata kaiken ilmaiseksi ja ähöttää himassa. Miks mun pitäis maksaa mistään mitään? Enhän mä tee yhtään mitään.
Ostaja
22/07/2013, 23:50
"En todellakaan väitä, että tämä olisi välttämättä hyvä malli, mutta uskallan väittää, että sekin olisi vähemmän huono kuin nykyinen." Mitä vikaa on siinä, että ihmiset ostavat sen mitä haluavat? Näinhän kaikkialla muuallakin elämässä toimitaan.
tuotanto
22/07/2013, 23:54
dikitaalisen musikin hinnassa on edelleen paljonilmaa verrattuna kopioimiseen hintaa.. ja banaaniin veraaminen että se vastasetaan kaupasta tototeutuu vain siinä tapaukssa että kaupassa ilmestyy heti uusibanaani varastetun tilalle..
Sami
22/07/2013, 23:56
Hei minä kans haluan kommentoida tänne! Tunnen monia artisteja ja olen allekirjoittanut kansalaisaloitteen ihan siltä pohjalta, että asia menisi edes keskusteluun eduskuntaan. Siitähän tuossa oli kyse, eikä niinkään tuon kyseisen sanamuotoisen aloitteen läpimenosta, toisin kuin joku jo hehkutti tuossa. Asiasta täytyy keskustella enemmän ja julkisesti. Kuten tänään Kympin uutisissa aloitteen tekijä mainitsi tavoitteekseen, että aloite menisi keskusteluun eduskuntaan ja asian puitteissa kuultaisiin asiantuntijoita. (IMO: J. Kuusisto ei välttämättä olisi sinne paras vaihtoehto ihan vain hänen silmät-kiinni-periaatteet vuoksi.) Nuff said.
allekirjoitin t. muusikko
23/07/2013, 0:07
Olen muusikko ja jos jokin levy kiinnostaa lataan/kuuntelen spotifystä, penniäkään en maksa tästä niin kauan kun välissä on levy-yhtiö tai muut välistävetäjät. Suoralahjoituksia voin kyllä antaa pitämilleni muusikoille. Kuuntelen myös paljon musiikkia jonka artistit laittavat ilmaiseksi kuultaville ja näin teen myös itsekkin. Kuka on vuonna 2013 vaatimassa rahaa tekemästään musiikista kuulijoilta? Rahaa saa kyllä keikkatuloista, soitonopetuksesta yms. freelancer toiminnasta. Eikö musiikin tekemisen ja jakamisen ilo olekkaan tärkeintä? Itse ainakin vastapalveluksena lataamisesta laitan omat sävellykseni vapaasti kuultaville ihmisille ja latauksia kyllä tulee. Monet radiosoitetut artistitkin tekevät päivätyötä jolla kustantavat musiikkiharrastuksensa. Huipulta on hyvä huudella ja syytellä lataajia kun rahaa ei tulekkaan entiseen malliin Jaakko. Onneksi edustan itse musiikin tulevaisuutta joka perustuu musiikista nauttimiseen ja sen jakamiseen, musiikkia tehdään vuonna 2013 enemmän kuin koskaan. Mikä on sinun tekosyysi nähdä se bisneksenä ja onnistunut sävellys sen tuoton perusteella?
Jussi
23/07/2013, 0:45
Itse myös näen allekirjoitin t. muusikon kirjoituksessa tulevaisuuden. Nykyinen malli ei toimi koska kaikille ketjussa ei riitä rahaa tulevaisuudessa. Kuitenkin on vaihtoehtona hankkia vpn yhteys esim. https://www.privateinternetaccess.com/ , joka maksaa n. 40$ vuosi. Tuolla saa kaikki musiikit, elokuvat ja sarjat ja voi olla varma ettei varetetun median tekijöille mene senttiäkään kunhan ei vain osta sellaisia tuotteita joissa on hyvitysmaksu. Alekirjoittanut t. muusikko pärjää myös tässä vaihtoehdossa ;)
-M
23/07/2013, 0:46
""Koska en saa uusinta tv-sarjaa itselleni heti sen ensilähetyksen jälkeen, voin varastaa sen." vs. "Koska en saa uusinta iPhonea heti ensimmäisen tiedotteen jälkeen, voin varastaa sen." Argumentit siitä, että ei ole hyviä ja nopeita paikkoja ostaa sisältöä _oikeuttaisivat_ varastamiseen, tuntuvat nelivuotiaan lapsen höpinältä." #### Vasta-argumentointi tuntuu puhtaasti nelivuotiaan höpinöiltä sekin, vertauksesi ei nimittäin pidä alkuunkaan paikkansa. Paljon oikeampi versio olisi vaikkapa Applen puinen kynttilänjalka - iKynttilänjalka 17.0. Haluan ehdottomasti iKynttilänjalan! Mutta voih, se tulee Suomeen vasta vuoden päästä... Kyllästyn odottamiseen mutta koska pidän iKynttilänjalan designista, vuolen pihakoivusta itselleni samanlaisen. Applella on edelleen jokaikinen valmistamansa iKynttilänjalka, ja minulla on oma, itse vuolemani mKynttilänjalka. #### En ymmärrä kuinka tässä saadaan varastaminen aikaiseksi. Laiton kopiointi kyllä/ehkä, varastaminen (irtaimen oikeudeton omistuksensiirto) ei helvetissä. Varastaminen = "toisen omistaman irtaimen omaisuuden oikeudetonta ottamista, pitämistä, luovuttamista tai muunlaista hyväksikäyttöä tarkoituksella sen saaminen itselleen tai toiselle sellaiseen omistukseen, joka on pysyvää ja ulkonaiselta olemukseltaan vastaa omistusoikeutta." #### Lisäksi sopii muistaa se että laiton kopiointi ei vastaa menetettyä myyntiä. Sama kuin jakaisin makkaroita ilmaiseksi kadunkulmassa jonka jälkeen syyttäisin makkaran ottaneita menetetyistä tuloista koska jokainen makkaran ottanuthan olisi minulta lihapötkön ostanut jos ei sitä ilmaiseksi olisi saanut. Tästä kun kävisin valittamassa niin poliisisetä pudistelisi päätään ja komentaisi kotiin kasvamaan. Mutta yhtä-äkkiä kun siirrytään esim. musiikkibusinekseen niin jokainen ilmaisjakelumakkara onkin menetetty myynti...
Sturm Und Drang
23/07/2013, 0:46
Mielestäni koko lakialoitetta ja sen kannattajien kommentteja leimaa kuvottava kaksinaismoralismi, minkä vuoksi en aio laittaa nimeäni listaan. On tietenkin totta, että musiikkiteollisuus on keskittynyt vuosien saatossa ennemminkin uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien rajoittamiseen kuin avarakatseiseen hyödyntämiseen. Samaan aikaan tällainen musiikin ja muun viihteen kopioinnin dekriminalisointiin tähtäävä toiminta vaikeuttaa osaltaan myös kestävien liiketoimintamallien kehittämistä, sillä ne joutuvat kilpailemaan ilmaista hyödykettä vastaan. Musiikkia on piratismin (teknologian kehityksen) myötä totuttu kuluttamaan kuin vettä. Spotifyn kuukausiperusteinen hinnoittelumalli on tämän seurausta, sillä palvelullistaminen on nyt ainoa keino saada tuloja, joista niistäkin artistin osuus on mitättömän pieni. Sisältö ja jakeluhan ovat kuitenkin perinteisessä mielessä kaksi eri asiaa, joista edellisen arvo on nyt 0 siksi, että jälkimmäinen on pettänyt. Äänitemarkkinoilla moderni kuluttaja (käytännössä piraatti) vaatii siis tuotteen ja jakelun yhdistävän palvelun, mutta artistit tarjoavat tuotetta. Voidaan siis kysyä, onko Pekka Kuusiston tehtävä keskittyä musiikkiin vai uuden palvelun kehittämiseen. Tällä logiikalla lakialoitteessa on mielestäni pohjimmiltaan kyse muusikoiden ja muiden taiteilijoiden arvottomuuden virallisestamisesta tai vähintäänkin askeleesta siihen suuntaan - suurelle yleisölle voi toki aina kertoa, että tässä taistellaan nyt myös heidän puolestaan. Itse haluan antaa ääneni taiteilijoiden ammattikunnan olemassaololle myös pidemmällä aikavälillä.
IiKoo
23/07/2013, 0:49
Mr. T. Muusikko, tosiaankin musaa voi laittaa ilmaiseksi jakeluun ja sitä voipi sitten kuunnella ja latailla. Jos sinä muusikkona pystyt itsesi tuolla tavoin elättämään niin hyvä on. Mutta eikö kaikilla ole oikeus laittaa hintalappu oman työnsä hedelmistä nauttimiseen? Jos haluat kuunnella Popedaa, tee se Popedan ehdoilla. Itse en Popedan kuuntelemisesta halua maksaa joten minulle valinta on helppo.
Mikko Tikkanen
23/07/2013, 0:49
Jaakko. Hieno homma. Kuitenkin, se että olen käyttänyt 30 vuotta ruokakauppojen palveluita ei tee minusta asiantuntijaa siinä, miten sitä businesta pitäisi pyörittää tai mihin ala on menossa. Saatikko mitkä businessmallit toimivat, miten ja miksi. Tai edes määrittelemään miksi myynti laskee. Olet perehtynyt nimenomaan siihen yhteen puoleen ja tunnet varmasti oman lokerosi hyvin, mutta ongelma onkin juuri siinä. Se että tunnet oman lokerosi ei tarkoita että tuntisit koko alan tai välttämättä edes miten businessmallit toimii. Se että saan myytyä nakkisämpylöitä torilla ei tee minusta asiantuntijaa elintarvikealalla tai edes sen businessmalleissa, kuten ei kaupan asiakkuuskaan. #### Valitettavasti teit myös melkoisen selväksi ettet tiedä digitaalisesta jakelusta mitään. "Käsittääkseni netti on nykyään pullollaan hyviä ja toimivia ostospaikkoja." Jos oikein pitää pinnistää voin nimetä ehkä kolme oikeasti toimivaa kauppapaikkaa musiikille - iTunes, Amazon ja Spotify. Näistä en ole ihan varma Amazonista, en omista yhtäkään iTunes laitetta ja Spotify ei käy oikein järkeen koska omistan suurimman osan musiikista mitä kuuntelen nettiradioiden ulkopuolelta. Eikä näistä siltikään välttämättä löydy etsimääni musiikkia. Muut pienemmät kaupat tippuvat sitten jo melkoisen varmasti "ei löydy" -osastoon. Kaupasta ostamaani CD:tä en taas saa lain mukaan mp3:ksi puhelimeeni muuttaa joten parhaassa tapauksessa levyn oston jälkeen suunta käy Pirate Bay:n jotta voisin ostamastani sisällöstä nauttia. Itseasiassa Lex Karpelan mukaan iTunes on muutenkin laiton sovellus koska se kiertää CD:n kopiosuojauksen mp3:ksi muuttaessa joten vaihtoehdoiksi taisi jäädä massiiviset kaksi kappaletta. Mikä tässä on hyvää tai toimivaa? Tai missä on ne toimivat vaihtoehdot joita "netti on pullollaan"? Tai mitä järkeä tässä koko laissa edes on jos maailman suurin musiikkikauppa, tai lähinnä sen sovellus, on ko. lain mukaan käytännössä laiton? #### Sinulle lienee turha kertoa miksi Spotify ei pienemmille kannata tai miksi levy-yhtiöt ovat ongelmissa ja joutavatkin olla? Spotifyn ongelmahan on se että suuret levy-yhtiöt ostivat siitä suuret siivut itselleen jonka jälkeen suurin osa ko. tuloista valuu heidän taskuunsa ja artisti maksaa jälleen. Tällä kätevästi pehmustetaan syytä miksi levy-yhtiöt yleensäkin ovat vaikeuksissa. Digitaalinen jakelu poistaa sen suurimman syyn, minkä takia artisti alunperinkään levy-yhtiöitä tarvitsi: jakelu. Joten tottakai levy-yhtiöt ovat ongelmissa, aivan kuten hevoskärryjen rakentajat aikoinaan. Tästä kaikesta on kuitenkin aivan turha syyttää ketään muuta kuin levy-yhtiöitä itseään. Ko. ilmiö oli kuitenkin selkeästi nähtävissä jo yli vuosikymmen sitten, levy-yhtiöt eivät vaan ole kyenneet sopeutumaan muuttuneeseen maailmaan ja maksavat nyt virheistään. Eli, levy-yhtiöitä tulee kuolemaan ja se on ihan ok. Maailma muuttuu eskoseni. Se raha ei kuitenkaan katoa mihinkään vaan se kulutetaan johonkin muuhun, vaikkapa Spotify ja Netflix kuukausimaksuihin. Steamiin. Tai lähileipomoon.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 0:49
Nimimerkille allekirjoitin t. muusikko: musiikki ON minun päivätyöni, ei harrastus. Siksi minulle ei ole yhdentekevää saanko palkkaa vai ei. Jos joku haluaa harrastaa musiikin tekemistä vapaa-ajallaan, se on erittäin jees, mutta joillekin meistä se on työ ja elinkeino. Äläkä vaan vihjaa että me rakastamme musiikkia yhtään vähempää. Sitäpaitsi: en ole missään kohtaa sanonut että puolustan tekijänoikeuksia turvatakseni oman tilipussini. En ole huolissani omasta pärjäämisestäni, koska en ole yhden kortin varassa. Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä onnekkaita, ja kyse on musiikin ja muiden taiteiden tekemisen edellytyksistä ylipäätään. En erityisemmin pidä siitä että alkaa tulla ahneusläppää jos puolustaa omaa alaansa.
Mikko Tikkanen
23/07/2013, 0:50
Piti jakaa kahteen osaan vastaus kun tuli näemmä kommentin pituuslimitit vastaan. #### Tunnet varmasti musiikin tekemisen minua paremmin mutta minä tunnen sen kuluttamisen paremmin. Lisäksi et selkeästi ole perillä digitaalisesta jakelusta tai siitä miten ko. laki toimii, mikä on harmillista sillä juuri siitä tässä on kyse. TÄMÄN takia kehotin tutustumaan asiaan laatikkosi ulkopuolella ennen metelin nostamista, en sen takia ettetkö omaa hommasi osaisi. Esimerkkinä juurikin tämä "laillinen lähde" valitus. #### "Kehitystä tietysti jarruttaa laittomien palvelujen käyttö.". En suoraansanottuna ymmärrä millä logiikalla pääset tähän johtopäätökseen. Juurikin kilpailu, eli tässä tapauksessa "laittomat" palvelut, on se voima mikä kehitystä ajaa eteenpäin. Kilpailuton tilanne on kehityksen kannalta se pahin mahdollinen vaihtoehto, josta historia ja nykypäivä on pullollaan esimerkkejä. (tilanteen ymmärtämiseksi kannattaa googlata vaikkapa startupmaailman termi, "disruptio") #### Miksi sinä olet oikeutettu kertomaan minulle, joka tunnen kuluttamisen paremmin, kuinka minä voisin tehdä kuluttamiseni paremmin (ne nettikaupat) mutta minä, tai kukaan muu (aloitetta on ollut laatimassa ja tukemassa melkoisen monta yksilöä), ei ole oikeutettu kertomaan sinulle, kuinka sinä voisit tehdä asiasi paremmin?
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 1:02
Mikko Tikkanen: ehkä et kuitenkaan tiedä minusta ihan tarpeeksi tehdäksesi tuollaista arviota. Ymmärrän tietysti että vastapuolen leimaaminen tietämättömäksi on yksi taktiikka sekin. Kaikkea en jaksa lähteä oikomaan, mutta se sinun tulisi ymmärtää että levy-yhtiöt eivät hoida jakelua nytkään, vaan sitä varten on jakeluyhtiöt. Levy-yhtiön duuni on tuottaa se äänite, eikä sen duunin tarpeellisuus saati taloudellinen raskaus ole oikeasti kadonnut mihinkään. Tässä mielessä digijakelu ei muuta mitään. Pienessä mittakaavassa toki artisti voi digiaikana levittää omaa tuotantoaan ilman ulkopuolista apua, mutta helppoa se ei ole, ja aikaa ja rahaa kuluu paljon.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 1:04
Vielä Mikko tuosta toisesta kommentistasi: luvaton ilmaisjakelu ei ole mitään kilpailua, vaan vakava markkinahäiriö.
IiKoo
23/07/2013, 1:11
Mikko Tikkanen: Minkälaista kilpailua mielestäsä on sellainen jossa osa kilpailee laillisin, osa laittomin keinoin? Kyllähän minäkin voisin myydä varastettuja autoja sopuhintaan jos se vain onnistuisi. Se, että jossain tapauksessa kauppatavaran laiton haltuunotto on vaivattomampaa ja anonyymiä ei oikeuta siihen millään tavalla.
Joonas
23/07/2013, 1:28
En oikeastaan jaksa enään kaikkia vanhoja kommentteja lukea, mutta kommentoin silti omalta osaltani alkuperäiseen kirjoitukseen: Käsittääkseni tuo pelkkä käsite, "laillinen lähde", ei voi olla ainut asia järjestyksen ja täyden piraattianarkian välillä, ja mielestäni olet sen merkitystä melko paljon paisutellut. Omasta mielestäni aloitteen tärken tehtävä on vain saada aikaan muutosta ja avointa keskustelua. Tuskin aloite sellaisenaan läpi pääsisi kumminkaan, vaikka ääniä olisi 100k. Tekijänoikeuslainsäädäntöön kaivataan huomattavasti lisää avoimuutta ja teknistä realismia. Pitää paikkansa että aloitteen tekijöiden taustalta paistaa rajusti negatiivinen asenne nykyistä järjestelmää ja Teoston kaltaisia järjestöjä vastaan. Eikä ihme. Nykyisessä muodossaan tilanne on ajautunut siihen että pieni osa järjestöjä ja lobbareita sanelee sävelet todella laajasti, teknistä kehitystä huomioon ottamatta. Ollaan jämähdetty CD-aikakauteen. Ja kun kissaa yritetään nostaa pöydälle, vastalauseet sivuutetaan Suomalaisen kulttuurin nimissä.
Tero Tilus
23/07/2013, 1:54
Jaakko, katselet laillisen lähteen vaatimuksen poistoa yhdestä näkökulmasta. Se ei ole ainut. [kappaleenvaihto] Tällä hetkellä laillisen lähteen vaatimus aiheuttaa täysin kestämättömän tilanteen, jossa taiteen ystävällä ei ole mitään varmaa keinoa välttää tekemästä rikosta, josta säädetty enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Meidän jokaisen Face-Insta-Twitter vilisee kuvia, videopätkiä ja ääniraitoja, joita katsoessa tulee myös valmistaneeksi teoskappaleen. Mutta mistä tiedän, onko tämän http://www.youtube.com/watch?v=PIGwlRfs08I (aivan jumalainen biisi muuten) katselu/kuuntelu rikos? Ja tuo kysymys ei nyt ole mikään vitsi. [kappaleenvaihto] Yksi tapa korjata "laillisen lähteen ongelma" olisi teoksen rekisteröintivelvoite (seurannaisvaikutuksineen, niistä voidaan keskustella erikseen) edellytyksenä taloudellisten tekijänoikeuksien saamiselle. Se taas toisi mukanaan paljon radikaaleja muutoksia nykyiseen järjestelmään, eikä nähdäkseni ole mitenkään mahdollinen vain kansallisella tasolla ja näin kevyillä ja hienovaraisilla muutoksilla. [kappaleenvaihto] Vielä takaisin siihen lailliseen lähteeseen. Se vaatimus on erityisesti teknisestä näkökulmasta täysin pähkähullu. Otan esimerkin. Kopioin levykokoelmani koneelle ja synkronoin pilvipalveluun voidakseni kuunnella levyjä kätevästi, läppärillä, kännykällä ja stereoilla. Oletetaan, että pilvipalvelun synkronointitoiminto on toteutettu vaikka ei-edes-kovin-hienolla rsync-tyyppisellä protokollalla. Nyt useimmista levyistäni omalle tililleni ilmestyvät kopiot eivät välttämättä synnykään omista levyistäni tietokoneelleni kopioiduista biteistä, vaan jonkun täysin ventovieraan aiemmin samaan pilvipalveluun tekemästä kopiosta, jonka tämä ventovieras ehkä alkujaan waretti. Kopion lähde onkin eri siksi, että pilvipalvelu oli fiksu: "peijakas, minullahan on jo täällä levyllä bitti bitiltä sama tiedosto olemassa, kopioin siitä ja säästän kaistaa". Itse en palvelun käyttäjänä voi mitenkään huomata mitään eroa lopputuloksessa, mutta yhtäkaikki osa kopioista on laittomia. Yksityinen kopioni oli väärin valmistettu! Sakkoja!
Jatte Riikonen
23/07/2013, 3:40
Musiikin, median ja kulttuurin aloilla 25 vuotta työskennelleenä näen tämän lakiuudistusaloitteen rakentavana ja tarpeellisena ja kyseenalaistan tarpeen edustamani "tekijäpuolen" pelkoon, jota nyt lakiuudistuskampanjan yhteydessä on eri tavoin ilmaistu. Tässä on kaikille "puolille" yhteinen haaste olla aktiivisesti mukana kehittämässä uusia ja vanhoja tapoja myydä, markkinoida ja jaella erilaisia teoksia. Tämä kehitys tapahtuu sen mukaan kuinka paljon ja millaisia eri tahoja intresseineen ottaa aktiivisesti osaa prosessiin. Omasta puolestani tervetuloa kaikki mukaan erilaisin aloittein, näkemyksin ja kokemuksin. Toki tämä hämmentää ja tuottaa työtä monille tahoille, mutta "no pain, no gain", tämä on kaikille yhteinen intressi ja tavoitteena kaikkien etu. Henkilökohtaisesti katson yhdeksi aloitteen keskeisimmäksi ja tärkeimmäksi kohdaksi pyrkimyksen päästä pois päin pelon ja pelottelun kulttuurista, jota vanheneva "lakikulttuuri" edustaa. Asian voi hoitaa järkevämmin, kekseliäämmin ja kevytrakenteisemmin, mistä alalla on jo nähty joitain onnistuneita esimerkkejä. Tämä on osapuolille yhteinen murrosvaihe, jonka vaihetyypillinen ominaisuus on olla haparoiva, kuin teini-ikäisen kasvu. Hyvän vanhemman tunnistaa siitä, ettei hänen tarvitse käyttää liiallisia voimakeinoja, pelottelua ja uhkailua. Samaisen vanhemman jälkipolven tunnistaa yleensä siitä, ettei heidänkään tarvitse, ja että he osaavat jo paremmin toimia yhdessä järkevästi ilman pelotteita (lakeja) jo pelkällä yhteisymmärryksellä (pelisäännöt).
Jatte Riikonen
23/07/2013, 3:40
Musiikin, median ja kulttuurin aloilla 25 vuotta työskennelleenä näen tämän lakiuudistusaloitteen rakentavana ja tarpeellisena ja kyseenalaistan tarpeen edustamani "tekijäpuolen" pelkoon, jota nyt lakiuudistuskampanjan yhteydessä on eri tavoin ilmaistu. Tässä on kaikille "puolille" yhteinen haaste olla aktiivisesti mukana kehittämässä uusia ja vanhoja tapoja myydä, markkinoida ja jaella erilaisia teoksia. Tämä kehitys tapahtuu sen mukaan kuinka paljon ja millaisia eri tahoja intresseineen ottaa aktiivisesti osaa prosessiin. Omasta puolestani tervetuloa kaikki mukaan erilaisin aloittein, näkemyksin ja kokemuksin. Toki tämä hämmentää ja tuottaa työtä monille tahoille, mutta "no pain, no gain", tämä on kaikille yhteinen intressi ja tavoitteena kaikkien etu. Henkilökohtaisesti katson yhdeksi aloitteen keskeisimmäksi ja tärkeimmäksi kohdaksi pyrkimyksen päästä pois päin pelon ja pelottelun kulttuurista, jota vanheneva "lakikulttuuri" edustaa. Asian voi hoitaa järkevämmin, kekseliäämmin ja kevytrakenteisemmin, mistä alalla on jo nähty joitain onnistuneita esimerkkejä. Tämä on osapuolille yhteinen murrosvaihe, jonka vaihetyypillinen ominaisuus on olla haparoiva, kuin teini-ikäisen kasvu. Hyvän vanhemman tunnistaa siitä, ettei hänen tarvitse käyttää liiallisia voimakeinoja, pelottelua ja uhkailua. Samaisen vanhemman jälkipolven tunnistaa yleensä siitä, ettei heidänkään tarvitse, ja että he osaavat jo paremmin toimia yhdessä järkevästi ilman pelotteita (lakeja) jo pelkällä yhteisymmärryksellä (pelisäännöt).
Jatte Riikonen
23/07/2013, 3:50
Musiikin, median ja kulttuurin aloilla 25 vuotta työskennelleenä näen tämän lakiuudistusaloitteen rakentavana ja tarpeellisena ja kyseenalaistan tarpeen edustamani "tekijäpuolen" pelkoon, jota nyt lakiuudistuskampanjan yhteydessä on eri tavoin ilmaistu. Tässä on kaikille "puolille" yhteinen haaste olla aktiivisesti mukana kehittämässä uusia ja vanhoja tapoja myydä, markkinoida ja jaella erilaisia teoksia. Tämä kehitys tapahtuu sen mukaan kuinka paljon ja millaisia eri tahoja intresseineen ottaa aktiivisesti osaa prosessiin. Omasta puolestani tervetuloa kaikki mukaan erilaisin aloittein, näkemyksin ja kokemuksin. Toki tämä hämmentää ja tuottaa työtä monille tahoille, mutta "no pain, no gain", tämä on kaikille yhteinen intressi ja tavoitteena kaikkien etu. Henkilökohtaisesti katson yhdeksi aloitteen keskeisimmäksi ja tärkeimmäksi kohdaksi pyrkimyksen päästä pois päin pelon ja pelottelun kulttuurista, jota vanheneva "lakikulttuuri" edustaa. Asian voi hoitaa järkevämmin, kekseliäämmin ja kevytrakenteisemmin, mistä alalla on jo nähty joitain onnistuneita esimerkkejä. Tämä on osapuolille yhteinen murrosvaihe, jonka vaihetyypillinen ominaisuus on olla haparoiva, kuin teini-ikäisen kasvu. Hyvän vanhemman tunnistaa siitä, ettei hänen tarvitse käyttää liiallisia voimakeinoja, pelottelua ja uhkailua. Samaisen vanhemman jälkipolven tunnistaa yleensä siitä, ettei heidänkään tarvitse, ja että he osaavat jo paremmin toimia yhdessä järkevästi ilman pelotteita (lakeja) jo pelkällä yhteisymmärryksellä (pelisäännöt).
Timo
23/07/2013, 7:02
Väkevää keskustelua. Sitä minä en ymmärrä, että toisen työn luvatonta kuppaamista oikeutetaan huonoilla kaupallisilla palveluilla. Ettäkö jos Alepassa on hankala maksaa, niin ne banaanit saa varastaa? Ei saa. Jos ei halua nähdä sen verran vaivaa, pitää syödä jotain muuta. Jaakon tms musan kuuntelu ilmaiseksi ei ole kansalaisoikeuskysymys. Lisäksi Jaakko säveltää työkseen, ja ihmisillä on oltava oikeus palkkaan työstään. Minun on vaikea ymmärtää miksi hänen pitäisi "keksiä uusia ansaintalogiikoita". Sen voisivat tehdä hienosti myös joku tämän blogin kommentoijista. Siihen en ota kantaa, ovatko nykyiset rangaistukset kohtuullisia, mutta niin ei tee Jaakkokaan.
Työmies
23/07/2013, 7:13
Paljonko olet saanut Jaakko Kuusisto elämäsi aikana apurahoja?
Tero Tilus
23/07/2013, 8:39
Timo, fyysisen asian (joka ihan väistämättä on yhdellä henkilöllä kerrallaan) ja informaation rinnastaminen on tavattoman kömpelöä. Jos nyt kuitenkin halutaan Alepa-vertausta välttämättä käyttää, niin lakialoitteen "laillisen lähteen" vaatimuksen poistamisessa on perustaltaan kyse siitä, että jos kauppa on kiinni, banaanilaatikot ovat Alepan seinustalla ja päällä on lappu "Saa ottaa!", on ohikulkijan vähän paha tietää onko kauppias laittanut ne jakoon, vai murtovaras. Kyse on siitä, miten sinä tai minä voimme tietää onko tämän katseleminen rikos? Entä näiden tai näiden kuuntelu? Työmies, menee heittosi pahoin sivuun tästä keskustelusta. Monen muun ei-muusikon ohella olen saanut "apurahoja": opintotukea, vanhempainrahaa, kotihoidontukea, yleistä asumistukea, lapsilisää, sekä hiukan jopa työttömyyskorvauksia. Ja musiikki on kuitenkin minulle vain rakas harrastus leipätyön, ohjelmoinnin, ohella.
Tero Tilus
23/07/2013, 8:43
Riepoo jo kahden kommentin jälkeen niin paljon tämä kappalejaon syövä kommentointi, että lupaan korjata ihan ilmaiseksi. Pistähän meiliä tero ät tilus piste net.
IiKoo
23/07/2013, 9:00
Koodaatko mullekin ilmaiseksi? Sehän ei ole keneltäkään pois koska mikään materiaali ei vaihda omistajaa? ; )
Mo
23/07/2013, 9:28
IiKoo: Uskon, että kohteliaasti kysymällä Tero voi sullekin korjauksensa jakaa. Ehkä jopa laittaa julkisesti saataville, kuten iso osa tekee (esim. https://github.com/).
Riikka
23/07/2013, 9:45
Haluaisin ihan tavallisena kuluttajana heittää keskusteluun oman näkökulmani. Ehkä joku on tästä jo kommentoinutkin, mutten jaksanut lukea koko kekustelua, sorry. En pidä laittomasta lataamisesta enkä myöskään tee sitä. Maksan siitä mitä käytän, usein enemmän kuin pyydetään. Hyvistä ilmaissoftista maksan lähes poikkeuksetta. Arvostan tekijöiden työtä ja mielestäni heille kuuluu siitä palkka. En voi kuitenkaan ymmärtää, miten minulta voidaan laillisesti periä tallennusmedian oston yhteydessä hyvitysmaksua, kun en kopioi ostamiani teoksia. Näin ollen joudun maksamaan hyvitystä siitä, että saan tallentaa omia töitäni tuolle tallennusmedialle. Minusta tämä on moraalitonta. Jos "vastapuoli" ei toimi moraalisesti oikein, miten minua voitaisiin siihen velvoittaa? Allekirjoitin aloitteen siitä yksinkertaisesta syystä, että mikään muu taho ei ole puuttunut tekijänoikeuksien ja hyvitysmaksujen kyseenalaisuuteen. Jos aloite ikinä menee läpi, se ei tule menemään läpi sellaisenaan.
Tuomas
23/07/2013, 10:26
Hyvitysmaksun ideanahan on juuri mahdollistaa se, että henkilö saa siirtää ostamiaan teoksia toiselle laitteelle ja ehkä tehdä pari kopiota lähipiirilleen. Se mahdollistaa nykyisen joustavuuden, jossa levyt voidaan ripata iTunesiin ja siirtää siitä puhelimeen lenkkimusaksi sen sijaan, että levy pitäisi ostaa monta kertaa uudestaan. Musiikin siirrettävyys mediasta toiseen on aika uusi juttu, ennen c-kasettiaikaa kappale oli vinyylillä ja sillä sipuli. Jos halusi kuulla biisin, piti olla se fyysinen kappale soittimessa. Musiikki on siirtynyt dataksi, mutta ihmiset edelleen olettavat että fyysinen kopio on yhtä kuin sisältö. Tämä on sama kuin pohtisi, että suklaarasiassa olennaisin ostettava asia on se pahvinen kuori. Hyvitysmaksu on se pieni lisä, jonka myötä ostamallaan levyllä voi tehdä laillisesti pientä ekstraa.
Valokuvaaja
23/07/2013, 10:29
Valokuvaajana minua riepoo tuossa aloitteessa ehdotus, että joku saa varastaa ottamani kuvan ja käyttää sitä materiaalina kurssillaan, josta repii köyhiltä opiskelijoilta satojen eurojen kurssimaksuja. Kas, kun ei laiteta pykälää, että autokoulut saavat lainata kenen tahansa autoa antaakseen oppitunteja.
IiKoo
23/07/2013, 10:30
Mo: nimenomaan näin. On olemassa avuliaita ihmisiä ja ilmaista softaa ja koodia. Jos haluaa käyttää pelkkää ilmaista softaa niin sehän on ok! Mutta jos tarvitsee/haluaa käyttää kaupallista softaa, siitä pitää olla valmis maksamaan. Sama pätee musiikkiin ja muuhun matskuun: on laillista, ilmaisessa jakelussa olevaa, ja maksullista kaupallista. Eiks niin?
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 10:42
Tero Tilus: esimerkkisi pilvipalvelusta ei päde esittämääsi problematiikkaan, koska siinä esimerkissä sinulla on laillinen lähde palveluun lataamallesi musiikille, etkä myöskään ole laittanut sitä tarjolle muille palvelun käyttäjille. Olet oikeassa siinä kylläkin, että kysymys laillisesta lähteestä on vähän monimutkainen, mutta se ei muuta sitä että vaatimuksen poisto ei ole toimiva tapa korjata asiaa.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 10:47
Työmies: en muista, 1990-luvulla opiskeluaikoina sain jonkin verran (3 vuotta jenkkiyliopistossa jne.) mutta sen jälkeen on ollut työtahti sen verran tiivis ettei ole oikein ollut apurahaprojkteille aikaa. Viitisen vuotta sitten taisin työskentelyapurahan saada erästä sävellystä varten. Miksi kysyt?
siirtomaksu
23/07/2013, 10:51
No pitäisikö verkkolaiteen valmistajat saada myös sivu tuosta kaupallisen median tuloista.. siis hyvitys muodossa koska heidän laitteitaan käytetään vaikka musiikin ja videon välittämiseen? Parturissa ei radiota saa pitää päällä vaikka ylen kanavaa.. maksammehan yle-veroa vaan yrittäjän pitäisi maksaa siitä erikseen.. eri asia on palvelut mihin tullaan varta vasten musiikin takia jossa itse musiikki on se päätuote kuten yökerhot. PS. niin sähkönsiirtomaksun tapainen vero siis myyjä kaupallisen media myyjälle. koska käyttävät verkkoa kaupallisesti hyödykseen..
Jiri Keronen
23/07/2013, 11:10
Tällä hetkellähän piratismi on laillista, paitsi jos piratoi niiden tuotoksia, joilla on paljon rahaa. Pienillä tuottajilla ei ole mitenkään edes teoriassa mahdollisuuksia tai resursseja ryhtyä ajamaan näitä asioita oikeusistuimissa. Käytännössä nykyinen järjestelmä pyrkii pakottamaan tuottajat Teoston ja muiden järjestöjen alamaisiksi, vaikka suuri osa tuottajista ei haluaisi koskaan tukea näitä järjestelmiä. Nykyinen järjestelmä on rakennettu vain suurien ehdoilla pieniä vastaan.
jj
23/07/2013, 11:21
Jotenkin tuntuu omituiselta, että edelleen puhutaan näin paljon tallentamisesta, lataamisesta ja kopioimisesta, kun koko ajan enemmän ja enemmän musiikista kuunnellaan erilaisten streamauspalveluiden kautta. Muut alat kuin musiikki tulevat vähitellen perässä. Se, että kuuntelija omistaa talleenteen levynä tai tiedostona, on kovaa vauhtia jäämässä historiaan. Tätä vastaan on turha pyristellä - nyt pitäisi keskustella siitä miten tekijä saa tulonsa uudessa tilanteessa. Pitäisikö hyvitysmaksu poistaa fyysisiltä tuotteilta ja alkaa periä sitä (tietyn nopeuden ylittäviltä) nettiyhteyksiltä?
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 11:28
Riikka: hyvitysmaksu on ratkaisuna varmaankin tyyppiä "kun parempaa ei ole kukaan keksinyt". Hyvitysmaksun keräämisen perusteet selviävät parhaiten osoitteessa www.hyvitysmaksu.fi.
jakelu
23/07/2013, 11:31
musikintekijät voisivat jo nyt tehdä omia jakelukanavia ja jakaa niitä pitkin musikkia.. eli siis jättää ylikansalliset mediayhtiöt pois välistä ja myydä suoraan kuluttajalle omia tuotteitaan. voisivat tosi myös itse lisenssoida jakelua muille yrityksille mikäli niin tahtovat tehdä. ja tuo 75-vuoden suoja aika on aivan ylimitoitettua voisi olla se 10-vuotta epäkaupalliseen käyttöön.. siitä että sanat on tietyssä järjestyksessä.. eihän numero sarjojakaan voi suojata.
Nanomuumi
23/07/2013, 11:33
Veikkaan, että hahmo nimeltä Jaakko Kuusisto ei ole nettilatauksista kärsinyt pennin hyrrää. Kukaan ei ole valitettavasti vaivautunut lataamaan yhtään Jaakon levyä esim. Piratebayhin. Löytyisikö vapaaehtoisia, kenties Jaakko itse? Kuusiston musiikki on todellisuudessa sellaista, jota vain musiikin harrastajat kuuntelevat ja he ostavat levyjä joka tapauksessa - oli se sitten saatavilla netissä tai ei. Jos joku musiikki näemmäisesti kärsii nettilatauksesta, niin se on nykyajan paskarenkutus jonka kuunteluikä ja elinkaari mitataan korkeintaan vuosissa. Tässä videossa tosin Jaakko Kuusisto nähdään esittävän hieman huonolla taimilla tekijänoikeuksien alaista kappaletta http://www.youtube.com/watch?v=wvAG9tOAHpA ja video on vielä lisätty Youtubeen. Voimme vain jäädä arvailemaan, onko Jaakko hoitanut tekijänoikeusasiat kuntoon tämän esityksen osalta.
Timo Pelkonen
23/07/2013, 11:40
Hyvä Jaakko Kuusisto. Kertoisitko minulle että miten saan ostamaltani cd-levyltä jossa on vahva kopiosuojaus kappaleita kopioitua mp3-soittimeen tai kännykkään? Ai niin mutta minähän olen äärimmäinen idiootti kun olen mennyt sen levyn alunperinkin ostamaan, kyllä rahaa kassaan kantavien henkilöiden uhkailulla ja heille vittuilemalla on ennenkin tehty hyvää bisnestä. Vai onko? Kirjoituksestasi näkee että todennäköisesti olet äärettömän huono musiikin ostaja etkä tiedä puoliakaan niistä vaikeista arkielämän tilanteista johon nykyinen lainsäädäntö lain noudattamista yrittäviä ihmisiä ajaa. Kaiken lisäksi tuo päättelyketju siitä että laillisen lähteen vaatimuksen poisto sallisi laittoman kopioinnin pistää vaan miettimään että olipas hyvä että tuli aloite allekirjoitettua...
Tuomas Venhola
23/07/2013, 11:49
Jaakko, laillisen lähteen problematiikka nousee siitä, että kyseessä ei ole mustavalkoinen asia vaan harmaan eri sävyt. Piratebayssä listattu kappale on todennäköisesti laittomasti ladattavissa, youtuben kohdalla mennään kaikilla asteikoilla ja television lähetysvirrasta saadulla nauhoitteella tai kirjastosta lainatulla levyllä taas ollaan laillisilla vesillä. Sitten pohditaan kopiosuojauksen osuutta asiaan, sillä sen kiertäminen on kiellettyä. Itse asiassa siitä (tai sen kiertämisen mekanismeista) keskusteleminenkin on kiellettyä - ohjelmoijana vertaisin sitä siihen että et saa kaverillesi hyräillä toisen kirjoittamaa melodiaa. Piratismin avain ei ole ilmaisuudessa vaan helppoudessa. Sinä voit katsoa elokuvan kun se tulee telkkarista tai sitten vuokraat sen dvd:llä, jälkimmäisessä tapauksessa helppous (katsomisen ajankohta) on se syy. Piraatti lataa sen verkosta poistumatta kotoa missään välissä. Toimiva nettipalvelu tarjoaisi sitä rahaa vastaan suoratoistona ettei tarvitsisi odotella edes latausaikaa.
Kicky Hiiri
23/07/2013, 11:54
Odotan mielenkiinnolla Jaakko Kuusistom selvitystä kyseisen kappaleen tekijänoikeuksista. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hockey_Theme Kestäisikö Kuusiston ja hänen työnantajansa, missä hän toimii merkittävässä asemassa, nettijakaminen kuinka tarkan syynin? Odotan Jaakon vastausta millainen ilmoitus kappaleen ilmeisestä julkisesta esityksestä on tehty (mieluiten ruutukaappaus Teostolle tehdystä ilmoituksesta) ja mitä Kuusisto tai hänen työnantajansa on sopinut tämän lainateoksen julkisesta levittämisestä?
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 12:28
Kun täällä nyt on räksytetty siitä Hockey Theme -videopätkästä, niin todettakoon että en ole kyseisen pätkän tuottaja enkä esillepanija, joten minulla ei ole mitään tietoa siitä miten asiat sen suhteen on hoidettu. Ne kysymykset kuuluvat tallenteen tuottajalle, jos ette satu tietämään. Kicky Hiirelle tiedoksi että entinen työnantajani ei ollut tässä tapauksessa tuottajana, vaan materiaalista vastasi toinen yhtiö. Mutta kuten sanoin, koska asia ei minulle kuulunut, en siihen myöskään sekaantunut. Näköjään alkaa argumentit asiapuolella loppumaan, kun aletaan epätoivoisesti törkyä kaivelemaan. Pitäkää keskustelu asialinjalla, ettei tartte ruveta siivoamaan täältä kommentteja pois. Kiitos.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 12:29
Nanomuumi: kyllä olen kärsinyt ja kyllä levyjäni on PirateBayssa aikoinaan jaeltu. Kävin siitä heidän kanssaan kirjeenvaihtoa, joka heidän puoleltaan sisälsi lähes pelkästään painokelvottomia loukkauksia. No, myöhemmin saivat sitten ansionsa mukaan.
Laput esiin Jaakko!
23/07/2013, 12:30
Joo, minäkin odotan mielenkiinnolla konkreettisia todisteita siitä, että Kuusiston YouTube-performanssin tekijänoikeusasiat ovat asianmukaisesti hoidettu kunnossa. Ellei niitä ala kohta näkymään tai video ei poistu netistä, alkaa olla mielestäni tutkintapyynnön paikka. Laki on sama kaikille, vai mitä Jaakko? Tämä on muuten erinomainen esimerkki siitä, kuinka pahasti koko kuvio on pielessä.
Rusi Tonkkari
23/07/2013, 12:31
Minkä ihmeen takia kaikki pitäisi olla helposti saatavilla? Hyvän musiikin/elokuvan/sarjan/pelin eteen on valmis näkemään vähän vaivaakin. Mutta kun pitää saada aina kaikki. Mulle heti kaikki. Joo, tiedän, sellainenhan maailma on, mutta itse se on sellaiseksi tehty. Tekijät ja puhujat on aina olleet erikseen, joten eiköhän näin jatkossakin. Verhotkaa passiivisuutenne mihin tekniikan tai tapojen kehitykseen tahansa. Kyllä minäkin vain haluaisin maata ja nauttia.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 12:34
Nimimerkki Laput esiin Jaakko: lue aiempi kommenttini. Jos haluat tiedustella asiaa, tee se taholta joka on videon youtubeen laittanut.
Laput esiin Jaakko!
23/07/2013, 12:34
Joo, minäkin odotan mielenkiinnolla konkreettisia todisteita siitä, että Kuusiston YouTube-performanssin tekijänoikeusasiat ovat asianmukaisesti hoidettu kunnossa. Ellei niitä ala kohta näkymään tai video ei poistu netistä, alkaa olla mielestäni tutkintapyynnön paikka. Laki on sama kaikille, vai mitä Jaakko? Tämä on muuten erinomainen esimerkki siitä, kuinka pahasti koko kuvio on pielessä.
Laput esiin Jaakko!
23/07/2013, 12:36
Joo, minäkin odotan mielenkiinnolla konkreettisia todisteita siitä, että Kuusiston YouTube-performanssin tekijänoikeusasiat ovat asianmukaisesti hoidettu kunnossa. Ellei niitä ala kohta näkymään tai video ei poistu netistä, alkaa olla mielestäni tutkintapyynnön paikka. Laki on sama kaikille, vai mitä Jaakko? Tämä on muuten erinomainen esimerkki siitä, kuinka pahasti koko kuvio on pielessä.
Peluri
23/07/2013, 13:02
Peliteollisuus on kärsinyt myös samasta ongelmasta; Piratismi oli lähellä tappaa PC-pelaaminen, eivätkä monet firmat edes tahtoneet julkaista sille pelejä, koska suurin osa kuitenkin varastettaisiin netin kautta. Ongelmaan on kuitenkin ratkaisu ja se on Steam. Se myy pelejä netissä, maksat pelistä ja sitten lataat sen. Ei ole väliä oletko edes omalla koneellasi, sillä Steam käyttäjätunnuksesi kautta pääset aina käsiksi ostamiisi peleihin ja voit asentaa ne uudelle koneelle ilman ongelmia. Totta kai Steam tarkistaa sähköpostin kautta, että kone on omasi. Steamin viehätys ei ole pelkästään sen helppoudessa, se on myös halpa. Pelaajat ovat suurilta osin nuoria, joilla ei ole hirveästi rahaa käytössä (tämä ajaa monet nuoret piratismiin). Ratkaisuna tähän Steam järjestää alennusmyyntejä, joissa pelien hinnat tippuvat todella alhaisiksi (puhutaan parin vuoden vanhoista peleistä, jotka maksavat vain 5 euroa). Missä on samanlaista joustavuutta musiikin myynnissä? Itse olin nuori ja rakastin kuunnella musiikkia, mutta minulla ei todellakaan ollut varaa ostaa kaikkea rakastamaani musiikkia. Minä siis turvauduin piratismiin. Nyt olen vanhempi ja käyn säännöllisesti töissä, joten ostan kaikki levyt fyysisinä tallenteina, jopa ne, jotka nuoruudessani latasin laittomasti. En välttämättä kannata tekijänoikeuslakien muuttamista, mutta toivoisin jonkinlaista joustoa musiikin myynnin edesauttamiseksi. Miksi 20-vuotta vanhat levyt maksavat vielä 10-15 euroa? Jokainen nuori ostaisi rakastamansa Iron Maiden levynsä, mikäli ne olisivat 2 euron rajamailla. Ja tämä on fakta!
Mikko Jokipii
23/07/2013, 13:03
Olette nyt mitä mieltä tahansa tekijänoikeuslaista, niin toivoisin että kirjoittaisitte omalla nimellä. Tää on mennyt hyvin monelta osalta asiattomaksi, niinkuin netissä tuntuvat kaikki keskustelut aina menevän. Usko ihmiskuntaan hiipuu. Aloitteessa on paljon hyviäkin asioita, mutta kyllä Jaakko toi ihan oikean vajavaisuuden siitä esiin. Se pitää siis korjata - ja toivottavasti niin tekevät.
Oikeustieteen yo
23/07/2013, 13:09
Tässä sinulle itsekäs Jaakko Kuusisto luettavaa: http://otsokivekas.fi/2013/07/laki-on-kaikille-sama/
UKK
23/07/2013, 13:24
Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Long story short: Mikä ihmeen ongelma on mennä levykauppaan/internetkauppaan ja OSTAA artistin levy? Tämän sijasta kolutaan Internet läpikotaisin siinä toivossa että joku olisi TEOKSEN digitalisoinut ja laittanut vapaaseen levitykseen. Siinä ohessa jaksetaan hieroa sitä millä laadulla tämä on tehty ja maristaan siitä että laillisia digitaalisia ostopaikkoja ei ole. Uskomatonta sikälikin että omaa artistia ei haluta tukea, niinkuin hän olisi tämän TEOKSEN jotenkin kuluttajille velkaa, ja että hänen ei kuulu tästä saada korvausta? Tässäpä ehdotus, ensi kerran kun haluat levyn, vetäise lenkkarit jalkaan ja marssi levykauppaan ja OSTA se levy. Näin teen minäkin ja kasvavassa määrin lähipiirinikin. Tuntuu ihan erilaiselta kuunnella CD:ltä tai isolta mustalta samalla kun pitelet käsissäsi fyysistä tuotetta. TEOSTA. Piratismi on helppoa mutta se ei tee siitä laillista. Vastaavasti kuin että jos pitäisi kotini ovia levällään päivät läpeensä, ei ole oikein mennä sisään ja varastaa kämppää tyhjäksi. Olen puhunut, jag har talat.
Ostaja
23/07/2013, 13:33
"En todellakaan väitä, että tämä olisi välttämättä hyvä malli, mutta uskallan väittää, että sekin olisi vähemmän huono kuin nykyinen." Mitä vikaa on siinä, että ihmiset ostavat sen mitä haluavat? Näinhän kaikkialla muuallakin elämässä toimitaan.
Make
23/07/2013, 13:36
Saakelin piraatit antaa tälleki aloitteelle täällä huonon nimen ja pakottavat käyttämään huonoja anglismeja. Tässä nyt hukkuu kaiken mulle-kaikki-nyt-yhyy-informaatio-haluu-olla vapaata -ruikutuksen alle se tärkein pointti. Ei ole kenenkään muun kuin pahimpien kokoomuskalkkunoiden oikeustajun mukaista, että nuori jäbä joka on tyhmä jätkä ja imuttaa netistä pari lättyä biitlesiä ja chopinii voi olla ikänsä sen takia velkavankeudessa ja elämä pilalla. Laki on kohtuuton nyt, ja siihen on tärkee saada muutos. Sen takia näitä kansalaisalotteita tehdään, että saadaan tämmösiä epäkohtia näkyviin.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 13:37
Oikeustieteen yo: luin Kivekkään kirjoituksen, enkä löydä siitä merkittävää ristiriitaa oman näkemykseni kanssa. En ole koskaan sanonut että to-lain AINOA tarkoitus olisi luovan työn turvaaminen, mutta sen TÄRKEIN tarkoitus se kyllä on. Sitä ei nimittäin turvaa mikään muu laki. Lakiin ei voida tehdä sellaisia kuluttajan elämää helpottavia muutoksia jotka samalla murentavat elinkeinon suorittamisen edellytyksiä, koska se olisi lapsi-pesuveden-mukana -tyyppinen tilanne. Ja jätä jatkossa noi itsekkyysheitot pois.
Teosto Man
23/07/2013, 13:40
Kai Jaakko kuitenkin tiedät, että esittäjällä on velvollisuus ilmoittaa Teostolle mitä biisejä sitä on keikalla veivattu. Vaikka vetoat tuottavan tahon vastuuseen videon suhteen, niin Sinulla itselläsi om velvollisuus ilmoittaa livenä esittämäsi kappaleet.
Tuomas Venhola
23/07/2013, 13:54
UKK:
Kiitos hyvästä kirjoituksesta. Long story short: Mikä ihmeen ongelma on mennä levykauppaan/internetkauppaan ja OSTAA artistin levy?

Tämä onkin helpoin tapaus tuomita piratismi. Entä jos levyä ei ole enää kaupan? Entä jos levyn oikeuksienhaltija ei julkaise uusintapainoksia? Entä jos masterit ovat kadonneet eikä oikeuksienhaltijaakaan ole enää tiedossa?

Tämän sijasta kolutaan Internet läpikotaisin siinä toivossa että joku olisi TEOKSEN digitalisoinut ja laittanut vapaaseen levitykseen. Siinä ohessa jaksetaan hieroa sitä millä laadulla tämä on tehty ja maristaan siitä että laillisia digitaalisia ostopaikkoja ei ole.

Tässä palataan siihen mitä jo edellisessä kommentissani sanoin: Piratismi on käytön helppouden, ei halvan hinnan seurausta. Nettisarjakuva Oatmeal (suosittelen lämpimästi!) käsitteli sitä esimerkin voimin erittäin tehokkaasti: http://theoatmeal.com/comics/game_of_thrones.

Jaakko, suosittelen tarttumaan aiemmin esitettyyn Tero Tiluksen tarjoukseen pistää tämä kommentointi kuntoon. Tässä on melkoinen tietoturva-aukko käsissäsi.

Henry Lassus
23/07/2013, 14:08
Pari tarkennusta yksityiseen kopiointiin. Tekijänoikeuslaki toteaa seuraavaa; "Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten." Laki sanoo Julkistetusta, ei ostetusta. Kopion omaan käyttöön saa tehdä Kirjaston kappaleesta, kaverin kappaleesta, radiossa soivasta, kaupan kappaleesta ja vaikkapa varastetusta teos kappaleesta. Myöskään laki ei rajoita, montako kopiota yhdestä kappaleesta saa tehdä. Laki sanoo, että "jokainen saa valmistaa muutaman kappaleen".
Tapani Karvinen
23/07/2013, 14:12
Tuota, jos hyvitysmaksun peruste ei ole laittoman kopioinnin aiheuttamien tulonmenetysten korvike (kuten blogisi ja verkkosivu http://hyvitysmaksu.fi/ väittää), vaan yksityisen kopioinnin aiheuttamien menetysten korvaaminen, joudun kysymään kenen oikeustaju taipuu siihen että kuluttajan tulisi maksaa jo ostamastaan tuotteesta lisää käyttääkseen sitä?
Hyvitysmaksu
23/07/2013, 14:21
hyvitys maksun korvauksen saajat pitäis myös laajentaa koskemaan vaikka avoimenlähdekoodin tekijöille.. kun heidän tuotoksiaan myös tallennetaan näille mediolle eikä vain niin sanotusti taiteellisten musikin tekijöille jotka ovat teostoj jäseniä keräys järjestelmä pitäisi olla riippumaton ja korvaisi kaikille osapuollille...
Teppo
23/07/2013, 15:02
Kai nyt ymmärrät että tässä on todella paljon laajemmasta asiasta kyse kuin sinun tuloista tai nettipiratismista? Tässä on muutkin asiat kyseessä kuin laskeva levynmyynti. Miksi ei osata yhtään katsoa laajempaa kuvaa? Ainoastaan omaan napaan tuijotetaan. Musiikkiteollisuus teki kaikki mahdolliset virheet ja nyt elokuvateollisuus tekee samat virheet. Peliteollisuus sen sijaan on jo oppinut virheistään. Microsoft melkein taas mokasi koko jutun uuden Xboxin kanssa. Kaikki uusi vaan nähdään uhkana eikä mahdollisuutena. Tiedon ja kulttuurin rajoittamisella ei saavuteta yhtään mitään. Mennään ihan totaalisesti perse edellä puuhun. Kieltolait on jo nähty niin monta kertaa ja seuraukset on selvät. Ne vaan pahentaa asiaa.
Sivustaseuraaja
23/07/2013, 15:11
Kopiointi lähdettä mainitsematta ja vapaasti vaatimus ei koske siis pelkästään musiikkia: pelit, elokuvat, valokuvat omaan blogiin, oppitunnille youtubea ja kopioita kirjoista ja nuoteista? Muusikon kuulemma pitää tehdä keikkaa kun levy on vain flyer, mutta millä ansaitsee elannon valokuvaaja, piirtäjä, oppikirjan tekijä, elokuvan tekijä, kirjailija jne? Aloitteen tausta ei ole materiaalin hankala saatavuus, vaan se, että jotkut eivät halua rangaistuksia siitä että haluavat materiaalin ilmaiseksi. ja ps: jos se nuori ei halua ostaa 20 e sitä Iron maidenin levyä vaan maksaisi siitä 2 e niin miksi sillä samalla fanilla kuitenkin on tarpeen tullen 70 e mennäkseen sille bändin keikalle?
Jatte Riikonen
23/07/2013, 15:18
Vastuu, tässä tapauksessa jokaisen työn kunnioittamisesta, painaa yhteiskunnallisessa monisäikeisyydessään ja kuuluu tavalla tai toisella kaikille - sitä tässä olemme kaikki yhteiskuntana etuoikeutettuja opettelemaan, koska teknologian kehitys on muuttanut vanhoja asetelmia, joissa vastuun kantoa oli ulkoistettu enemmän kuin mitä nykyiset realiteetit kykenevät kannattelemaan. Uudelleen tarkastelun alla on siis käsityksemme omistamisesta ja siihen liittyvistä kaikkien "osapuolten" oikeuksista ja velvollisuuksista. Tähän liittyy paljon hyviä kysymyksiä. Millaisia rakenteita tarvitsemme, että homma pysyy kasassa? Liian raskaat rakenteet ovat liian kalliita, ja joustamattomia muutoksissa. Liian kevyet rakenteet eivät kannattele kaikkien tarpeita. Väärät rakennemateriaalit vuotavat, vääristyvät ja homehtuvat. Nämä kysymykset kuuluvat ihan jokaiselle yhteiskunnassa. Miten sinun työtäsi voisi suojella kaikkia tyydyttävällä tavalla? Miten rahoittaa/mahdollistaa sinun työsi ja teostesi tekeminen?
Mikko Jokipii
23/07/2013, 15:21
Tää on edelleen monien kommentoijien kohdalla vain_ja_ainoastaan sitä että ihmiset haluaa pyhittää jotain joka on väärin. Kukapa nyt ei olisi joskus kopioinut jotain, ja harva meistä voi sanoa että olisi aina elänyt tämän nykyisen lain puitteissa oikein. Ainakaan minä en voi niin sanoa. Mutta en mä kyllä rupee jeesustelemaan tästä uudesta uljaasta maailmasta jossa artistin pitäisi vain sopeutua siihen ajatukseen että hänen tuotteensa on vapaata riistaa. Se että se kuuluu kaikille ilmaiseksi. Vai että "kieltolakia" ja "kulttuurin rajoittamista". Tapahtumajärjestäjänäkin ilmeisesti pitäisi toimia seuraavasti: Tapahtuman raja-aidassa on aukko josta virtaa sisään ihmisiä. Sen sijaan että luvattomasti alueelle päässeet henkilöt saatettaisiin ulos ja aukko suljettaisiin, pitäisi järjestäjän vain "sopeutua" tilanteeseen. "Opi elämään ajan hengessä, dude!". "Pääsyliput, vanhanaikaista ajattelua!".
Samuli Pahalahti
23/07/2013, 15:28
Kirjoittelinpas blogiini aiheesta, muun muassa tämän Jaakon postauksen inspiroimana: http://pahis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/145365-tekijanoikeusaloite-on-liian-maltillinen
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 15:54
Teosto Man: velvollisuus on tilaisuuden järjestäjällä, joka ei välttämättä ole sama taho kuin tilaisuudessa esiintyvä taiteilija.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 15:59
Tapani Karvinen: yksityinen kopiointioikeus koskee esim puolisoasi, lapsiasi, ja muuta lähipiiriäsi, myös joitain perheesi ulkopuolisia henkilöitä kuten ystäviäsi. Näin syntyy tilanne jossa vain sinä ostat, mutta moni käyttää. Nähdäkseni ykstyinen kopiointioikeus on positiivinen asia.
etä-j
23/07/2013, 16:06
Tuli tuossa mieleen, että näinköhän tuo "kielteinen asenne tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan" johtuu siitä että käytännössä tekijänoikeusjärjestöt ajavat muutaman suuren konsernin asioita ja lobbaavat globaalisti näiden konsernien ansaintaloogikan mukaisia arvoja lainsäädäntöön. Mielestäni kysymys usein mielletään väärin taiteilijoiden ja yleisön väliseksi kiistaksi, kun kyseessä on tekijäoikeuksia haalivien suuryritysten ja kuluttajien välinen kiista tuotteiden hinnasta ja saatavuudesta. En suostu uskomaan että kukaan haluaa varastaa leipää Trubadurixin suusta, mutta ketään ei haittaa jos Caesarin kuormasta hieman vie. :)
En allekirjoittanut
23/07/2013, 16:08
Kaikki. Nyt. Heti. Sanat ovat yleisiä ja johtuvat yhdestä ja samasta tosiasiasta: teknologian huiman kehityksen myötä ajatus on mahdollinen. Periaatteessa olisi mahdollista saada "kaikki" nyt ja heti, koska laitteet pystyvät siihen. Tämä on myös ratkaiseva tekijä sokkelossa, jonka päässä kuluttaja usein päätyy rikkomaan tekijänoikeuksia. Näkemys, jonka mukaan suurin osa tekijänoikeuksia rikkovista ryöstää immateriaalia, koska se on ilmaista, on auttamatta vanhanaikainen. Kuka edes haluaisi vapaaehtoisesti tallentaa koneelleen mp3:sia, kun saman voi streamata Spotifysta? Spotify toimii, koska sitä on helppo käyttää. Moni maksaisi kuukausimaksun, jos saisi klikkaamalla suoratoiston suosikkisarjansa uusimmasta jaksosta. Nyt ja heti.
Tuomas Venhola
23/07/2013, 16:23
Jaakko, huomaa että myös kopion kopio on laillinen, jos ensimmäinen kopio oli laillinen. Yleistä kopiointioikeutta voisi vastustaa samalla periaatteella kuin laittomasta lähteestä lataamista: yksi ostaa ja kaikki muut kopioivat. Käytännössä näin ei kuitenkaan käy.
etä-j
23/07/2013, 16:23
Tuli tuossa mieleen, että näinköhän tuo "kielteinen asenne tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan" johtuu siitä että käytännössä tekijänoikeusjärjestöt ajavat muutaman suuren konsernin asioita ja lobbaavat globaalisti näiden konsernien ansaintaloogikan mukaisia arvoja lainsäädäntöön. Mielestäni kysymys usein mielletään väärin taiteilijoiden ja yleisön väliseksi kiistaksi, kun kyseessä on tekijäoikeuksia haalivien suuryritysten ja kuluttajien välinen kiista tuotteiden hinnasta ja saatavuudesta. En suostu uskomaan että kukaan haluaa varastaa leipää Trubadurixin suusta, mutta ketään ei haittaa jos Caesarin kuormasta hieman vie. :)
etä-j
23/07/2013, 16:24
hups
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 16:42
Tuomas Venhola: muistutan edelleen että yksityinen kopiointioikeus koskee vain lähipiiriäsi ja laillisesta lähteestä. Jos ventovieras valmistaa kopion esim netin välityksellä, kyse ei ole enää yksityisen kopioinnin tarkoittamasta tilanteesta. Näin ollen kopion kopiotkaan eivät voi lähteä leviämään irrallaan alkuperäisestä lähteestä.
Teosto Man
23/07/2013, 16:51
Jaakko Kuusisto, Teoston asiakkaiden vastuulla on tehdä esitysilmoitus itse, koska sitä eivät keikkajärjestäjät aina tee. Eiväthän he yleensä tiedä edes mitä musiikkia soitat ja mitä kappaleita! Tämä minulle ainakin opetettiin heti, kun liityin aikoinaan Teostoon ja he jopa muistuttavat siitä sähköpostitse säännöllisesti. Aika erikoista, että niinkin paljon keikkoja tekevä muusikko kuin sinä ja tekijöiden oikeuksien perään huutelevan ei pidä huolta siitä, että esittämiesi kappaleiden tekijät saavat asianmukaiset korvaukset. "Suomalaiset tapahtumanjärjestäjät ilmoittavat Teostolle lipputulot ja kävijämäärän, mutta eivät aina tapahtuman esiintyjän ohjelmistoa." http://www.teosto.fi/tekijat/artikkelit/esitysilmoitukset
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 17:21
Teosto Man: nyt sotket asioita ihan turhaan. Tapahtumanjärjestäjät kyllä tietävät mitä aion soittaa, koska siitä sovitaan aina etukäteen. Soitan myös jonkin verran omia teoksiani, ja kyllä ne vaan kummasti sinne Teosto-tilitykseen ilmestyvät vaikken niitä esiintyjänä itse ilmoitakaan. Eli kyllä ne järjestäjät sen hoitavat. Voi tietysti olla että rockpuolella on toisenlaistakin käytäntöä, mutta minun syyttäminen tässä yhteydessä ei oikein pure.
Janne
23/07/2013, 17:31
Jaakko, sanoit "Jos ventovieras valmistaa kopion esim netin välityksellä, kyse ei ole enää yksityisen kopioinnin tarkoittamasta tilanteesta." Sinäkö määrittelet kuka kuuluu minun lähipiiriin tai kuka on minulle ventovieras? Onko henkilö ventovieras, jos koneeni lähettää hänen tietokoneellensa viestejä? Pitääkö viestien olla suomea? Lasketaanko nettitutut, entä yhden yön säädöt? ## Mielestäni kenelläkään ei pidä olla oikeutta määrätä, mitä toiset ihmiset tekevät, mikäli näiden toisten ihmisten toimet eivät vaikuta muihin. Näin esimerkiksi musiikin kopiointi. Voin aivan hyvin tehdä tuhansia kopioita musiikistasi etkä sinä tiedä siitä yhtään mitään etkä huomaa sitä missään levymyynnissä. Vai huomaatko? Tutkimukseen tai vastaavaan aiheesta olisi kiva saada lähdeviitettä. ## Jaakko, olisi hienoa jos myöhemmin jaksaisit poimia täältä kommenteista argumentit ja kirjoittaa pidemmät vahvat vastaargumentit näitä vastaan. Ikävä kyllä kommentointiketju täyttää liiaksi kohinasta.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 17:44
Janne: saatan palata aiheeseen uudessa blogissa tuonnempana. Kysymykseesi tuhansien kopioiden tekemisestä minun musiikistani voin vain vastata vastakysymyksellä: miksi tekisit niin, ja olisiko sinulla omasta mielestäsi oikeus siihen?
Warre Warettaja
23/07/2013, 17:56
Tervehdys Jaakko, Kyseenalaistan luulosi, että muusiikkisi mahdollinen torrent-levitys olisi vienyt sinulta tuloja. Luultavimmin tuonut musiikillesi ostajia. En usko Sinulla kuitenkaan olevan tästä faktaa suuntaan tai toiseen. Tietysti tämä on ihan mututuntumalla, mutta kaikki tuntemani klassisen musiikin harrastajat ovat levyfriikkejä. Heille on tärkeää omistaa teos ja parhaalla mahdollisella laadulla. Netistä klassista musiikkia ostaessa ongelmana on usein paska laatu ja pakkaamattomia versioita on tarjolla marginaalisesti. Lisäksi monissa paikoissa pakattuihin tiedostoihin on lisätty ns. audio watermark, joka heikentää jo entisestään huonoa äänenlaatua. Harva tuntemani musiikkia tosissaan kuunteleva viitsiikään ostaa mitään netistä juuri näiden seikkojen takia. On suorastaan vitsi, että varsinkin populäärimusiikista on usein saatavilla helposti häviötön versio piraattina. Maksamalla siitä saa vain haaveilla, mikäli ei hanki fyysistä kopiota ja digitoi itse. Täytyy sanoa, että digitaalisesti ostetun musiikin tilanne on sentään hieman parantunut, sillä nykyään niissä on harvemmin enää idioottimaista DRM-suojausta ja laatukin on sitä 128kbps mp3:sta parempi.
Jussi
23/07/2013, 17:58
Usein verrataan varastamista piratismiin. Ottamatta kantaa tähän vertaukseen niin tätä voi käyttää rangaistusten vertaamiseen. Ajatellaan että joku varastaa vaikka 10€ cd levyn tai lataa saman levyn Piratebaystä. Tämä kaupasta varastava palauttaa cd kauppiaalle, jos ei ole ehtinyt käyttämään tai korvaa sen arvon=10€. Lisäksi hän voi saada sakon (rike tai päiväsakkoja = noin luokkaa 100€), mutta ei saa aina edes sitä. Kaveri joka lataa netistä saman arvoisen levyn saa kirjeen Teostolta tms. yhdistykseltä jossa vaaditaan esm. Chisugate tapauksessa 600€:a ja luopumaan oikeudesta puolustaa itseään julkisuudessa ja kertomaan korvauksesta. Jos tähän ei suostu kirjeessa kerrotaan kuinka edessä on oikeuskäsittely, jonka oikeudenkäyntikulut jäävät lataajan maksettaviksi mikäli oikeudessa häviää. Nämä ovat tuhansia euroja ja huomattavasti suuremmat kuin oikeuden määräämä korvaus asianomistajalle. Lisäksi vielä tietty tietokoneiden takavarikoinnit ym. Eli jos ei suostu suvitteluun ja hakee oikeudesta oikeutta kaupasta varastamalla selviää parhaimmillaan vain tavaran palauttamalla ja pahimmillaan satasen pari sakoilla. Netistä ladannut ja samaa oikeutta hakeva joutuu maksamaan useita tuhansia (sisältää oikeuskäynti kuluja ja korvauksia tekijänoikeuden haltijoille). Pahimmassa tapauksessa uhkana on jopa vankila+ korvaukset.
Jaakko Kuusisto
23/07/2013, 18:07
Warre: kuten tuossa jo aiemminkin totesin, en kirjoittanut blogia omien tulojeni menettämisen pelossa. Kyse on hieman laajemmasta ja periaatteellisesta asiasta. Mutta nyt kun on päästy noin 200 kommenttiin ja osin eksytty aika kauas alkuperäisestä aiheesta, eli kansalaisaloitteen arvioimisesta, päätän kommentoinnin omalta osaltani tähän. Asiaan varmasti palataan, toivon edelleen faktapohjaista ja asiallista keskustelua.
Warre Warettaja
23/07/2013, 18:37
Itse haluaisin vielä sanoa, että waretan tv-sarjoja, elokuvia, musiikkia ja kirjoja. Tosin musiikkia nykyään harvemmin, kun minulla on riittävästi levyjä ja uusia hyviä tulee harvoin. Valtaosan netistä warettamistani levyistä joita en itse omista, olen kyllä sittemmin kopioinut levyhoardaaja-kaveriltani parempilaatuisina flaceina. Itse omistan yhteensä noin 600 cd-levyjä ja vinyyliä ja about sata dvd/blurayta sarjoja+elokuvia. Kirjoja löytyy hyllystä reippaasti yli 300, pääasiassa scifiä ja huumekirjallisuutta. Joskus waretan sellaisia kirjoja joista omistan fyysisen kopion, mutta haluan lukea matkalla tabletilta kätevämmin. Maksan tällä hetkellä Spotifyn, Netflixin ja Viaplayn kuukausijäsenyyttä ja ostan levyjä, elokuvia ja kirjoja silloin tällöin - luultavasti keskimääräistä ihmistä useammin. Pääasiassa waretan musiikkia ja televisiosarjoja, joita ei ole laillisten kanavien kautta helposti ja kuluttajaystävällisesti saatavilla. Juuri äsken waretin Star Trek TNG:n kaikki kaudet, koska se on vain jenkki-Netflixissä saatavilla. Blu-raylla on julkaistu vasta muutama kausi, niin ostan sen sitten kun kaikki kaudet saa yhdessä paketissa kätevästi HD:na. Se on ehkä hieman pihiä ja kärsimätöntä minulta, kun en halua ostaa tipoittain kausi kerralla ylihintaan julkaistavia uusia versioita vielä. Ostan mieluummin, kun kaikki saa kerralla hienossa TNG-teemaisessa paketissa. Luultavasti paljon hienommassa, kun nämä nyt myytävät! Olen sentään ostanut Star Trek TOS:in kahdesti (ensin DVD:nä ja sitten remasteroituna Blurayna), joten se lienee ihan kohtuullinen korvaus waretuksistani Star Trek -imperiumille TNG ostolupaukseni lisäksi. Lisäksi omistan kaikki Star Trek leffat. En koe tekeväni mitään erityisen väärää, mutta tulisiko minun joutua tästä waretuksestani tilille?
Ilkka Ilkare
23/07/2013, 18:59
Mulle tekijänoikeus on aina ollut selkeä, mutta luettuani tämän blogin ja sitä seuranneet kommentit, se onkin hyvin hämärä.
Kotikuvaaja
23/07/2013, 19:20
Olen ottanut muutamia digikuvia kamerallani. Poltin ne myös DVD:lle. Olen maksanut tyhjästä DVD:stä tekijänoikeusmaksuja. Mistä voin periä niitä takaisin itselleni?
Anonyymi Muusikko
23/07/2013, 19:28
Warrelle: olet muusikon kannalta hyvä kuluttaja. Sen sijaan tutkimukset", joiden mukaan suurin osa piraateista on kaltaisiasi ovat ihan täyttä huuhaata. Kuten jo edellä kerroin, oma rahankäyttöni loppui waretuksen myötä kuin seinään. Leffat, sarjat, musiikki. Varastan kaiken, mutten ainakaan yritä muuttaa mustaa valkoiseksi keksimällä jotain puolivillaisia perusteluita. Murennan omalta osaltani satojen, jossen tuhansien ihmisten elinkeinoa. Varsinkin säveltäjät ovat ammattikuntana oikeasti uhkassa kuolla sukupuuttoon. Leffa-alalla on sentään viive teatterilevityksestä laittomiin kopioihin. Ja se leffateatteri itsessään on monille maksamisen arvoinen kokemus. Peliteollisuuden piraateilta pelastaa mainitun Steamin kaltaiset palvelut, mutta etenkin verkkopelit (joita ei piraattituotteilla pelata) ja mahdollisuus myydä keskeneräinen tuote, jota päivitetään myöhemmin. Näin piratismista tehdään hankalampaa kuin laillisen tuotteen ostamisesta. Muusikoilla, säveltäjillä, kirjailioilla ja valokuvaajilla ei moista mahdollisuutta ole. Spotifysta puhuminen on ihan turhaa, koska tuolla mallilla musiikista tulisi nopeasti täysamatööritoimintaa. Toisin kun halutaan uskotella, muusikoilta varastaminen ei ole isojen lafkojen harmitonta rullausta, vaan ihan tavallisten (usein alle keskitulon ansaitsevien) ihmisten jatkuvaa taskuilla käyntiä. Ihan oikeasti. Soittakaa jollekin säveltäjälle ja kysykää miten menee.
Antti Siiskonen
23/07/2013, 19:43
Allekirjoitin, mutta en siksi että esitys menisi sellaisenaan läpi. En pidä siitä että uuden teknologian käyttäminen kulttuurin levittämiseen kriminalisoidaan, mutta olen minäkin huolissani kulttuurintekijöiden toimeentulosta. En ymmärrä miksi uuden ansaintamallin keksiminen pitäisi olla vain "vanhaan ansaintamalliin jämähtäneen" tekijäpuolen tehtävä. Toimivan mallin keksiminen ja toteuttaminen olisi nähdäkseni kaikkien osapuolten etu - ja toimivalla tarkoitan sitä että tekijäpuolella pysyy leipä pöydässä ja että kuluttajat saavat kopioida teoksia riittävässä laajuudessa jollain hyväksytyllä tavalla, jotta nurina lakkaa ja merkittävä luvaton kopiointi tyrehtyy. Tekijäpuolelta kaipaisin jotain rakentavaa keskustelua noihin "riittävässä laajuudessa"- ja "hyväksytyllä tavalla"-kohtiin, siis muutakin kuin "ei lainkaan, eikä millään tavalla". Mitä se lähipiirille kopiointi voisi olla modernissa kontekstissa? Kuinka monen kopion jakaminen on vielä sallittua? Onko "toisen sukupolven" kopioiden luominen lainkaan sallittua - siis saako toiselta lataamaansa teosta jakaa edelleen ..? Tarvitaan säännöt valvoville tahoille ja viranomaisille ja toisaalta myös kuluttajille, jotka haluavat hyötyä tietotekniikan kehityksestä ilman että yllä leijuu jatkuvasti epämääräinen kiinnijäämisen ja rangaistuksen uhka.
Kaikkea kaikille ilmaiseksi.
23/07/2013, 21:22
Mä haluan ilmaiseksi Pamela Anderssonin 3D-tulostimen kautta mun makkariin. Joku vois maksaa myös mun pizzat ja kaljatkin. Joku muu vois tehdä kaiken duuninkin mun puolesta, kun mä haluun klikata kaiken ilmaiseksi ja ähöttää himassa. Miks mun pitäis maksaa mistään mitään? Enhän mä tee yhtään mitään.
JK
23/07/2013, 21:44
IiKoo: Sosialismiakaan eivät pilanneet kansa (sen paremmin tuottajat kuin kuluttajatkaan) vaan järjestelmää ylläpitävien ahneus. Sen tahon joka määrittelee millä hintaa kuluttaja saa tuottajan tuotteen ja paljonko itse ottaa välistä.
KTto
23/07/2013, 22:03
Asiaa kirjoittaa Jaakko K. Mutta minulle tulee useasti mieleen näistä asioista se, että miten hintojen kallistuminen vaikuttaa ostokäyttäytymiseen? Hinnat nousevat koko ajan, joten kynnys olla maksamatta madaltuu. Onko olemassa puolueetonta tietoa kuinka paljon levy-yhtiöt ovat menettäneet tuloja, esim P2P-ohjelmien kautta? Monet ns. lataajat eivät välttämättä edes ostaisi yhdenkään artistin levyä, oli ne sitten netissä tai ei. Esim. jos haluan Jaakon levyn ja sitä ei löydy netistä niin en lataa mutta en myöskään mene kauppaan sitä hakemaan, joten olen ilman. Mutta tämä reaktio saa minut kiinnostumaan kuitenkin esimerkiksi Jaakko Kuusiston tuotannosta...:)
JK
23/07/2013, 22:08
Janne, kirjoitit: >>>> Teoston sivuilla lukee "Musiikkia toiminnassaan käyttävät yritykset ja yhteisöt ovat Teoston asiakkaita. Musiikintekijöille rahallisesti merkittävimmät asiakkaat harjoittavat radio- ja televisiotoimintaa tai järjestävät suuria tapahtumia. Käyttäjäasiakkaita ovat myös mm. ravintolat, parturi-kampaamot, liikennevälineet, kuntokeskukset, toimistot, online-palvelut ja äänitteitä julkaisevat levy-yhtiöt. Mikään taho ei joudu maksamaan Teosto-korvauksia, jos se ei käytä musiikkia." http://www.teosto.fi/kayttajat/usein-kysyttya/231/233 <<<<< Teoston sivulla varmaan lukee näin. Gramex taitaakin toimia eri periaatteella.... en muista tarkkaan mutta vielä joku vuosi sitten ainakin leffateatterit joutuivat maksamaan hyvitystä väliaikojen hissimusasta puolelta tunnilta per leffanäytös, soittivat tai eivät. Tämän lisäksi leffateatterit joutuvat tekemään eri teostotilityksen leffoissa soivasta musiikista. Tämä on sikäli älytöntä, että esitettävistä leffoista maksetaan jo levitysyhtiölle vuokraa lipputulojen mukaan. Eihän leffaan osana kuuluvan musiikin maksuja voida integroida vuokrasummaan ja tilittää levitysyhtiön kautta vaan käytännössä teatterin on tehtävä kaksi tuottavuusraporttia eri tahoille.
KTto
23/07/2013, 22:20
Asiaa kirjoittaa Jaakko K. Mutta minulle tulee useasti mieleen näistä asioista se, että miten hintojen kallistuminen vaikuttaa ostokäyttäytymiseen? Hinnat nousevat koko ajan, joten kynnys olla maksamatta madaltuu. Onko olemassa puolueetonta tietoa kuinka paljon levy-yhtiöt ovat menettäneet tuloja, esim P2P-ohjelmien kautta? Monet ns. lataajat eivät välttämättä edes ostaisi yhdenkään artistin levyä, oli ne sitten netissä tai ei. Esim. jos haluan Jaakon levyn ja sitä ei löydy netistä niin en lataa mutta en myöskään mene kauppaan sitä hakemaan, joten olen ilman. Mutta tämä reaktio saa minut kiinnostumaan kuitenkin esimerkiksi Jaakko Kuusiston tuotannosta...:)
Tero Tilus
23/07/2013, 23:00
testi
testi
testi                             testi (sori, koitan keksiä keinon saada aikaan kappalejako)
Tero Tilus
23/07/2013, 23:02
IiKoo, koodaan kyllä ilmaiseksikin jos sopiva motivaatio löytyy. Mitä olisi tarjolla?

Jaakko, IANAL, mutta parhaan ymmärrykseni mukaan pilvipalveluesimerkkini kyllä pätee. Saman teoksen aiempi palveluun lataaja on (tietämättään toki) saattanut kappaleen kaikkien saapuville (oletetaan pilvipalvelun käyttöönottokynnyksen olevan hyvin alhainen, kuten vaikka nyt dropboxilla on). Tarvitset vain "linkin" eli teoskappaleen tiivistenumerot ja sopivan ohjelmiston, et omaa teoskappaletta lainkaan. Tiivistenumerot saa tietysti helpoiten luotua pilvipalvelun omalla asiakasohjelmalla ja omalla teoskappaleella. Pointti on siinä, että tapahtuu täsmälleen sama asia, oli minulla sitä teoskappaletta tai ei. Tekijänoikeuslainsäädännön ongelmien villakoiran ydin on teoskappaleen ja kappaleenvalmistuksen käsitteiden kanssa pelaaminen. Ne toimivat hyvin fyysisten teoskappaleiden kanssa, mutta kovin kehnosti bittiavaruudessa ja johtavat todella hämäriin ja epäselviin tilanteisiin. Mielestäni toistaiseksi paras esitys tilanteen korjaamiseksi sopiva muunnelma tästä "radiosoittoteemasta" (pitää linkata arkistokappaleeseen kun blogi on syystä tai toisesta alhaalla)

Mitä tulee hyvitysmaksuun, vastustan periaatteesta kaikkia pisteveroja. Budjettirahoitus on ongelmineenkin parempi vaihtoehto, myös YLE:n kohdalla.

Jankuttajaksi leimautumisenkin uhalla toistan yhden vastaamatta jääneen kysymykseni Jaakolle: Voinko levollisin mielin kuunnella levytyksiäsi Groovesharkista? Eikä tämä ole nyt mikään kompa vaan oikea kysymys, no strings attached.

(taisin keksiä :)
JK
23/07/2013, 23:34

Oottakaas.
tuleeko tästä rivinvaihto...

ja tuliko tähän väliin kappalejako

jos, niin ainakin jos tätä blogia lukevalla on vanha päivittämätön selain, voi kirjoittaja ainakin teoriassa ujuttaa sekaan hattelmala-tägeissä käskyn suorittaa koodia koneella.
JK
23/07/2013, 23:36
Ja näköjään näin kävi. Ja siis voihan sen käskyn tänne ujuttaa vaikka lukijoilla olisi uudet käyttikset ja selaimet.
Ankan tehdas
23/07/2013, 23:46
Eikös sunkin Jaakko kannattaisi vaan keskittyä sen leipäsi tienaamiseen esiintymällä ja unohtaa meidän nykymuusikoiden paapominen. Minä ainakin teen tilini sillä että kierrän maakuntaa ja saan siitä korvauksen bändilleni.Levytys sopparista ei tule kuin pölyjä, joten jos voisin niin purkaisin sen saman tien.
Tuntematta "luovuuttasi", kuvittelisin sinunkin tienaavan ihan kohtuullisesti esiintymisistä ja ehkä opetuksestakin. Mistä homma oikein kiikastaa? Ota lusikka kauniiseen käteen ja hyväksy se että taiteesi ei ole maailman napa. Maailma muuttuu ja mieltymykset sitä myöden.
Lisäksi joudun tekemään muutakin työtä kuin soittoa&laulua, josta olen oikeasti jopa ylpeä. Ammennan siitäkin uusia biisejä. Minun silmissäni sinun edustamasi taidesuuntaus on enemmänkin eri kautta verorahoilla tuettua harrastustoimintaa, joten en ymmärrä että vielä sen lisäksi että saat leipäsi tuosta, niin jaksat vielä ajaa tuota nykyistä älytöntä tekijänoikeuslakiakin eteenpäin.

Se Täällä Pohjantähden Alla oli hieno juttu, mutta siitäkin kaiketi sait jo korvauksen, ei kai siitäkään nyt pidä enää maksaa kolmansien osapuolien sen enempää. Ai niin, minäkin muuten kävin jo allekirjoittamassa tuon aloitteen :)
Ankan tehdas
24/07/2013, 0:52
Eikös sunkin Jaakko kannattaisi vaan keskittyä sen leipäsi tienaamiseen esiintymällä ja unohtaa meidän nykymuusikoiden paapominen. Minä ainakin teen tilini sillä että kierrän maakuntaa ja saan siitä korvauksen bändilleni.Levytys sopparista ei tule kuin pölyjä, joten jos voisin niin purkaisin sen saman tien.
Tuntematta "luovuuttasi", kuvittelisin sinunkin tienaavan ihan kohtuullisesti esiintymisistä ja ehkä opetuksestakin. Mistä homma oikein kiikastaa? Ota lusikka kauniiseen käteen ja hyväksy se että taiteesi ei ole maailman napa. Maailma muuttuu ja mieltymykset sitä myöden.
Lisäksi joudun tekemään muutakin työtä kuin soittoa&laulua, josta olen oikeasti jopa ylpeä. Ammennan siitäkin uusia biisejä. Minun silmissäni sinun edustamasi taidesuuntaus on enemmänkin eri kautta verorahoilla tuettua harrastustoimintaa, joten en ymmärrä että vielä sen lisäksi että saat leipäsi tuosta, niin jaksat vielä ajaa tuota nykyistä älytöntä tekijänoikeuslakiakin eteenpäin.

Se Täällä Pohjantähden Alla oli hieno juttu, mutta siitäkin kaiketi sait jo korvauksen, ei kai siitäkään nyt pidä enää maksaa kolmansien osapuolien sen enempää. Ai niin, minäkin muuten kävin jo allekirjoittamassa tuon aloitteen :)
Paula
24/07/2013, 1:25
En allekirjoittanut aloitetta enkä allekirjoita. Täälläkin kommenttiosiossa taas vilisee muusikoita, jotka eivät kuitenkaan juttujensa perusteella näytä tuntevan yhtään säveltäjän työnkuvaa. Säveltäjät - ja nyt puhutaan siis lähinnä klassisen musiikin säveltäjistä - tekevät pitkää työpäivää. Sävellykset eivät synny kuutamon valossa jossain romanttisella ullakolla istuessa noin vain, vaan ne vaativat yleensä pitkääkin kypsyttelyä, jopa vuosia, ja käytännössä edellyttävät sävellyksen ja musiikinteorian opintoja. Populaarimusiikin säveltäminen on hieman erilaista. Kuka tahansa ymmärtää että (HUOM. KÄRJISTYS!) on aivan eri asia säveltää vaikkapa kolmiosainen 40 minuutin sinfonia kuin 4 minuutin (yleensä rakenteeltaan ja sisällöltään hyvin yksinkertainen) rokkibiisi. Ja en nyt halua millään tavalla dissata popmusiikkia, kuuntelen (omasta mielestäni) hyvää populaarimusiikkia paljon ja mielelläni.
Oma nimi
24/07/2013, 3:06
Musiikki ja muukin kulttuuri on viihdettä ja harrastustoimintaa ja kuuluu vapaa-ajalle. Menisit sinäkin Jaakko oikeisiin töihin ja lopettaisit lapsellisen, vanhakantaisen ja kokoomuslaisen kitinäsi. Ne muusikot ketkä todella kuitenkin ansaitsevat leipänsä musiikilla tekevät sen tekemällä sen eteen oikeasti ns. töitä, eli soittamalla musiikkiaan yleisölle, eli keikkailemalla ja tekemällä kiertueita ja sen ohessa tapahtuvalla oheistuotemyynnillä jne. Jos muusikkona ei pärjää, eikä halua todella tehdä töitä sen eteen, niin sitten on parempi hyväksyä tosiasiat ettei pärjää alalla ja mennä niihin oikeisiin töihin ja lopettaa valitus.
ABC
24/07/2013, 3:16
Lähes kaikki nämä artistit/muusikot/näyttelijät/elokuvastudiot jne. keiden tuotteita ladataan yleisesti netistä ovat isoja nimiä ja kaikki jo naurettavan rikkaita ihmisiä ketkä eivät ansaitsisi sitäkään varallisuutta minkä he ovat jo saaneet. On ihan oikein että heidän tuotteitaan ladataan ilmaiseksi netistä. Nämä kaikenmaailman Jaakko Kuusistot sun muut puolustavat tosiasiassa vain näiden jo valmiiksi törkeän rikkaiden ihmisten oikeuksia. Ei kukaan lataa netistä mitään Jaakko Kuusiston tuotoksia. Kuka niistä edes tietääkään? Ne ketkä tietää ja kuuntelee hänen tuotoksiaan varmasti myös maksavatkin niistä. Se on kokonaan toinen asia miten vähemmän menestyneille ja pienemmille nimille saataisiin paremmat mahdollisuudet ansaita tuotannollaan, mutta sehän on tekijästä itsestään kiinni kuinka hyvä hän on. Tosiasiahan on, että jos et pysty menestymään alallasi, olet väärällä alalla. Vai ihan automaattisestiko muka pitäisi kaikille taiteilijoille antaa elanto huolimatta siitä kuinka suosittuja he ovat, tai eivät ole? Jos ihmiset haluavat maksaa he haluavat maksaa, jos eivät niin he eivät maksa. Se on se laki miten maailma toimii.
juzu
24/07/2013, 4:09
onko siis niin, että voin mennä keikalle ja veivata mitä vaan ja järjestävän tahon on hoidettava teostohommat?? mä olen vapaa niistä?.
Jamppa
24/07/2013, 10:33
Yhdyn Chisuun.. tai kun se ei ole mahdollista nimimerkkiin "Chisu Gate". Ennen oli ennen ja nyt on nyt, joten lakien on muututtava ja sovelluttava tähän päivään. Muun muassa internet on muuttanut pelikenttää merkittävästi, eikä vanhaan ole paluuta, vaikka kuinka yrittäisi. Musiikkia, elokuvia (m. radio/TV) eikä edes taideteoksia jaeta enää pelkästään fyysisinä tuotteina ja niitä kulutetaan mitä moninaisimmilla tavoilla/laitteilla yhdessä ja erikseen - joka tuntuu tekijänoikeusjärjestöiltä - ja lainsäätäjiltä unohtuneen. Em. tahot haluavat säilyttää vanhat asetelmat - ja näin tilanteen tulkinta on vääristynyt. Alaikäinen (=vanhemmat) voidaan tuomita muutaman ämpärin lataamiesta huomattaviin korvauksiin - kun oikea rangaistus olisi 1€. Pitäisi tehdä työtä kaikkia osapuolia tyydyttävän jakelutavan eteen, eikä vanhojen asemien puolustamiseen. Sama sekava tilanne koskee tiedettä, tutkimusta.. - joka realisoituu patentteina ja lopulta tuotteina. Apple-Samsung oikeustaistot osoittavat, että lakimiesten armeija hallitsee pelikenttää. Aaron Swanz esimerkissä tieteellisten artikkeleiden jakelusta oli odotettavissa miljoonakorvaukset ja ~30v tuomio. Sitäpaitsi tekijänoikeusjärjestöt (ja muutamat muut välikädet) ovat varsinainen piikki artistin lihassa. Ei muuta kun savikiekot taas käyttöön ja koko perhe yhdessä gramofonin ääreen, kun kerran viikossa levyä pyöritetään!
Herpderp
24/07/2013, 11:56
Eiköhän Jaakko nyt taas ole ymmärtänyt asioita omalta kantiltaan. "Youtubesta kuuntelu ei ole sama asia" - saa ne sieltäkin ladattua, ja vastaava teko se sinne kappaleiden laittaminen on lain mukaan. Jos asia ei juuri sinua koske, ei sitä silti kuulu yleisessä keskustelussa hylätä pointtina. Suurin ongelmahan on se, että murhasta saa yleensä pienemmät rangaistukset (rahallisesti, joskus myös ajallisesti) kun digitaalisten kopioiden jakelusta. Tämän takia olisi hyvä muuttaa ainakin rangaistusta suhteutettuna vakavampiin rikoksiin. Kuten "chisugatessa" nähtiin, levy-yhtiöt voivat nykyisellä lainsäädännöllä vaatia merkittäviä summia jo yhden albumin lataamisesta ja kiristää ihmisiä, vaatia NDA sopimuksia yms., jota pitäisi myös rajoittaa lailla. Tällä hetkellä levy-yhtiöt ovat kuitenkin itse immuuneja vähän kaikelle. Poliisit myös tuntuvat Suomessakin (esimerkiksi taas chisugaten aikana) juoksevan levy-yhtiöiden pillin mukaan ja priorisoivan lähes merkityksettömiä rikoksia vakavampien sijaan. Tämä "issue" on oikeestaan samanlainen kuin ennen uutta yle-veroa tv-maksun maksamattajättäminen, tai ohjelmien nauhottaminen digiboxille ja sitten mainosten ohittaminen pikakelauksella. Niistä ei kuitenkaan tule massiivisia rangaistuksia ja poliisi ei tule koputtelemaan ovelle. Paras ratkaisu piratismiin on se, että ihmisille tarjotaan järkevämpi vaihtoehto, kuin levyn ostaminen kaupasta, tai jostain itunesista joka vaatii paljon kikkailua. Samalla äänenlaadun pitää olla .flac tasoa. Vielä loppuun esimerkkinä Radiohead, joka julkaisi "In Rainbows" albuminsa myyntimallilla "pay what you want", eli käyttäjä sai laillisesti päättää haluaako maksaa rahaa digitaalisesta albumista vai ei, ja jos ei halunnut, niin sai sen silti laillisesti ilmaiseksi. Myöhemmässä haastattelussa Radiohead totesi, että ilman levy-yhtiötä albumeita myytiin/ladattiin vähemmän kuin aiempia, mutta he saivat tuottona per albumi enemmän rahaa kuin levy-yhtiön kautta, ja lopulta enemmän rahaa kuin esimerkiksi aiemmasta albumistaan.
Ostaja
25/07/2013, 0:23
"En todellakaan väitä, että tämä olisi välttämättä hyvä malli, mutta uskallan väittää, että sekin olisi vähemmän huono kuin nykyinen." Mitä vikaa on siinä, että ihmiset ostavat sen mitä haluavat? Näinhän kaikkialla muuallakin elämässä toimitaan.
Ostaja
25/07/2013, 22:50
"En todellakaan väitä, että tämä olisi välttämättä hyvä malli, mutta uskallan väittää, että sekin olisi vähemmän huono kuin nykyinen." Mitä vikaa on siinä, että ihmiset ostavat sen mitä haluavat? Näinhän kaikkialla muuallakin elämässä toimitaan.
Sami
30/07/2013, 20:39
Parahin Jaakko. 1) Sanot, että "Tekijänoikeusjärjestöt, kuten Teosto, ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka edustavat tekijöitä heidän itsensä antaman valtuutuksen perusteella. Järjestöt eivät rikastu tekijänoikeuksilla, vaan tilittävät hallintokuluja lukuunottamatta kaiken keräämänsä rahan suoraan tekijöille. " Miten sitten selität sen, että esimerkiksi vuonna 2000 Teosto keräsi tekijänoikeusmaksuja yhteensä 164,7 miljoonaa markkaa, josta esityskorvausjakoon meni 145,1 miljoonaa? Eli byrokratian rattaisiin meni ~20 miljoonaa. Vielä hälyttävämpää on se, että tuosta 145,1 miljoonasta yksityishenkilöille maksettiin vain 44 248 882 markkaa! Minne menivät loput 101 miljoonaa? Yli puolet (55 %) tästä reilun 44 miljoonan summasta maksettiin vajaalle 200:lle henkilölle (197) eli 4 %:lle maksun saajista. Pienin korvaus 72 mk Suurin korvaus 586 900 mk Keskiarvo 9 500 mk Mediaani 1 500 mk Kuulostaako reilulta? Luvut täältä: http://www.taike.fi/documents/10162/76105/no_38.pdf Vuodelta 2012 ei ole käytettävissä erittelyä siitä, miten tuloutukset ovat jakaantuneet yksityishenkilöiden ja muiden kesken, mutta tunnusluvut ovat: Varsinaisen toiminnan tuotot: 62,8 M€ Kulut: 10,2 M€ Jaettu eteenpäin: 53,4 M€ Omaa pääomaa: 6,3 M€ 2) Sanot, että "Jos kustantaja tai levy-yhtiö vie teoksesi tuloista mielestäsi liian ison siivun, syy on tekemässäsi sopimuksessa yhtiön kanssa, ei laissa." Ilmeisesti edellä mainittu 101 puuttuvaa miljoonaa on siis juuri näitä kustannuskorvauksia. Tiedät aivan hyvin, että kaikilla muilla paitsi aivan keihäänkärkiartisteilla asema kustannusprosenteista neuvoteltaessa on luokkaa "ota tai jätä". Kuulostaako reilulta? Työlaissa meillä säädellään työsuhdeoloja, ehkä tekijänoikeuslaissa pitäisi säädellä tekijänoikeusoloja? 3) Sanot, että "Tekijänoikeuslaki ei estä käyttämästä ns. avoimia lisenssejä" Totta, mutta Teostoon kuuluminen estää. 4) Sanot, että "Kuka tahansa saa ruveta säveltämään ja esittämään omaa musiikkiaan." Totta, mutta aika jännää, että jos järjestän tilaisuuden jossa esitän omaa musiikkiani, minun on tehtävä siitä ilmoitus Teostoon ja maksettava korvaus. Tästä toki sitten saan oman osani takaisin vuoden päästä, mutta tuo oma osa lasketaan kaavalla (maksettu korvaus - Teoston byrokratia - kustantajalle menevä siivu). Lopuksi, hyvin ovat tekijänoikeusjärjestöt, kustantajat ja muut "suuret pelurit" onnistuneet propagandassaan siitä, että tekijänoikeudet ja korvaukset ovat tekijän etu. Näin ei ole koskaan ollut. Lyhyt tiivistelmä historian opinnoista: Despite popular myth, copyright did not, in fact, come about as some noble effort to protect the rights of authors, but rather has its ignoble origin in the privatization of censorship in 16th century England. Its further developments have been by and for the distributors, as is evident even today with the major media companies seeking, and obtaining, what amount to perpetual extensions to their copyright terms. Pidempi katsaus aiheeseen: http://questioncopyright.org/promise
Jaakko Kuusisto
31/07/2013, 20:54
Sami: puhut paljon mutta et kovin paljon asiaa. Teosto-korvauksia ei jaeta eri tekijöille sosialismin hengessä, vaan ne joiden teoksia käytetään paljon, saavat enemmän korvauksia. Mitä tulee hallinnointikuluihin, täytyy todeta että kansainvälinen tekijänoikeusverkosto on iso ja monimutkainen, ja sen pyörittäminen ei ole helppoa. Ratkaisu siihen ei kuitenkaan voi olla Teoston lakkauttaminen, koska jonkun se homma täytyy kuitenkin tehdä. Yleinen käsitys on että Teoston toiminta on varsin tehokasta. Ja mitä tulee viimeiseen linkkiisi, suosittelen joitain muita lähteitä, sillä tuo tuskin on erityisen objektiivinen sivusto.
Totuuten torvi
05/08/2013, 16:55
Jaako Kuusistoko sitten on muka objektiivisempi itse muusikkona? Salli minun nauraa. Pitäisin kyllä epäoikeudenmukaisen järjestelmän parannusehdotusta vastustavaa yksityishenkilöä, kenellä on oma lehmä ojassa, huomattavasti vähemmän objektiivisempana jo lähtökohtaisesti, kuin sivustoa mikä vastustaa epäoikeudenmukaista järjestelmää. Sinä olet kyllä pelkkä pelle ihan suoraan sanottuna. Tuo sosialismi-kommentti kertoo myös aika paljon itsessään ja etenkin nuo hallinnointikulujen puolustelut joihin ei todellisuudessa voi mitenkään mennä ainakaan muutamaa sataatuhatta euroa enempää mikäli toiminnassa on edes leikkukoululaisten verran järkeä. Täysin naurettavaa ja kuvastaa vain tätä nykymeininkiä ja suunnatonta parempiosaisten ahneutta ja sen puolustamista kaikin mahdollisin keinoin.
Totuuten torvi
05/08/2013, 21:56
Jaako Kuusistoko sitten on muka objektiivisempi itse muusikkona? Salli minun nauraa. Pitäisin kyllä epäoikeudenmukaisen järjestelmän parannusehdotusta vastustavaa yksityishenkilöä, kenellä on oma lehmä ojassa, huomattavasti vähemmän objektiivisempana jo lähtökohtaisesti, kuin sivustoa mikä vastustaa epäoikeudenmukaista järjestelmää. Sinä olet kyllä pelkkä pelle ihan suoraan sanottuna. Tuo sosialismi-kommentti kertoo myös aika paljon itsessään ja etenkin nuo hallinnointikulujen puolustelut joihin ei todellisuudessa voi mitenkään mennä ainakaan muutamaa sataatuhatta euroa enempää mikäli toiminnassa on edes leikkukoululaisten verran järkeä. Täysin naurettavaa ja kuvastaa vain tätä nykymeininkiä ja suunnatonta parempiosaisten ahneutta ja sen puolustamista kaikin mahdollisin keinoin.
Jaakko Kuusisto
05/08/2013, 22:50
Totuuten torvi: jos sinulla ei ole muuta kuin mutua ja solvauksia tarjolla, niin mietipä vielä ennenkuin tartut näppäimistöön. En millään haluaisi ruveta poistamaan täältä kenenkään kommentteja, mutta tuonkaltainen teksti ei sovi asialliseen keskusteluun.
Totuuden torvi
07/08/2013, 3:21
Vai että asialliseen keskusteluun. Niin, kyllähän sitä alkaa sensuroiminen heti kutkuttamaan, kun aletaan kirjoittamaan suoraan totuuksia ja oikeilla nimillä. Sellaisiahan te tietyt ihmiset ja tahot olette. Ette kestä oikeata inhimillistä keskustelua ja arvostelua, vaan vaaditte jotain kaunistettua hienostokieltä. Eiköhän se tosiasia kuitenkin ole niin, että se mikä on oikeasti asiatonta on se, että kirjoittaa höpöhöpöä ja puolustee vääriä asioita jopa suoranaisilla valheilla pönkitettynä. Onneksi se et ole kuitenkaan sinä joka tästä laista päättää.
Jaakko Kuusisto
07/08/2013, 11:34
Totuuden torvi: ethän sinä edes uskalla kirjoittaa oikealla nimelläsi! Miksi minä kävisin debattia ihmisen kanssa joka ampuu asiattomuuksia puskista?
Totuuden torvi
12/08/2013, 14:11
Voi hyvänen aika taas. Tulihan se sieltä. Kaikkien nettikirjoittajien ja tärkeilijoiden lempikommentti ja argumentti joka palstalla. Mitä merkitystä on millä nimellä kirjoittaa? Eiköhän se tärkein ole se, että puhutaan asiasta ja rehellisesti. Taas puutut epäolennaisuuksiin ja menet itse asiattomuuksiin.
Jaakko Kuusisto
14/08/2013, 15:24
Totuuden torvi: itsehän sinä väitit kirjoittavasi "suoraan totuuksia ja oikeilla nimillä". Kerropa muuten miksi et käytä omaa nimeäsi?
Totuuden torvi
16/08/2013, 17:35
Niin asioiden oikeilla nimillä. Miksi sinua kiinnostaa minun nimeni, tai se miksi en kirjoita oikealla nimelläni? Miten se liittyy aiheeseen? Miten se vaikuttaa keskusteluun? Vai onko kyse siitä, että sinua ärsyttää kun et pääse käyttämään oikeaa nimeäni kirjoituksissasi, mutta minä pääsen käyttämään sinun nimeäsi? Sinua ei näköjään kiinnosta kuin epäolennaiset asiaan täysin liittymättömät sivuseikat. Kuten totesin aiemminkin, sellaisia te tietyt ihmiset olette. Kun argumentit ja valheet loppuvat, niin aletaan puuttua epäolennaisiin asioihin.
Jaakko Kuusisto
27/08/2013, 1:22
Hohhoijaa. Niinpä niin.
Jussi Jaatinen
28/08/2013, 3:04
Mikähän siinä on, että muusikoiden oletetaan aina haluavan tehdä työtään ilmaiseksi, vaikka kaikki muut saavat palkkaa. Tästä esimerkkinä vaikkapa televisioitu "hyväntekeväisyyskonsertti". Joka ikinen jannu lattiamanusta narikanhoitajaan saa työstään palkan. Vain esiintyjät eli ne, jotka ovat pääroolissa, jäävät ilman. Itse sanoin jo vuosia sitten, että osallistun jatkossa mielelläni sellaisiin hyväntekeväisyyyskonsertteihin, joissa kaikki työntekijät antavat panoksensa avustuskohteen hyväksi, ei vain muusikot. Olen ollut Teoston jäsen vuodesta -76, eli 9-vuotiaasta lähtien, ja olen Jaakon kanssa samaa mieltä siitä, että tekijälle kuuluu kohtuullinen korvaus työstään. Piraattilataus on varkaus ja sillä sipuli. Mikä siinä on niin vaikeaa ymmärtää?
Sami
30/08/2013, 15:19
Jussi: tekijälle ehdottomasti kuuluu kohtuullinen korvaus, siitähän kaikki ovat varmasti samaa mieltä. Tuo hyväntekeväisyysesimerkkisi (sinänsä ihan asiallinen havainto) ei vain liity tekijänoikeuslakiin mitenkään. Muusikko olen itsekin, ja toki olisi kiva rikastua sitä tekemällä. Minusta vain ei ole oikein, että minun kustannuksellani rikastuu muut paljon enemmän kuin minä itse (kustantajat ja tekijänoikeusorganisaatiot).
Jaakko Kuusisto
10/09/2013, 22:38
Sami: luepa tämä ketju uudelleen. Jos sävellät biisin itse, saat korvauksista 100%. Jos sinulla on siinä kustantaja, voi se ottaa 33% jolloin sinulle jää edelleen 66%. Tekijänoikeusorganisaatiot eivät rikastu sinun työlläsi, vaan niiden kautta se raha kulkeutuu sinulle.
M. Muusikko
11/09/2013, 15:30
Yhä edelleen yrität Jaakko Kuusisto kierrellä ja vääristellä asiaa.
Certance
12/08/2019, 11:00
Best place to buy cialis buy cialis online nortriptyline with food cialis 20mg buy cheap cialis online canada generic cialis prices buy generic cialis online genuine cialis online pharmacy buy cheap cialis online can you buy viagra online buy generic viagra online
Jibdyedy
25/08/2019, 14:03
Yasmin light headed cialis generic online cialis what company makes viagra cialis 20mg online cialis payday loans california fast cash
usataLar
27/08/2019, 18:05
quick cash advance online buy cheap viagra online generic cialis online buy generic viagra buy generic cialis online
freclix
27/08/2019, 18:05
generic cialis loans bad credit buy generic cialis online buy cialis online viagra online
BoaryWax
27/08/2019, 18:05
cialis generic viagra online buy cialis cialis online cialis online
Poompaby
27/08/2019, 19:12
Cialis coupon generic cialis online order cialis online no prescription cialis generic cialis online payday loans tulsa ok payday loans online
upserne
27/08/2019, 19:29
Generic cialis from canada generic cialis online forum buy cialis online generic cialis online payday loans in md loans for bad credit
WakToill
27/08/2019, 19:29
Generic cialis uk buy cialis online best generic cialis online generic cialis online advance money loans for bad credit
Lypeseks
03/09/2019, 9:18
viagra online generic viagra online quick cash cialis cialis online
Arbiply
03/09/2019, 9:18
pay day loans buy cheap viagra buy generic cialis online cheap cialis buy generic cialis online
GYDRAPS
03/09/2019, 9:18
cialis cheap order viagra quick cash buy cialis payday express
inarype
03/09/2019, 10:51
Generic cialis daily use generic cialis generic cialis tadalafil 20mg generic cialis online next payday advance reviews loans for bad credit
Engafe
03/09/2019, 10:51
Order cheap cialis online cialis generic cialis online buy tadalafil india cipla generic cialis how payday loans work payday loans
Freerse
03/09/2019, 11:03
Best price buy cialis online cheap cialis most effective cialis pills buy generic cialis payday loans austin tx payday loans online
Zooche
04/09/2019, 10:03
Walmart cialis 20mg buy cialis online online cialis no prescription buy cialis online
preevy
04/09/2019, 10:03
Viagra panama cialis generic buy cialis online generic professional cialis cialis buy cheap cialis online
Ulcerie
04/09/2019, 10:03
Low cost cialis generic buy cialis generic viagra usa viagra coupon
agowbate
04/09/2019, 10:03
Cuba gooding cialis generic buy generic cialis does generic work cialis pills generic cialis
mychopay
04/09/2019, 10:03
Lamar odom viagra viagra online discreet viagra cialis generic buy cialis online
Elurry
04/09/2019, 10:03
Canada cialis generic cialis coupon free samples of viagra cheap viagra online
Dydayjet
12/09/2019, 19:43
Cialis for order generic buy cheap cialis experiences cialis 20mg buy cialis online cheap cheap cialis no prescription cheap cialis metformin onset cialis generic pills cheap cialis order cialis online without a otc buy cialis online cheap cheap online female cialis
Gubpala
12/09/2019, 19:53
Buy generic cialis online without prescription cialis online order cialis online without a rx cialis online buy cialis online without a prescription buy buy cialis online cheap mexico cialis generic cheap cialis online buy generic cialis generic cialis buy cialis online generic cialis tadalafil
ignoms
12/09/2019, 19:55
Diabetes cialis tablets cialis generic cheapest cialis generic buy buy cheap cialis coupon cialis pharmacy like Buy Cialis Online viagra fact sheet cialis generic cialis cheap cialis online generic cialis any good generic cialis buy cialis on line
Oscipt
13/09/2019, 15:17
Cialis vs viagra generic viagra herbal viagra for women cialis generic buy cialis
plopay
13/09/2019, 17:02
Buy cialis online us buy cialis buy generic cialis us generic cialis online
Erropay
17/09/2019, 23:47
Buy cialis online usa now canadian buy cialis online ed cialis generic buy cialis online
cripsype
17/09/2019, 23:47
Viagra jokes pictures viagra online par internet cialis 20mg generic cialis
Amomialt
17/09/2019, 23:47
Cialis tablet side effects cheap cialis viagra ejaculation buy generic viagra
HunkMell
19/09/2019, 5:13
Cialis pills free trial cialis online cialis cialis online generic cialis from india buy cialis generic what is generic cialis cheap generic cialis get cialis online cialis generic order cheap cialis without prescription
Engafe
19/09/2019, 6:39
Buy cialis online without a health buy cialis cialis online cialis cialis buy generic cialis cialis online prescription Buy Cialis Online cheap cialis generic mastercard buy generic cialis online split cialis pills impotence buy cialis cheap buy generic cialis maintain an erection
reolley
19/09/2019, 19:11
Online buy tadalafil cheap generic cialis online pharmacy cialis generic cialis tablets 100mg buy generic cialis buy cialis online australia buy cialis generic us pharmacy cialis generic medications cheap cialis viagra fact sheet cialis generic
royarma
19/09/2019, 21:08
What happens when a woman takes viagra buy viagra official site cialis pills buy generic cialis
freclix
19/09/2019, 21:08
Cialis pharmacy active ingredient buy cheap cialis viagra where to buy online viagra
cripsype
19/09/2019, 21:08
Buy cialis online in india cheap cialis online cialis order buy cialis online
mespelm
22/09/2019, 21:11
Cheapest cialis generic buy cialis coupon viagra melanoma buy viagra online
FlombFix
22/09/2019, 21:11
Buy cheap cialis without prescription cheap cialis cheap canadian cialis generic cialis
RoormA
22/09/2019, 21:11
Order cialis online without prescription canadian pharmacy generic cialis lowest price cialis generic viagra generic cialis online
PandPync
23/09/2019, 1:59
Viagra s generic viagra mixing viagra cialis generic cialis online
Zedynozy
23/09/2019, 1:59
Split cialis pills impotence buy cialis online viagra home delivery buy generic viagra
arguels
23/09/2019, 1:59
Generic cialis soft online cheap cialis us cialis generic vaistas generic cialis online
theocala
26/09/2019, 0:41
Viagra for sale after an o buy cheap cialis coupon viagra 3 day free trial buy cheap viagra online
Clieque
26/09/2019, 0:41
Australia buy cheap cialis online cheap cialis cialis pills discount generic cialis
FendMase
26/09/2019, 0:41
Cialis 5mg msrp cialis coupon cialis vs generic cialis buy generic cialis
mychopay
26/09/2019, 0:41
Cost cialis generic drugs cialis buy cialis online free viagra samples online buy generic viagra
clunny
26/09/2019, 0:41
Compra viagra generic viagra cheapest online cialis buy cialis
occare
26/09/2019, 0:41
Prednisone and hyperglycemia cialis generic pills buy cialis buy cialis online in usa generic cialis online
Janis Pinckney
21/03/2020, 11:36
Hi By way of an introduction, my name is Sergey and I am the founder of Creative Bear Tech, a web site data scraping and software business located in London, UK. We mostly work with B2B businesses by helping them to get in touch with their customers through our data scraping solutions. I have found jaakkokuusisto.fi whilst doing some research and presumed that you could truly benefit from our professional services as we work with very identical businesses. We currently have over 1,000 clients and I am in the process of growing our services by launching offices in the USA and the Baltic States. I will keep the rest short and sweet. Below are some of our products and services that you may find beneficial in developing your business. --. 1. Enormous USA B2B Database of All Industries (Gain access to over 7,900 niche targeted databases of businesses operating in the USA of America - Over 5 Million Business Contact Details). https://creativebeartech.com/product/massive-usa-b2b-database-of-all-industries-1/. --. 2. Search Engine Scraper and Email Extractor by Creative Bear Tech (Our Search Engine Scraper is a cutting-edge lead generation computer software like no other! It will make it possible for you to scrape niche-relevant business contact details from the search engines, social media and business directories.). https://creativebeartech.com/product/search-engine-scraper-and-email-extractor-by-creative-bear-tech/. --. 3. YELLOW PAGES SCRAPER AND EXTRACTOR SOFTWARE FOR USA AND UK. https://creativebeartech.com/product/yellow-pages-scraper-and-extractor-software-for-usa-and-uk/. --. 4. Custom Website Data Scraping: Fresh B2B Leads Scraped Especially for You (just tell us your keywords). https://creativebeartech.com/product/custom-b2b-database-fresh-b2b-leads-scraped-especially-for-you/. --. 5. Authority PBN Backlinks Building Service for Organic Search Engine Optimisation, More Sales and Site Traffic. https://creativebeartech.com/product/authority-pbn-backlinks-building-service-for-organic-seo/. --. If you have any questions, please let me know! Kind regards. Sergey Greenfields. Founder of Creative Bear Tech. Flat 9, 1 Jardine Rd, St Katharine's & Wapping,. London E1W 3WD, United Kingdom. https://creativebeartech.com.
Helena Collie
25/03/2020, 2:06
Hi By way of an introduction, my name is Sergey and I am the owner of Creative Bear Tech, a web site data scraping and software company operated in London, UK. We mostly work with B2B businesses by helping them to get in touch with their clients through our data scraping solutions. I have found jaakkokuusisto.fi whilst doing some research and presumed that you could really benefit from our professional services as we deal with very identical companies. We presently have more than 1,000 customers and I am in the process of expanding our services by launching offices in the USA and the Baltic States. I will keep the rest short and sweet. Below are some of our services and products that you may find helpful in expanding your business. --. 1. Enormous USA B2B Database of All Industries (Gain access to over 7,900 niche targeted databases of companies operating in the United States of America - Over 5 Million Business Contact Details). https://creativebeartech.com/product/massive-usa-b2b-database-of-all-industries-1/. --. 2. Search Engine Scraper and Email Extractor by Creative Bear Tech (Our Search Engine Scraper is a cutting-edge lead generation software like no other! It will make it possible for you to scrape niche-relevant business contact details from the search engines, social networking media and business directories.). https://creativebeartech.com/product/search-engine-scraper-and-email-extractor-by-creative-bear-tech/. --. 3. YELLOW PAGES SCRAPER AND EXTRACTOR SOFTWARE FOR USA AND UK. https://creativebeartech.com/product/yellow-pages-scraper-and-extractor-software-for-usa-and-uk/. --. 4. Custom Website Data Scraping: Fresh B2B Leads Scraped Especially for You (just tell us your keywords). https://creativebeartech.com/product/custom-b2b-database-fresh-b2b-leads-scraped-especially-for-you/. --. 5. Authority PBN Backlinks Building Service for Organic Search Engine Optimization, More Online Sales and Site Traffic. https://creativebeartech.com/product/authority-pbn-backlinks-building-service-for-organic-seo/. --. If you have any questions, please let me know! Kind regards. Sergey Greenfields. Ceo of Creative Bear Tech. Flat 9, 1 Jardine Rd, St Katharine's & Wapping,. London E1W 3WD, UK. https://creativebeartech.com.
Ernienut
05/03/2021, 22:05
Доставка алкоголя якутск

LEAVE A COMMENT:

Name:

Comment: